Строительные Технологии - Смета, ИСС Зодчий,
Компас-График, ДБН, 
ДСТУ, СНиП, ГОСТ
сметные нормы, 
строительные нормы
Главная страница
О компании
О компании
Продукты
Продукты
Составление смет
Составление
смет
Новости
Новости
Контакты
Контакты
Продукты
«Строительные Технологии — СМЕТА» ПИР
«Строительные Технологии — СМЕТА»
ИСС «Зодчий»
О результатах эксплуатации
Содержание нормативной базы
Демо-версия
Цена
Обновление через Интернет
Новые документы
Типовые узлы, изделия и конструкции

ИСС «Зодчий». Новые документы за период с 01 января по 31 марта 2017 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.1 Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация и метрология

 1. ДБН А.1.1-1-2009. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення
 2. ДСТУ Б А.1.1-61-95. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Формування виробів. Терміни та визначення
 3. ДСТУ Б А.1.1-66-95. Капітальні вкладення, основні фонди. Терміни та визначення

В.1 Общетехнические требования к среде обитания и продукции строительного назначения

 1. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-11:2012 (EN 1993-1-11:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-11. Проектування конструкцій з розтягнутими елементами
 2. ДБН В.1.1-7:2016. Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги
 3. ДСТУ Б В.1.1-36:2016. Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
 4. ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016. Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких грунтах
 5. ДСТУ Б В.1.1-43:2016. Протипожежний захист громадських будинків з умовною висотою від 100 м до 150 м
 6. ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016. Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд
 7. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016. Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДСТУ Б В.2.1-9:2016. Грунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням
 2. ДСТУ Б В.2.2-39:2016. Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель
 3. ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016. Настанова з улаштування земельного полотна автомобільних доріг
 4. ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Зміна N 1. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови
 5. ДСТУ Б В.2.6-209:2016. Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 і 1435 мм. Технічні умови
 6. ДСТУ Б В.2.6-210:2016. Оцінка технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються
 7. ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016. Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд
 8. ДБН В.2.6-31:2016. Теплова ізоляція будівель
 9. ДСТУ Б В.2.7-136:2016. Матеріали для герметизації швів і тріщин в покриттях доріжних одягів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги
 10. ДСТУ Б В.2.7-181:2009. Зміна N 1. Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови
 11. ДСТУ Б В.2.7-311:2016. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній, модифіковані гумовою крихтою. Технічні умови
 12. ДСТУ Б В.2.7-312:2016. Арматура неметалева композитна базальтова періодичного профілю. Загальні технічні умови
 13. ГБН В.2.3-37641918-557:2016. Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. Проектування
 14. ДСТУ Б EN 1536:2015 (EN 1536:2010, ІDT). Виконання спеціальних геотехнічних робіт. Палі бурові
 15. (ПУЕ, ПУЭ). Правила улаштування електроустановок. Нові редакції глав ПУЕ, затверджені наказами Міненерговугілля України у 2014-2016 р.р.

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические нормативы, сметные нормы и правила

 1. ДСТУ-Н Б Г.1-11:2009. (Поправка). Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення
 2. ДСТУ-Б Д.1.2-3:2016. Порядок визначення вартості робіт з обстеження металевих конструкцій будівель та споруд
 3. ДСТУ Б Д.2.2-6:2016. Коментар. (Збірник 6). Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні
 4. ДСТУ Б Д.2.2-27:2016 (Збірник 27). Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги.

Совмещенные нормы технологического и строительного проектирования

 1. ВБН-АПК-03.07. Перелік будівель і приміщень підприємств агропромислового комплексу України з встановленням їх категорій з вибухопожежної небезпеки та класів вибухопожежонебезпечних зон за ПБЕ
 2. ВНТП. Ведомственные нормы технологического проектирования электровозных, тепловозных, моторвагонных депо, экипировочных устройств и пунктов технического обслуживания
 3. ВНТП 01-87. Инструкция по технологическому проектированию предприятий макаронной промышленности
 4. ВНТП-АПК-05.07. Підприємства звірівництва та кролівництва
 5. ВНТП-АПК-08.07. Об'єкти для заготівлі, зберігання та приготування кормів для тваринництва
 6. ВНТП 1-16-86/МЧМ СССР. Нормы технологического проектирования складского хозяйства металлургических заводов
 7. ВНТП 1-18-79/МЧМ СССР. Нормы технологического проектирования и технико-экономические показатели железнодорожного транспорта металлургических заводов
 8. ВНТП 12-92 КД. Временные нормы технологического проектирования предприятий по производству консервов для детского питания
 9. ВНТП 13-5-86/МЧМ СССР. Указания и нормы технологического проектирования энергетического хозяйства горнодобывающих предприятий. Том 23
 10. ВНТП 13-1-86/МЧМ СССР. Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий черной металлургии с открытым способом разработки
 11. ВНТП СХ-14-80. Нормы технологического проектирования предприятий по переработке плодов и овощей в колхозах и совхозах
 12. ВНТП 1-90/Минтрансстрой, МПС. Ведомственные нормы технологического проектирования тепловой обработки мостовых железобетонных конструкций
 13. ВНТП-19-86. Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий керамической промышленности. Производство керамических плиток
 14. ВНТП 20-91. Beдомственные нормы технологического проектирования предприятий по производству растительных масел из семян масличных культур (подсолнечника, сои)
 15. ВНТП 21-86. Нормы технологического проектирования флотационных фабрик для руд цветных металлов
 16. ВНТП 24-85. Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий по производству пищевой лимонной кислоты
 17. ВНТП 34-85. Нормы технологического проектирования предприятий легкой промышленности. Раздел 15. Швейная промышленность
 18. ВНТП 3-92. Временные нормы технологического проектирования обогатительных фабрик
 19. ВНТП 41-85. Нормы технологического проектирования гидроэлектрических и гидроаккумулирующих электростанций
 20. ВНТП 4-92 (Книга 1). Временные нормы технологического проектирования поверхности угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик
 21. ВНТП 4-92 (Книга 2). Временные нормы технологического проектирования поверхности угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик
 22. ВНТП 540/697-91. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности

