Строительные Технологии - Смета, ИСС Зодчий,
Компас-График, ДБН, 
ДСТУ, СНиП, ГОСТ
сметные нормы, 
строительные нормы
Главная страница
О компании
Про компанію
Продукты
Продукти
Составление смет
Складання
кошторисів
Новости
Новини
Контакты
Контакти
Продукты
Будівельні технології — КОШТОРИС ПВР
Будівельні технології — КОШТОРИС 8
ІДС ЗОДЧИЙ
Про результати експлуатації
Зміст нормативної бази
Демо версія
Ціна
Оновлення через Інтернет
Нові документи
Типові вузли, вироби та конструкції

ИСС «Зодчий». Новые документы за период с 01 октября по 31 декабря 2018 года

Нормативні документи України в галузі будівництва

А.3 Виробництво продукції в будівництві

 1. ДСТУ-Н Б А.3.1-32:2015. Настанова щодо монтажу та зварювання посудин, що працюють під тиском, при будівництві будівель і споруд
 2. ДСТУ-Н Б А.3.1-32:2015. (Поправка). Настанова щодо монтажу та зварювання посудин, що працюють під тиском, при будівництві будівель і споруд

В.1 Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення

 1. ДБН В.1.2-14:2018. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд

В.2. Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення

 1. ДБН В.2.1-10:2018. Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення
 2. ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016. (Поправка). Настанова з влаштування захисних шарів зносу покриття дорожнього одягу автомобільних доріг
 3. ВБН В.2.3-00013741-06:2007. Магістральні трубопроводи. Будівництво. Роботи підготовчого періоду
 4. ГБН В.2.5-00013741-72:2013. Кабельні лінії напругою до 10 000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування
 5. ДБН В.2.5-28:2018. Природне і штучне освітлення
 6. ДБН В.2.5-64:2012. (Зміна N 1). Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво
 7. ДБН В.2.5-74:2013. (Зміна N 1). Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
 8. ДБН В.2.5-75:2013. (Зміна N 1). (Поправка). Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
 9. ДБН В.2.5-75:2013. (Зміна N 1). Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
 10. ДСТУ Б В.2.7-121:2014. Зміна N 1. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови
 11. ДСТУ Б EN 1090-1:2014 (EN 1090-1:2009+A1:2011, ІDT). Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 1. Вимоги до оцінки відповідності компонентів конструкцій
 12. ДСТУ Б EN 1097-1:2015 (EN 1097-1:2011, ІDT). Методи випробувань механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення опору стираності (mіcro-Deval)

В.3. Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція

 1. ВБН В.3.1-00013741-11:2009. Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Ремонт на перетинах з перешкодами та на ділянках зі складним рельєфом місцевості

Г1, Д. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи, кошторисні норми і правила

 1. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. (Зміна N 3). Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
 2. Справочное пособие к разделам СЦПРС. Выпуск 7. Часть 1. Состав зданий и сооружений, входящих в комплексные цены таблиц разделов 1, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 64 на проектные работы для строительства.
 3. Справочное пособие к разделам СЦПРС. Выпуск 7. Часть 2. Состав зданий и сооружений, входящих в комплексные цены таблиц разделов 1, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 64 на проектные работы для строительства.

Суміщені норми технологічного і будівельного проектування

 1. ВНТП 1-86/Минуглепром СССР. Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт

Довідкові матеріали

 1. НАПБ 05.032-2002. Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів
 2. ОМД 13801244.001-2005. Методика проведення експертного обстеження (технічного діагностування) баштових кранів
 3. ДСТУ EN 14033-1:2015 (EN 14033-1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Рейкове будівництво та обслуговування механізму. Частина 1. Технічні вимоги до пробігу
 4. ВНД 33-3.4-01-2000. Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів України
 5. ГНД 341.004.003.001-2002. Інструкція з проектування електромереж 110–0,38 кВ м. Києва
 6. ГКД 34.20.562-96. Повітряні лінії електропередачі напругою 6-750 кВ. Інструкція з визначення місць пошкодження
 7. РД 34.21.301-79. Методические указания по организации визуальных контрольных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений электростанций
 8. ГКД 34.25.301-96. Котли, турбіни та трубопроводи ТЕС: Положення про вхідний контроль металу теплоенергетичного обладнання з тиском 9 мПа і вище
 9. ДСТУ EN 50288-1:2016 (EN 50288-1:2003, IDT). Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 1. Загальні технічні умови
 10. ДСТУ EN 50288-10-2:2016 (EN 50288-10-2:2015, IDT). Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 10-2. Групові технічні умови для екранованих кабелів з характеристиками від 1 МГц до 500 МГц для робочої зони
 11. ДСТУ EN 50288-11-2:2016 (EN 50288-11-2:2015, IDT). Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 11-2. Групові технічні умови для неекранованих кабелів з характеристиками від 1 МГц до 500 МГц для...
 12. ДСТУ IEC 60050-604:2004 (ІEC 60050-604:1987, ІDT). Словник електротехнічних термінів. Глава 604. Виробляння, передавання та розподіляння електричної енергії. Експлуатація електроустановок
 13. ДСТУ IEC 60076-7:2016 (IEC 60076-7:2005, IDT). Трансформатори силові. Частина 7. Настанова щодо навантаження для масляних силових трансформаторів
 14. ДСТУ IEC 60076-10-1:2016 (IEC 60076-10-1:2016, IDT). Трансформатори силові. Частина 10-1. Визначення рівня шуму. Настанова щодо застосування
 15. ДСТУ IEC 60076-12:2016 (IEC 60076-12:2008, IDT). Трансформатори силові. Частина 12. Настанова щодо навантаження для трансформаторів сухого типу
 16. ДСТУ IEC 60076-15:2016 (IEC 60076-15:2015, IDT). Трансформатори силові. Частина 15. Силові трансформатори, наповнені газом
 17. ДСТУ EN 60079-10-1:2018 (EN 60079-10-1:2015, IDT; IEC 60079-10-1:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 10-1. Класифікація зон. Середовища газові вибухонебезпечні
 18. ДСТУ EN 60332-2-2:2016 (EN 60332-2-2:2004, IDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-2. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу чи кабелю невеликих розмірів. Метод випр...
 19. ДСТУ EN 60335-2-47:2015 (EN 60335-2-47:2003, ІDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-47. Додаткові вимоги до комерційних електричних готувальних казанів
 20. ДСТУ EN 60695-2-11:2015 (EN 60695-2-11:2014, ІDT). Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Випробування готових виробів на горючість
 21. ДСТУ EN 60745-2-23:2016 (EN 60745-2-23:2013, IDT). Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-23. Додаткові вимоги до точильних інструментів і невеликих обертових інструментів
 22. ДСТУ EN 60839-11-2:2017 (EN 60839-11-2:2015, IDT). Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-2. Електронні системи контролювання доступу. Правила застосування
 23. ДСТУ ЕN 60839-11-1:2014/Поправка N 1:2017 (EN 60839-11-1:2013/AC:2015, IDT). Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-1. Електронні системи контролювання доступу. Вимоги до системи та її складників
 24. ДСТУ EN 60839-11-2:2017/Поправка N 1:2017 (EN 60839-11-2:2015/АС:2015, IDT). Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-2. Електронні системи контролювання доступу. Правила застосування
 25. ДСТУ EN 60974-10:2016 (EN 60974-10:2014; EN 60974-10:2014/A1:2015, IDT). Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності
 26. ДСТУ EN 61000-3-11:2015 (EN 61000-3-11:2000, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування змін напруги, напруги флуктуацій і флікера в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності. Обладнання ...
 27. ДСТУ EN 61534-21:2015 (EN 61534-21:2014, IDT). Системи шинопроводів. Частина 21. Додаткові вимоги до систем шинопроводів для настінного та стельового монтажу
 28. ДСТУ EN 62053-21:2015 (EN 62053-21:2003, IDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 1 і 2)
 29. ДСТУ EN 62053-23:2015 (EN 62053-23:2003, IDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 23. Лічильники реактивної енергії статичні (класів точності 2 і 3)
 30. ДСТУ IEC 62676-4:2017 (IEC 62676-4:2014, IDT). Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 4. Правила застосування
 31. ДСТУ EN 60079-6:2017 (EN 60079-6:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 6. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: заповнення оболонки рідиною 'o'
 32. ДСТУ 7310:2013. (Зміна N 1). Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V ТА VI. Правила організовування, проведення та приймання монтувальних робіт
 33. ВСН 14-78. Инструкция по цементации трещин, возникающих в бетоне гидротехнических сооружений
 34. ВСН 329-78. Инструкция по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации
 35. ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84). Проволока. Метод испытания на растяжение
 36. ГОСТ 16277-93 (ИСО 6305-2-83). Подкладки раздельного скрепления железнодорожных рельсов типов Р50, Р65 и Р75. Технические условия
 37. ДСТУ EN 10131:2009 (EN 10131:2006, ІDT). Вироби плоскі холоднокатані з низьковуглецевої сталі без покриву та з електролітичним цинковим або цинко-нікелевим покривом з високою границею плинності для холодного штампування. Допуски на розміри та форму
 38. ДСТУ EN 10216-2:2016 (EN 10216-2:2013, IDT). Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур
 39. ДСТУ EN 10217-2:2015 (EN 10217-2:2002, IDT). Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур
 40. ДСТУ EN 10228-4:2017 (EN 10228-4:2016, IDT). Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 4. Ультразвуковий контроль поковок із аустенітних і аустенітно-феритних нержавких сталей
 41. ДСТУ EN 10244-2:2006 (EN 10244-2:2001, ІDT). Дріт сталевий та дротяні вироби. Покриви з кольoрових металів на сталевому дроті. Частина 2. Покривання цинком або цинковим сплавом
 42. ДСТУ EN 10246-3:2006 (EN 10246-3:1999, ІDT). Неруйнівний контроль. Частина 3. Автоматизований вихрострумовий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) сталевих труб для виявлення дефектів
 43. ДСТУ EN 10306:2017 (EN 10306:2001, IDT). Залізо і сталь. Ультразвуковий контроль двотаврових балок Н і І перетинів з паралельними полицями
 44. ДСТУ EN 10307:2017 (EN 10307:2001, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль листового прокату із аустенітних і аустенітно-феритних нержавких сталей завтовшки 6 мм і більше (метод відбиття)
 45. ДСТУ ISO 10375:2015 (ISO 10375:1997, IDT). Контроль неруйнівний. Ультразвуковий контроль. Визначення характеристик перетворювача й акустичного поля
 46. ДСТУ EN 1062-3:2015 (EN 1062-3:2008, ІDT). Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 3. Визначення водопроникності
 47. ДСТУ EN 1062-6:2015 (EN 1062-6:2002, ІDT). Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 6. Визначення проникності щодо діоксиду вуглецю
 48. ДСТУ EN 1062-7:2015 (EN 1062-7:2004, ІDT). Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 7. Визначення здатності до перекривання тріщин
 49. ДСТУ EN 1062-11:2015 (EN 1062-11:2002; АС:2005, ІDT). Фарбита лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 11. Методи кондиціювання перед випробуванням
 50. ДСТУ EN 1127-1:2014 (EN 1127-1:2011, ІDT). Вибухонебезпечне середовище. Запобігання вибухам і захист від них. Частина 1. Основні концепції й методологія