Справочные материалы

 1. РД 24.031.121-91. Методические указания. Оснащение паровых стационарных котлов устройствами для отбора проб пара и воды
 2. РД 24.031.121-2007. Методические указания. Оснащение паровых стационарных котлов устройствами для отбора проб пара и воды
 3. РД 34.20.322-89. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ДЫМОВЫХ ТРУБ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ГА300ТВ0ДЯЩИМИ СТВОЛАМИ
 4. ДСТУ 2192-93 (ГОСТ 13823-93). Гідроприводи об'ємні. Насоси об'ємні та гідромотори. Загальні технічні вимоги
 5. А10-93. Защитное заземление и зануление злектрооборудования. Материалы для проектирования и рабочие чертежи.
 6. А6-92. Прокладка кабелей в блочной канализации. Материалы для проектирования и рабочие чертежи
 7. А7-92. Прокладка кабелей в производственных помещениях. Материалы для проектирования и рабочие чертежи
 8. ГОСТ 12.2.011-75. ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности
 9. ГОСТ 12.3.042-88 ССБТ. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности
 10. ГОСТ 27331-87. Пожарная техника. Классификация пожаров
 11. ГОСТ 5632-72. Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки
 12. ГОСТ 6032-89 (ИСО 3651-1-76, ИСО 3651-2-76). Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии
 13. ГОСТ 687-78. Выключатели переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия
 14. ГОСТ 7353-90 (ИСО 7945-85, ИСО 7946-85). Деревообрабатывающее оборудование. Станки сверлильно-пазовальные. Основные параметры. Нормы точности
 15. ДСТУ EN 10149-1:2009 (EN 10149-1:1995, ІDT). Вироби із сталі з високою границею плинності плоскі гарячекатані для холодного формозмінювання. Частина 1. Загальні умови постачання
 16. ДСТУ EN 10160:2015 (EN 10160:1999, IDT). Контроль ультразвуковий сталевих виробів плоскої форми завтовшки 6 мм або більше (метод відбиття)
 17. ДСТУ EN 10204-2001 (EN 10204:1995, ІDT). Вироби металеві. Види документів контролю
 18. ДСТУ EN 10213-4:2005 (EN 10213-4:1995, ІDT). Виливки сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Марки аустенітної та аустенітно-феритної сталі
 19. ДСТУ EN 10222-1:2005 (EN 10222-1:1998, ІDT). Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 1. Загальні вимоги до поковок вільного кування
 20. ДСТУ EN 10222-3:2005 (EN 10222-3:1998, ІDT). Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 3. Сталі нікелеві із заданим и властивостями для експлуатації за низьких температур
 21. ДСТУ EN 10222-4:2005 (EN 10222-4:1998, ІDT). Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 4. Зварювальні дрібнозернисті сталі з високою границею плинності
 22. ДСТУ-Н IEC Guide 107:2005 (ІEC Guіde 107:1998, ІDT). Електромагнітна сумісність. Настанова щодо розроблення нормативних документів
 23. ДСТУ EN 12094-9:2015 (EN 12094-9:2003, ІDT). Протипожежна техніка. Cистеми газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 9. Вимоги до спеціальних пожежних сповіщувачів та методи їх випробовування
 24. ДСТУ EN 12680-1:2015 (EN 12680-1:2003, IDT). Литво. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Відливки зі сталі загальної призначеності
 25. ДСТУ EN 1310:2005 (EN 1310:1997, ІDT). Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання параметрів
 26. ДСТУ EN 1316-1:2005 (EN 1316-1:1997, ІDT). Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук
 27. ДСТУ EN 1316-3:2005 (EN 1316-3:1997, ІDT). Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 3. Ясен, клен та явір
 28. ДСТУ CEN/TR 13201-1:2016 (CEN/TR 13201-1:2014, IDT). Вуличне освітлення. Частина 1. Вибір класів освітлення
 29. ДСТУ EN 13201-2:2016 (EN 13201-2:2015, IDT). Вуличне освітлення. Частина 2. Технічні вимоги
 30. ДСТУ EN 13201-3:2016 (EN 13201-3:2015, IDT). Вуличне освітлення. Частина 3. Розрахунок робочих параметрів
 31. ДСТУ EN 13201-4:2016 (EN 13201-4:2015, IDT). Вуличне освітлення. Частина 4. Методи вимірювання світлових характеристик
 32. ДСТУ EN 13201-5:2016 (EN 13201-5:2015, IDT). Вуличне освітлення. Частина 5. Показники енергетичної ефективності
 33. ДСТУ EN 13253:2006 (EN 13253:2000, ІDT). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в роботах з контролювання ерозії (захист узбережжя, берегові покриви)
 34. ДСТУ EN 1330-7:2009 (EN 1330-7:2005, ІDT). Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 7. Терміни, застосовні в магнітопорошковому контролі
 35. ДСТУ EN 1330-10:2016 (EN 1330-10:2003, IDT). Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 10. Терміни, які використовують у візуальному контролі
 36. ДСТУ EN 13501-1:2016 (EN 13501-1:2007+A1:2009, IDT). Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь
 37. ДСТУ EN 13501-2:2016 (EN 13501-2:2007+A1:2009, IDT). Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 2. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість, крім складників вентиляційних систем
 38. ДСТУ EN 13501-3:2016 (EN 13501-3:2005+A1:2009, IDT). Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 3. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість виробів та конструкцій, які використовують в інженерних ...
 39. ДСТУ EN 13501-5:2016 (EN 13501-5:2005+A1:2009, IDT). Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 5. Класифікація за результатами випробувань стійкості покрівель до зовнішнього вогневого впливу
 40. ДСТУ EN 13501-6:2016 (EN 13501-6:2014, IDT). Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 6. Класифікація електричних кабелів за реакцією на вогонь
 41. ДСТУ EN 1369:2005 (EN 1369:1996, ІDT). Литво. Контроль магнітопорошковий
 42. ДСТУ EN 13736:2010 (EN 13736:2003+A1:2009, ІDT). Верстати. Преси пневматичні. Вимоги щодо безпеки
 43. ДСТУ EN 13788:2008 (EN 13788:2001, ІDT). Металообробчі верстати. Безпека. Верстати токарні багатошпиндельні автоматичні
 44. ДСТУ EN 13898:2010 (EN 13898:2003+A1:2009, ІDT). Верстати. Металообробчі верстати для пиляння холодного металу. Вимоги щодо безпеки
 45. ДСТУ EN 13985:2010 (EN 13985:2003+A1:2009, ІDT). Верстати. Ножиці гільйотинні. Вимоги щодо безпеки
 46. ДСТУ EN 14096-1:2006 (EN 14096-1:2003, ІDT). Неруйнівний контроль. Оцінювання цифрових радіографічних плівкових систем. Частина 1. Визначення, кількісні виміри параметрів якості зображення, стандартна контрольна плівка та контроль якості
 47. ДСТУ EN 14096-2:2006 (EN 14096-2:2003, ІDT). Неруйнівний контроль. Оцінювання цифрових радіографічних плівкових систем. Частина 2. Мінімальні вимоги
 48. ДСТУ EN 14404:2007 (EN 14404:2004, ІDT). Спорядження індивідуального захисту. Наколінники для роботи у позі напівсидячи з опиранням на коліно
 49. ДСТУ EN 1495:2010 (EN 1495:1997 + A2:2009, ІDT). Підіймальне устатковання. Платформи робочі щоглові. Вимоги щодо безпеки
 50. ДСТУ ГОСТ 1535:2007 (ГОСТ 1535-2006, ІDT). Прутки мідні. Технічні умови
 51. ДСТУ EN 1568-3:2014 (EN 1568-3:2008 + EN 1568-3:2008/AC:2010, ІDT). Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 3. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню
 52. ДСТУ ГОСТ 1652.1:2009 (ИСО 1554-76) (ГОСТ 1652.1-77 (ИСО 1554-76), ІDT). Сплавы медно-цинковые. Методы определения меди
 53. ДСТУ ГОСТ 1652.11:2009 (ИСО 4742-84) (ГОСТ 1652.11-77 (ИСО 4742-84), ІDT). Сплавы медно-цинковые. Методы определения никеля
 54. ДСТУ ГОСТ 17557:2009. Колодки клеммные светотехнические. Общие технические требования
 55. ДСТУ EN 1837:2009 (EN 1837:1999+A1:2009, ІDT). Безпечність машин. Вмонтоване освітлення
 56. ДСТУ EN 1861:2005 (EN 1861:1998, ІDT. Холодильні установки та теплові насоси. Структурні схеми систем, схеми трубопроводів та функціональні схеми. Кресленики та познаки
 57. ДСТУ EN 1868:2006 (EN 1868:1997, ІDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Словник рівнозначних термінів
 58. ДСТУ 2112-92 (ГОСТ 9923-93). Стволи пожежні ручні. Технічні умови
 59. ДСТУ ГОСТ 22353:2008. Болты высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры
 60. ДСТУ ГОСТ 22354:2008. Гайки высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры
 61. ДСТУ ГОСТ 22355:2008. Шайбы класса точности С к высокопрочным болтам. Конструкция и размеры
 62. ДСТУ 2293:2014. Охорона праці. Терміни та визначення понять
 63. ДСТУ ГОСТ 24504:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера ввертные с концом под врезающееся кольцо. Конструкция
 64. ДСТУ EN 247:2003 (EN 247:1997, ІDT). Теплообмінники. Термінологія
 65. ДСТУ 2516-94 (ГОСТ 21805-94) Регулятори тиску для зріджених вуглеводневих газів на тиск до 1,6 МПа. Загальні технічні умови
 66. ДСТУ 2539-94 (ГОСТ 30165-94) Рейки типів Р38 і Р43. Технічні умови
 67. ДСТУ EN 25580:2006 (EN 25580:1992, ІDT). Неруйнівний контроль. Промислові радіографічні негативоскопи. Мінімальні вимоги (EN 25580:1992, ІDT)
 68. ДСТУ ГОСТ 26337:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера проходные под пайку. Конструкция
 69. ДСТУ 2639-94. Єдина система захисту від корозії та старіння. Покриття газотермічні. Метод визначення міцності зчеплення покриття з основою нормальним відривом в умовах температур до 1770 К
 70. ДСТУ ENV 28041-2001 (ENV 28041:1993, ІDT). Чутливість людини до вібрації. Вимірювальні прилади
 71. ДСТУ 2828-94 Сталь. Методи вихровострумового контролю
 72. ДСТУ EN 28662-1-2001 (EN 28662-1:1992, ІDT). Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 1. Загальні положення