 51. ДСТУ EN 1143-2:2014 (EN 1143-2:2014, ІDT). Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробувань на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи
 52. ДСТУ EN 115-1:2018 (EN 115-1:2017, IDT). Безпечність ескалаторів і рухомих доріжок. Частина 1. Конструкція та встановлення
 53. ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008 (ГОСТ 12.0.230-2007, ІDT). Система стандартів безпеки праці. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги
 54. ДСТУ EN 12109:2018 (EN 12109:1999, IDT). Вакуумні дренажні системи всередині будівель
 55. ДСТУ EN 12158-1:2014 (EN 12158-1:2000+A1:2010, ІDT). Будівельні підйомники для вантажів. Частина 1. Підйомники з доступними платформами. Вимоги щодо безпеки
 56. ДСТУ EN 12158-2:2014 (EN 12158-2:2000+A1:2010, ІDT). Будівельні підйомники для вантажів. Частина 2. Похилі підіймачі із закритим вантажоносійним пристроєм
 57. ДСТУ EN 12159:2014 (EN 12159:2012, ІDT). Підіймачі будівельні для перевезення осіб і матеріалів вертикально спрямованими клітками. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання
 58. ДСТУ EN 12270:2015 (EN 12270:2013, IDT). Спорядження для альпінізму. Затискні пристосування. Вимоги щодо безпеки та методи випробування
 59. ДСТУ EN 12276:2015 (EN 12276:2013, IDT). Спорядження для альпінізму. Фрикційні якорі. Вимоги щодо безпеки та методи випробування
 60. ДСТУ EN 12278:2015 (EN 12278:2007, IDT). Спорядження для альпінізму. Шківи. Вимоги щодо безпеки та методи випробування
 61. ДСТУ EN 12451:2015 (EN 12451:2012, IDT). Мідь і мідні сплави. Безшовні труби круглого перерізу для теплообмінників
 62. ДСТУ EN 12452:2015 (EN 12452:2012, IDT). Мідь і мідні сплави. Безшовні катані ребристі труби для теплообмінників
 63. ДСТУ EN 12464-1:2016 (EN 12464-1:2011, IDT). Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 1. Внутрішні робочі місця
 64. ДСТУ EN 12629-2:2014 (EN 12629-2:2002+A1:2010, ІDT). Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Машини для виготовлення блоків
 65. ДСТУ EN 12697-24:2018 (EN 12697-24:2012, IDT). Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 24. Опір втомі
 66. ДСТУ EN 12953-3:2017 (EN 12953-3:2016, IDT). Котли жаротрубні. Частина 3. Проектування та розрахування для складників, які перебувають під тиском
 67. ДСТУ EN 13087-5:2015 (EN 13087-5:2012, IDT). Шоломи захисні. Методи випробування. Частина 5. Міцність системи кріплення
 68. ДСТУ EN 13120:2014 (EN 13120:2009+A1:2014, ІDT). Внутрішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки (дію відновлено з 20 лютого 2019 року)
 69. ДСТУ EN 13135:2016 (EN 13135:2013, IDT). Безпечність вантажопідіймальних кранів. Проектування. Вимоги до устатковання
 70. ДСТУ EN 13157:2014 (EN 13157:2004+A1:2009, ІDT). Вантажопідіймальні крани. Вимоги безпеки. Крани з ручним приводом
 71. ДСТУ EN 13230-2:2015 (EN 13230-2:2009, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 2. Попередньо напружені шпали моноблочні
 72. ДСТУ EN 13230-3:2015 (EN 13230-3:2009, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 3. Посилені шпали з подвійним блоком
 73. ДСТУ EN 13230-4:2015 (EN 13230-4:2009, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 4. Попередньо напружені опори для перемикачів і перетину
 74. ДСТУ EN 13232-2:2015 (EN 13232-2:2003+A1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 2. Вимоги до геометричної конструкції
 75. ДСТУ EN 13232-3:2015 (EN 13232-3:2003+A1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 3. Вимоги до колеса/рейки взаємодії
 76. ДСТУ EN 13232-4:2015 (EN 13232-4:2005+A1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 4. Включення та виявлення блокування
 77. ДСТУ EN 13232-5:2015 (EN 13232-5:2005+A1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 5. Стрілки
 78. ДСТУ EN 13232-9:2015 (EN 13232-9:2006+A1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 9. Плани
 79. ДСТУ EN 13251:2017 (EN 13251:2016, IDT). Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час виконання земляних робіт, будівництва фундаментів та підпорних конструкцій