 73. ДСТУ 2890-94. Тара і транспортування. Терміни та визначення
 74. ДСТУ EN 314-1:2003 (EN 314-1:1993, ІDT). Фанера. Якість з'єднання. Частина 1. Методи випробовування
 75. ДСТУ 3281-95. Порядок розроблення міждержавних стандартів
 76. ДСТУ 3305.3-96 (ГОСТ 2642.3-97) Вогнетриви та вогнетривка сировина. Методи визначення оксиду кремнію (ІV)
 77. ДСТУ 3339-96. Теплолічильники. Загальні технічні вимоги
 78. ДСТУ 3399-96 (ГОСТ 14695-97). Підстанції трансформаторні комплектні потужністю від 25 до 2500 кВ·А на напругу до 10 кВ. Загальні технічні умови
 79. ДСТУ 3449-96 (ГОСТ 30463-97). Апарати та комплектні пристрої керування і захисту кранів, механізмів кранового типу. Загальні технічні умови
 80. ДСТУ EN 355-2001 (EN 355:1992, ІDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Поглиначі енергії
 81. ДСТУ EN 362-2001 (EN 362:1992, ІDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З'єднувачі
 82. ДСТУ EN 364-2001 (EN 364:1992, ІDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Методи випробовування
 83. ДСТУ EN 365-2001 (EN 365:1992, ІDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкції із застосування і маркування
 84. ДСТУ 3712-98. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричного опору
 85. ДСТУ 3755-98. Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію
 86. ДСТУ EN 378-4:2014 (EN 378-4:2008+A1:2012, ІDT). Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт і поновлення
 87. ДСТУ EN 379:2005 (EN 379:2003, ІDT). Засоби індивідуального захисту очей. Автоматичні зварювальні фільтри
 88. ДСТУ EN 381-2:2002 (EN 381-2:1995, ІDT). Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними ланцюговими пилами. Частина 2. Методи випробовування засобів для захисту ніг (EN 381-2:1995, ІDT)
 89. ДСТУ 3827-98. Обертові електричні машини. Характеристики машин. Терміни та визначення
 90. ДСТУ 3864-99. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної напруги змінного струму в діапазоні від 1 до 1,2500/3 кВ та коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги на частоті 50 Гц
 91. ДСТУ 3925-99. Чавун з кулястим графітом для виливків. Марки
 92. ДСТУ 3948-2000, Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Методи випробування і контролю теплотехнічних показників
 93. ДСТУ 4007-2001. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань надлишкового тиску в діапазоні від мінус 100 кПа до 250 МПа
 94. ДСТУ 4046-2001. Обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв. Технічне діагностування. Загальні технічні вимоги
 95. ДСТУ 4090-2001/ГОСТ 31188-2003 (ГОСТ 31188-2003, ІDT). Енергозбереження. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання
 96. ДСТУ 4121-2002. Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови
 97. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів
 98. Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована системаорганізаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів"
 99. ДСТУ 4309:2004 (ІSO 2384:1977, MOD). Інформація та документація. Оформлення перекладів
 100. ДСТУ ISO 4310-94. Крани вантажопідіймальні. Правила і методи випробувань
 101. ДСТУ EN 45011-2001 (EN 45011:1998, ІDT). Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції
 102. ДСТУ 4975:2008 (ІSO 5598:1985, NEQ). Ущільнювальні пристрої та ущільники. Терміни та визначення основних понять
 103. ДСТУ-Н 5018:2008. Метрологія. Системи для вимірювання витрати, об'єму та маси води автоматизовані. Типова програма державної метрологічної атестації методики виконання вимірювання
 104. ДСТУ EN 50363-2-2:2009 (EN 50363-2-2:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 2-2. Вулканізовані еластомерні ізоляційні композиції для зовнішніх покривів
 105. ДСТУ EN 50363-4-2:2010 (EN 50363-4-2:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 4-2. Полівінілхлоридні композиції зовнішніх покривів
 106. ДСТУ EN 50399:2016 (EN 50399:2011, IDT). Загальні методи вогневих випробувань. Визначення показників тепловиділення та димоутворення кабелів під час випробування на поширювання полум'я. Випробувальне устатковання. Процедури випробування та оцінювання
 107. ДСТУ EN 583-4:2007 (EN 583-4:2002, ІDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 4. Контролювання несуцільностей, перпендикулярних до поверхні
 108. ДСТУ IEC 60061-1-2001 (ІEC 60061-1:1969, ІDT). Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевірки їх взаємозамінності та безпечності. Частина 1. Лампові цоколі
 109. ДСТУ IEC 60061-3:2005 (ІEC 60061-3:2005, ІDT). Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 3. Калібри
 110. ДСТУ IEC 60227-6:2005 (ІEC 60227-6:2001, ІDT). Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 6. Ліфтові кабелі для гнучких з'єднань
 111. ДСТУ 6026:2008/ГОСТ 26877-2008. Металопродукція. Методи вимірювання відхилів форми
 112. ДСТУ HD 604 S1:2012 (HD 604 S1:1994, ІDT). Зміна N 1:2012. Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ і 1,9/3,3 кВ зі спеціальними протипожежними характеристиками для застосування на електростанціях
 113. ДСТУ HD 604 S1:2012 (HD 604 S1:1994, ІDT). Зміна N 2:2012. Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ і 1,9/3,3 кВ зі спеціальними протипожежними характеристиками для застосування на електростанціях
 114. ДСТУ HD 604 S1:2012 (HD 604 S1:1994, ІDT). Зміна N 3:2012. Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ і 1,9/3,3 кВ зі спеціальними протипожежними характеристиками для застосування на електростанціях
 115. ДСТУ EN 60839-11-1:2014 (EN 60839-11-1:2013 + EN 60839-11-1:2013/АС:2013, ІDT). Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-1. Електронні системи контролювання доступу. Вимоги до системи та її складників
 116. ДСТУ IEC 60947-3:2010 (ІEC 60947-3:2008, ІDT). Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 3. Вимикачі, роз'єднувачі, вимикачі-роз'єднувачі та комбінації запобіжник-комутаційний апарат
 117. ДСТУ 6095:2009 (ГОСТ 7.88-2003, MOD). Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій
 118. ДСТУ IEC 61347-2-4:2007 (ІEC 61347-2-4:2000, ІDT). Пристрої керування лампами. Частина 2-4. Додаткові вимоги до електронних пускорегулювальних пристроїв з живленням від джерел постійного струму для загального освітлення
 119. ДСТУ IEC 61850-10:2014 (ІEC 61850-10:2005, ІDT). Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 10. Випробовування на сумісність
 120. ДСТУ IEC 61850-7-4:2014 (ІEC 61850-7-4:2010, ІDT). Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-4. Базова комунікаційна структура. Сумісні класи логічних вузлів та класи даних
 121. ДСТУ IEC 61850-8-1:2014. Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 8-1. Визначене відображення комунікаційних сервісів. Відображення відповідно до специфікації виробничих повідомлень ...
 122. ДСТУ IEC 62385:2015 (ІEC 62385:2007, ІDT). Атомні електростанції. Інформаційні та керувальні системи, важливі для безпеки. Методи оцінювання робочих характеристик вимірювальних каналів системи безпеки
 123. ДСТУ-П IEC/PAS 62663-1:2015 (ІEC/PAS 62663-1:20_, ІDT). Лампи світлодіодні, не поєднані з допоміжними пристроями. Частина 1. Вимоги щодо безпеки
 124. ДСТУ-П IEC/PAS 62722-2-1:2014 (ІEC/PAS 62722-2-1:2011, ІDT). Характеристики світильників функційні. Частина 2-1. Особливі вимоги до світильників зі світловипромінювальними діодами
 125. ДСТУ 7150:2010. Якість води. Визначення масової концентрації нікелю експресним безекстракційним фотометричним методом
 126. ДСТУ 7232:2011. Таблички марковальні. Технічні умови
 127. ДСТУ 7642:2014. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення алюмінію
 128. ДСТУ 7759:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення титану
 129. ДСТУ 7760:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення ванадію
 130. ДСТУ 7761:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення цирконію
 131. ДСТУ 7796:2015. Мішки паперові. Технічні умови
 132. ДСТУ EN 792-12:2003 (EN 792-12:2000, ІDT). Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги безпеки. Частина 12. Пилки малі циркулярні, коливної та зворотно-поступальної дії
 133. ДСТУ ГОСТ 8.335:2009 (ГОСТ 8.335-2004, ІDT). Метрологія. Міри твердості еталонні. Методика повірки
 134. ДСТУ 8542:2015 (ІSO 13431:1999, MOD). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод визначення повзучості під час розтягування та міцності на розрив у разі повзучості
 135. ДСТУ EN 942:2003 (EN 942:1996, ІDT). Лісоматеріали у столярній справі. Загальна класифікація за якістю
 136. МВ 03450778-719:2013. Методичні вказівки щодо передачі розроблених, затверджених і зареєстрованих документів до Фонду галузевих будівельних норм та нормативних документів Укравтодору та з організації підготовки їх для оприлюднення (публікації)
 137. Методичний посібник для навчання й атестації робітників на знання „Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів”
 138. ГСТУ 34.004-96. Води виробничі теплових електростанцій. Метод відбору проб
 139. Подстанции трансформаторные комплектные КТП-250…2500/10(6)/0,4 У3 ПАО «Укрэлектроаппарат »
 140. 01.12.2016. Щодо розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, що враховується вартістю будівництва