 80. ДСТУ EN 13257:2017 (EN 13257:2016, IDT). Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час утилізації твердих відходів
 81. ДСТУ EN 1330-3:2008 (EN 1330-3:1997, ІDT). Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 3. Терміни стосовно промислового радіаційного контролю
 82. ДСТУ EN 13445-5:2015 (EN 13445-5:2014, IDT). Посудини, що працюють під тиском без вогневого підведення тепла. Частина 5. Контролювання та випробування
 83. ДСТУ EN 13477-1:2016 (EN 13477-1:2001, IDT). Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Характеристика устатковання. Частина 1. Технічні характеристики устатковання
 84. ДСТУ EN 13477-2:2016 (EN 13477-2:2010, IDT). Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Характеристика устатковання. Частина 2. Експлуатаційні показники
 85. ДСТУ EN 13481-2:2015 (EN 13481-2:2012, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 2. Системи кріплення для залізобетонних шпал
 86. ДСТУ EN 13481-3:2015 (EN 13481-3:2012, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 3. Системи кріплення для дерев'яних шпал
 87. ДСТУ EN 13481-7:2015 (EN 13481-7:2012, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 7. Спеціальні системи кріплення для стрілок та переїздів і перевірення рейок
 88. ДСТУ EN 13803-1:2015 (EN 13803-1:2010, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Проектні параметри колії шириною 1435 мм та ширше. Частина 1. Звичайна лінія
 89. ДСТУ EN 13803-2:2015 (EN 13803-2:2006+A1:2009, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Проектні параметри колії шириною 1435 мм та ширше. Частина 2. Стрілки та переїзди й порівняльні розрахункові ситуації вирівнювання з різкими змінами кривизни
 90. ДСТУ EN 13942:2018 (EN 13942:2009, IDT; ISO 14313:2007, MOD). Нафтова і газова промисловість. Трубопровідні системи транспортування. Лінійні крани (див. Поправку N 1)
 91. ДСТУ EN 13942:2018/Поправка N 1:2018 (EN 13942:2009/АС:2009, IDT; ISO 14313:2007/Cor 1:2009, MOD). Нафтова і газова промисловість. Трубопровідні системи транспортування. Лінійні крани
 92. ДСТУ EN ISO 14120:2016 (EN ISO 14120:2015, IDT; ISO 14120:2015, IDT). Безпечність машин. Захисні огорожі. Основні вимоги до проектування і конструкції нерухомих і знімних захисних огорож
 93. ДСТУ EN 14336:2017 (EN 14336:2004, IDT). Системи опалення будівель. Монтування та введення в експлуатацію систем опалення на водній основі
 94. ДСТУ EN 14383-1:2014. Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 1. Визначення понять спеціальних термінів (EN 14383-1:2006, ІDT)
 95. ДСТУ CEN/TR 14383-2:2014 (CEN/TR 14383-2:2007, ІDT). Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 2. Місцеве планування
 96. ДСТУ CEN/TR 14383-8:2014 (CEN/TR 14383-8:2009, ІDT). Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 8. Захист будівель та місць забудови від кримінальних атак автотранспортними засобами
 97. ДСТУ EN 14419:2016 (EN 14419:2009, IDT). Розподільчі мережі опалення. Попередньо ізольовані системи здвоєних трубопроводів із нерухомою ізоляцією для підземного прокладання мереж гарячого водопостачання. Системи спостереження
 98. ДСТУ EN 14492-2:2014 (EN 14492-2:2006+A1:2009 + EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010, ІDT). Крани вантажопідйомні. Лебідки та талі з механічним приводом. Частина 2. Талі з механічним приводом
 99. ДСТУ EN 14870-3:2018 (EN 14870-3:2006, IDT; ISO 15590-3:2004, MOD). Нафтова та газова промисловість. Згини, виготовлені методом індукційного зварювання, фітинги та фланці для трубопровідних транспортних систем. Частина 3. Фланці
 100. ДСТУ EN 14973:2016 (EN 14973:2015, IDT). Стрічки конвеєрні для підземного устатковання. Вимоги щодо електричної та пожежної безпеки
 101. ДСТУ EN 15011:2014 (EN 15011:2011+A1:2014, ІDT). Вантажопідйомні крани. Мости і портальні крани
 102. ДСТУ EN 15193-1:2017 (EN 15193-1:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Енергетичні вимоги до освітлення. Частина 1. Технічні характеристики, Модуль М9