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Законы Украины

 1. 19.06.2003. Про охорону земель
 2. 17.01.2017. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності (N 1817-VIII)
 3. 07.02.2017. Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 16.12.2016. Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р.N 461 і 466
 2. 28.12.2016. Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску
 3. 28.12.2016. Про затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування
 4. 28.12.2016. Про внесення змін до Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків
 5. 28.12.2016. Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах
 6. 10.03.2017. Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту

Приказы Госстроя Украины

 1. N 312 від 05.12.2016. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07 вересня 2015 року N 217"
 2. N 314 від 05.12.2016. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2015 року N 128"
 3. N 317 від 05.12.2016. "Про утворення Робочої групи з приведення будівельних норм у відповідність із міжнародно визнаними принципами нормування"
 4. N 331 від 21.12.2016. "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за додержанням суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівн...
 5. N 337 від 29.12.2016. "Про затвердження ДБН А.2.2–14:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування»
 6. N 341 від 30.12.2016. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури України, Української академії аграрних наук від 27.01.2006 № 18/15/21/11"
 7. N 1 від 03.01.2017. "Про затвердження та введення в дію структури апарату Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"
 8. N 11 від 17.01.2017. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства України ... від 21.05.2003 N 158/246/60/81/137/85"
 9. N 12 від 30.01.2017. "Про внесення змін до пункту 3 Порядку реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності"
 10. N 14 від 01.02.2017. "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України станом на 1 січня 2017 року"

Инструктивные письма

 1. 9/9-1056 від 15.07.2009. "Про віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального чи поточного ремонту"
 2. 7/15-868 від 25.01.2017. "Про індекси зміни вартості станом на 1 січня 2017 року"

Документы Госархстройинспекции Украины

 1. N 40-701-(802-8)/11006 від 11.11.2016. Щодо терміну дії будівельного паспорту
 2. N 40-701-(90-8)/11981 від 12.12.2016. Щодо здійснення перепланування
 3. N 40-701-(90-8)/12263 від 20.12.2016. Щодо здійснення держархбудконтролю

Документы других министерств и ведомств

 1. 23.06.98. Про затвердження Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)
 2. 17.10.81. НПАОП 10.0-5.31-81. Інструкція з безпечного установлення шахтного рухомого складу на рейки
 3. 18.10.2016. Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання
 4. 15.02.2017. Про внесення змін до Правил улаштування електроустановок
 5. 15.02.2017. Про внесення змін до Норм технологічного проектування енергетичних систем і електричних мереж 35 кВ і вище
 6. 22.11.2015. N 3302-06/37709-06.Щодо застосування переговорної процедури
 7. 25.11.2015. N 3302-06/38247-06. Щодо застосування законодавства у сфері закупівель
 8. 23.12.2016. Про затвердження Методики повірки лічильників води з механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20 на місці експлуатації та внесення зміни до Порядку ...
 9. 01.12.2016. Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів та машин спеціального військового призначення
 10. 04.10.2013. 179/06/186-13. Относительно случаев простоя
 11. 26.10.2015. N 3757/0/4.4-06/6/ДП-15. Про створення умов праці згідно з нормативно-правовими актами
 12. 02.12.2015. № 5160/0/4.4-06/6/ДП-15. Про навчання та перевірку знань з питань охорони праці
 13. 01.06.2016. № 667/4.3/4.1-зв-16. Про безоплатну видачу молока на роботах із шкідливими умовами праці
 14. 02.08.2016. N 8104/1 /4.4-ДП-16. Щодо послідовності проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та стажування працівників
 15. 23.12.2016. Про затвердження Правил безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом
 16. 27.02.2017. Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію ...
 17. 14.02.2014. Про скасування наказу ДСНС України від 31.12.2013 N 812 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проектування громадських будинків з умовною висотою понад 100 м та комплексів, на які відсутні норми проектування, щодо забезпечення їх ...
 18. 13.01.2006. Про затвердження гігієнічного нормативу "Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини" (ГН 1.1.2.123-2006)
 19. 26.01.2017. Про затвердження Порядку розроблення водогосподарських балансів
 20. 06.02.2017. Про затвердження Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод
 21. 16.02.2017. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом
 22. НПАОП 0.00-1.46-70. Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин

Документы по вопросам управления качеством и обеспечению качества в строительстве

Стандарты, методические и инструктивные материалы

 1. ДСТУ ISO/IEC Guide 59:2000 Кодекс усталених правил стандартизації
 2. ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 68:2008 (ІSO/ІEC Guіde 68:2002, ІDT). Угоди щодо визнання та прийняття результатів оцінювання відповідності
 3. ДСТУ ISO 10014:2008 (ІSO 10014:2006, ІDT). Управління якістю. Настанови щодо реалізації фінансових та економічних переваг
 4. ДСТУ ISO 1035.1-2001 (ІSO 1035/1:1980, ІDT). Прокат сталевий гарячекатаний. Частина 1. Прокат круглий. Розміри
 5. ДСТУ ISO 1035.4-2001 (ІSO 1035/4:1982, ІDT). Прокат сталевий гарячекатаний. Частина 4. Допуски
 6. ДСТУ ISO 10417:2013 (ІSO 10417:2004, ІDT). Нафтова і газова промисловість. Системи підземних запобіжних клапанів. Проектування, встановлення, експлуатація і переоснащення
 7. ДСТУ-ЗТ ISO/TR 10488:2009 (ІSO/TR 10488:1991, ІDT). Графічні символи зі стрілками. Огляд
 8. ДСТУ ISO 10578:2014 (ІSO 10578:1992, ІDT). Кресленики технічні. Допуски орієнтування та розташування. Виступне поле допуску
 9. ДСТУ ISO 10579:2014 (ІSO 10579:2010 + ІSO 10579:2010/Cor.1:2011, ІDT). Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Проставляння розмірів і допусків. Нежорсткі деталі
 10. ДСТУ ISO 10714:2004 (ІSO 10714:1992, ІDT). Сталь та чавун. Визначення фосфору спектрофотометричним методом з використанням фосфорованадомолібдату
 11. ДСТУ ISO 11064-4:2009 (ІSO 11064-4:2004, ІDT). Проектування центрів керування ергономічне. Частина 4. Компонування та розміри автоматизованих робочих місць
 12. ДСТУ ISO 11226:2009 (ІSO 11226:2000, ІDT). Ергономіка. Оцінювання статичних робочих поз
 13. ДСТУ ISO 11228-1:2009 (ІSO 11228-1:2003, ІDT). Ергономіка. Ручне переміщення. Частина 1. Підіймання та переношування
 14. ДСТУ ISO 1179-1:2009. З'єднання для загального застосування та гідро- і пневмоприводів. Отвори та кінці штуцерів із наріззю згідно з ІSO 228-1 та ущільненням еластомерами чи напруженими металевими поверхнями. Частина 1. Нарізеві отвори
 15. ДСТУ ISO 129-1:2007 (ІSO 129-1:2004, ІDT). Кресленики технічні. Проставлення розмірів і допусків. Частина 1. Загальні принципи
 16. ДСТУ ISO 13355:2006 (ІSO 13355:2001, ІDT). Паковання. Тара транспортна укoмплектована, завантажена та вантажні одиниці. Випробування на вертикальну випадкову вібрацію
 17. ДСТУ ISO 13753:2004 (ІSO 13753:1998, ІDT). Вібрація та удармеханічні. Вібрація локальна. Методика вимірювання коефіцієнта віброізоляції пружних матеріалів під час навантаження системою 'кисть-рука'
 18. ДСТУ ISO/TS 14253-2:2006. Вимоги до геометричних розмірів виробів. Перевірка вимірюванням робочих зразків та засобів вимірювальної техніки. Частина 2. Рекомендації з оцінювання невизначеності вимірів геометричних розмірів виробів, калібрування ...
 19. ДСТУ ISO 1478:2007 (ІSO 1478:1999, ІDT). Нарізь самонарізувальних гвинтів. Технічні вимоги
 20. ДСТУ ISO 1479:2008 (ІSO 1479:1983, ІDT). Гвинти самонарізувальні з шестигранною головкою. Технічні умови
 21. ДСТУ ISO 1482:2007 (ІSO 1482:1983, ІDT). Гвинти самонарізувальні з потайною головкою загального виду та прямим шліцом. Технічні умови
 22. ДСТУ ISO 15528:2015 (ІSO 15528:2013, ІDT). Фарби, лаки та сировина для фарб і лаків. Відбирання проб
 23. ДСТУ ISO 16030:2006 (ІSO 16030:2001, ІDT). Пневмоприводи. З'єднання пневмоприводів. Отвори та укручувані кінці
 24. ДСТУ ISO 1660:2014 (ІSO 1660:1987, ІDT). Кресленики технічні. Проставляння розмірів і допусків профілів
 25. ДСТУ ISO 17398:2012 (ІSO 17398:2004, ІDT). Пожежна безпека. Кольори та знаки безпеки. Класифікація, технічні вимоги і стійкість знаків безпеки
 26. ДСТУ ISO 209-1:2002 (ІSO 209-1:1989, ІDT). Алюміній та алюмінієві сплави здеформовні. Хімічний склад та види продукції. Частина 1. Марки
 27. ДСТУ ISO 261:2005 (ІSO 261:1998, ІDT). Нарізі метричні ІSO загального призначення. Загальні положення
 28. ДСТУ ISO 282:2009 (ІSO 282:1992, ІDT). Стрічки конвеєрні. Відбирання зразків для випробування
 29. ДСТУ ISO 3098-2:2007 (ІSO 3098-2:2000, ІDT). Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 2. Латинська абетка, цифри і знаки
 30. ДСТУ ISO 3098-3:2007 (ІSO 3098-3:2000, ІDT). Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 3. Грецька абетка
 31. ДСТУ ISO 3098-4:2007 (ІSO 3098-4:2000, ІDT). Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 4. Діакритичні і окремі знаки латинської абетки
 32. ДСТУ ISO 3098-5:2007 (ІSO 3098-5:1997, ІDT). Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 5. Написання латинської абетки, цифр і знаків засобами автоматизованого проектування
 33. ДСТУ ISO 3098-6:2007 (ІSO 3098-6:2000, ІDT). Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 6. Кирилична абетка
 34. ДСТУ ISO 4042:2004 (ІSO 4042:1999, ІDT). Кріпильні вироби. Покриття електролітичні
 35. ДСТУ ISO 4409:2013 (ІSO 4409:2007, ІDT). Об'ємні гідроприводи. Насоси об'ємні, гідромотори та гідропередачі. Методи випробування та подання основних сталих робочих характеристик