 103. ДСТУ EN 15232-1:2017 (EN 15232-1:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Частина 1. Вплив автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями. Модулі М10-4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10
 104. ДСТУ CEN/TR 15232-2:2017 (CEN/TR 15232-2:2016, IDT). Енергоефективність будівель. Частина 2. Супроводження TR prEN 15232-1:2015. Модулі М10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 105. ДСТУ EN 15267-1:2016 (EN 15267-1:2009, IDT). Якість повітря. Сертифікація автоматизованих вимірювальних систем. Частина 1. Основні положеня
 106. ДСТУ EN 15316-3:2017 (EN 15316-3:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 3. Теплорозподілення та холодорозподілення (гаряче водопостачання, опалення та охолодження), Модулі ...
 107. ДСТУ EN 15317:2015 (EN 15317:2013, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Характеристика і верифікації обладнання для ультразвукової товщинометрії
 108. ДСТУ EN 15378-1:2017 (EN 15378-1:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Системи опалення та гарячого водопостачання будівель. Частина 1. Інспектування котлів, систем опалення та гарячого водопостачання, Модулі М3-11, М8-11
 109. ДСТУ EN 15382:2017 (EN 15382:2013, IDT). Геосинтетичні бар'єри. Характеристики, потрібні для використання в транспортній інфраструктурі
 110. ДСТУ EN 15458:2015 (EN 15458:2014, ІDT). Фарби та лаки. Лабораторний метод визначення ефективності плівкових біоцидів у покритті проти водоростей
 111. ДСТУ CEN/TR 15459-2:2017 (CEN/TR 15459-2:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Процедура економічного оцінювання для енергетичних систем будівель. Частина 2. Пояснення та обгрунтування EN 15459-1, Модуль М1-14
 112. ДСТУ EN 15495:2016 (EN 15495:2007, IDT). Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Контролювання металевого устатковання, яке працює під тиском, під час контрольних випробувань. Визначення місцеположення джерел акустичної емісі
 113. ДСТУ CEN/TR 15500-2:2017 (CEN/TR 15500-2:2016, IDT). Енергоефективність будівель. Управління установками опалення, вентиляції та кондиціонування. Частина 2. Супроводження TR prEN 15500-1:2015. Модулі М3-5, М4-5, М5-5
 114. ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + A1:2015, IDT). Котли опалювальні на газовому паливі. Частина 1. Загальні вимоги та випробування
 115. ДСТУ EN 15594:2015 (EN 15594:2009, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Відновлення рейок електродугового зварювання
 116. ДСТУ EN 15635:2016 (EN 15635:2008, IDT). Системи складські стаціонарні сталеві. Експлуатування та технічне обслуговування складського устатковання
 117. ДСТУ EN 15686:2015 (EN 15686:2010, IDT). Транспорт залізничний. Випробування для приймання характеристик пробігу залізничних транспортних засобів з системою компенсації недостатності перевищення зовнішньої рейки в кривій та/або рухомих засобів ...
 118. ДСТУ EN 1570:2013 (EN 1570:1998+A2:2009, ІDT). Підіймальне устатковання. Платформи підіймальні. Вимоги щодо безпеки
 119. ДСТУ EN 15889:2017 (EN 15889:2011, IDT). Пожежні рукави. Методи випробування
 120. ДСТУ EN 15900:2017 (EN 15900:2010, IDT). Послуги у сфері енергетичної ефективності. Терміни, визначення понять та вимоги
 121. ДСТУ EN 16231:2017 (EN 16231:2012, IDT). Методологія бенчмаркінгу енергетичної ефективності
 122. ДСТУ EN 1628:2017 (EN 1628:2011 + A1:2015, IDT). Пішохідні дверні блоки, вікна, огороджувальні завіси, решітки та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до статичного навантажування
 123. ДСТУ EN 1629:2017 (EN 1629:2011 + A1:2015, IDT). Пішохідні дверні блоки, вікна, огороджувальні завіси, решітки та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до динамічного навантажування
 124. ДСТУ EN 16361:2018 (EN 16361:2013 + A1:2016, IDT). Механізовані двері для пішоходів. Стандарт на продукцію, експлуатаційні характеристики. Дверні блоки, крім поворотних, спроектовані для установки з механізованим приводом без характеристик вогне...