 36. ДСТУ ISO 4411:2013 (ІSO 4411:2008, ІDT). Об'ємні гідроприводи. Гідроапарати. Методи визначення залежності перепаду тиску від витрати
 37. ДСТУ ISO 4755:2007 (ІSO 4755:1983, ІDT). Кріпильні вироби. Проточки нарізеві для зовнішньої метричної нарізі ІSO. Розміри
 38. ДСТУ ISO 4871:2008 (ІSO 4871:1996, ІDT). Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням
 39. ДСТУ ISO 4968:2010 (ІSO 4968:1979, ІDT). Сталь. Макрографічне дослідження за сірчаним відбитком (метод Баумана)
 40. ДСТУ ISO 5456-2:2005 (ІSO 5456-2:1996, ІDT). Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 2. Ортогональні зображення
 41. ДСТУ ISO 5457:2006 (ІSO 5457:1999, ІDT). Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати
 42. ДСТУ ISO 5458-2001 (ІSO 5458:1998, ІDT). Технічні вимоги догеометрії виробів (GPS). Встановлення геометричних допусків. Позиційні допуски
 43. ДСТУ ISO 5667-10:2005 (ІSO 5667-10:1992, ІDT). Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод
 44. ДСТУ ISO 5667-15:2007 (ІSO 5667-15:1999, ІDT). Якість води. Відбирання проб. Частина 15. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами мулу і осадів
 45. ДСТУ ISO 5667-18:2007 (ІSO 5667-18:2001, ІDT). Якість води. Відбирання проб. Частина 18. Настанови щодо відбирання пробпідземних вод із забруднених місць
 46. ДСТУ ISO 6157-3:2005 (ІSO 6157-3:1988, ІDT). Кріпильні вироби. Дефекти поверхні. Частина 3. Болти, гвинти та шпильки спеціальної призначеності
 47. ДСТУ ISO 6508-1:2013 (ІSO 6508-1:2005, ІDT). Металеві матеріали. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування (шкали A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
 48. ДСТУ ISO 6508-3:2010 (ІSO 6508-3:2005, ІDT). Матеріали металеві. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 3. Калібрування еталонних мір твердості (шкали A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
 49. ДСТУ ISO 68-1:2005 (ІSO 68-1:1998, ІDT). Нарізі ІSO загального призначення. Основний профіль. Частина 1. Нарізі метричні
 50. ДСТУ ISO 683-17:2008 (ІSO 683-17:1999, ІDT). Сталі термооброблені, леговані та автоматні. Частина 17. Підшипникові сталі
 51. ДСТУ ISO 6935-3:2015 (ІSO 6935-3:1992+ІSO 6935:1992/Cor.1:2000, ІDT). Сталь для армування бетону. Частина 3. Зварні сітки
 52. ДСТУ ISO/TR 7003:2008М. Метали. Уніфікована форма позначення
 53. ДСТУ ISO 7053:2007 (ІSO 7053:1992, ІDT). Гвинти самонарізувальні з шестигранною головкою та буртом. Технічні вимоги
 54. ДСТУ ISO 7220:2005 (ІSO 7220:1996, ІDT). Інформація та документація. Оформлення каталогів стандартів
 55. ДСТУ ISO 7268:2009 (ІSO 7268:1983, ІDT). Трубопроводи та елементи трубопроводів. Визначення номінального тиску
 56. ДСТУ ISO 7841:2008 (ІSO 7841:1988, ІDT). Трубопровідна арматура. Конденсатовідвідники автоматичні. Методи випробування для визначення втрати пари
 57. ДСТУ ISO 8426:2013 (ІSO 8426:2008, ІDT). Об'ємні гідроприводи. Насоси об'ємні та гідромотори. Методи визначання корисного об'єму
 58. ДСТУ ISO 8458-1:2007 (ІSO 8458-1:2002, ІDT). Дріт сталевий для механічних пружин. Частина 1. Загальні вимоги
 59. ДСТУ ISO 8458-2:2007 (ІSO 8458-2:2002, ІDT). Дріт сталевий для механічних пружин. Частина 2. Дріт холоднотягнутий із нелегованої сталі патентований
 60. ДСТУ ISO 8528-6:2004 (ІSO 8528-6:1993, ІDT). Генераторні установки змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 6. Методи випробування
 61. ДСТУ ISO 8528-8:2004 (ІSO 8528-8:1995, ІDT). Генераторні установки змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 8. Вимоги та випробування генераторних установок малої потужності
 62. ДСТУ ISO 885:2005 (ІSO 885:2000, ІDT). Болти і гвинти загального призначення. Метрична серія. Радіуси під головкою
 63. ДСТУ ISO 9251:2005 (ІSO 9251:1987, ІDT). Теплоізоляція. Режими теплообміну і властивості матеріалів. Словник термінів
 64. ДСТУ ISO 9488:2010 (ІSO 9488:1999, ІDT). Енергія сонячна. Словник термінів
 65. ДСТУ ISO 965-3:2005 (ІSO 965-3:1998, ІDT). Нарізі метричні ІSO загальної призначеності. Допуски. Частина 3. Відхили
 66. ДСТУ EN ISO 9934-2:2005 (EN ІSO 9934-2:2002, ІDT). Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. Частина 2. Засоби контролювання
 67. ДСТУ EN ISO 9934-3:2005. Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. Частина 3. Обладнання (EN ІSO 9934-3:2002, ІDT)
 68. ДСТУ ISO 9386-1:2005 (ІSO 9386-1:2000, ІDT). Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. Рішення N 123 - 125 НТР за період з 03.11.2016 по 04.11.2016
 2. 03.01.2017. Про визначення розміру кошторисної заробітної плати при обчисленні вартості будівництва у 2017 році

Всего новых документов: 307

Copyright © 2005–2010
ЧПФ «АИСТ»
Тел.: +38 (050) 401-14-39
Email: info@aist.com.ua
О компании | Продукты | Услуги | Новости | Контакты
Продукты: Строительные Технологии - СМЕТА ПИР | Строительные Технологии - СМЕТА | ИСС ЗОДЧИЙ | ТУзИК-с | Ссылки