 125. ДСТУ EN 16392-2:2015 (EN 16392-2:2014, IDT). Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація ультразвукового обладнання з фазованими антенними решітками. Частина 2. Перетворювачі
 126. ДСТУ EN 169:2017 (EN 169:2002, IDT). Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для зварювання та споріднених процесів. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання
 127. ДСТУ EN 16946-1:2017 (EN 16946-1:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Інспектування засобів автоматики та регулювання будівлі та технічного управління будівлею. Частина 1. Модулі М10-11
 128. ДСТУ ENV 1927-1:2005 (ENV 1927-1:1998, ІDT). Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця
 129. ДСТУ ENV 1927-3:2005 (ENV 1927-3:1998, ІDT). Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина татис
 130. ДСТУ EN 205:2014 (EN 205:2003, ІDT). Клеї несилові для деревини. Метод визначання міцності з'єднання внапусток під час поздовжнього розтягування на зсув
 131. ДСТУ HD 21.4 S2:2016 (HD 21.4 S2:1990, IDT). Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 4. Кабелі в оболонці для стаціонарного прокладання
 132. ДСТУ 2251:2018. Кутики сталеві гарячекатані рівнополичні. Сортамент
 133. ДСТУ ГОСТ 2.850:2011 (ГОСТ 2.850-75, ІDT). Горная графическая документация. Виды и комплектность
 134. ДСТУ 3130-95. Станції теплові електричні на органічному паливі. Загальні вимоги щодо захисту від шуму
 135. ДСТУ 3295-95. Труби сталеві. Металографічний метод визначення забрудненості металу неметалевими включеннями
 136. ДСТУ 3295-95. (Поправка). Труби сталеві. Металографічний метод визначення забрудненості металу неметалевими включеннями
 137. ДСТУ EN 355:2017 (EN 355:2002, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Амортизатори (чинний до 01.01.2019
 138. ДСТУ EN 358:2017 (EN 358:1999, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пояси для утримування і обмежування та утримувальні стропи
 139. ДСТУ EN 361:2017 (EN 361:2002, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Спорядження для всього тіла
 140. ДСТУ EN 362:2017 (EN 362:2004, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З'єднувачі
 141. ДСТУ EN 364:2001/Поправка N 1:2015 (EN 364:1992/АС:1993, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падінь з висоти. Методи випробування
 142. ДСТУ EN 378-2:2017 (EN 378-2:2016, IDT). Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація
 143. ДСТУ EN 388:2017 (EN 388:2016, IDT). Рукавички захисні для захисту від механічних ушкоджень
 144. ДСТУ 3896:2007. Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та визначення понять
 145. ДСТУ EN 397:2017 (EN 397:2012+A1:2012, IDT). Каски захисні промислові
 146. ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998). Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі
 147. ДСТУ EN 448:2016 (EN 448:2015, IDT). Розподільчі мережі опалення. Попередньо ізольовані системи трубопроводів із нерухомою ізоляцією для підземного прокладання мереж гарячого водопостачання. Системи фітингів, виготовлених зі сталевих напірних труб
 148. ДСТУ EN 45544-3:2016 (EN 45544-3:2015, IDT). Повітря робочої зони. Електричні прилади для безпосереднього виявлення та безпосереднього вимірювання вмісту токсичних газів і парів. Частина 3. Вимоги до приладів, призначених для загального виявлення ...
 149. ДСТУ EN 45544-4:2016 (EN 45544-4:2016, IDT). Повітря робочої зони. Електричні прилади для безпосереднього виявлення та безпосереднього вимірювання вмісту токсичних газів і парів. Частина 4. Настанови щодо вибору, встановлення, застосування та ...
 150. ДСТУ EN 482:2016 (EN 482:2012+A1:2015, IDT). Повітря робочої зони. Загальні вимоги до характеристик методик вимірювання вмісту хімічних речовин
 151. ДСТУ EN 500-2:2014 (EN 500-2:2006+A1:2008, ІDT). Мобільні дорожні машини. Безпека. Частина 2. Спеціальні вимоги до машин для насічки брущатки та маркування дорожнього покриття
 152. ДСТУ EN 50085-2-3:2015 (EN 50085-2-3:2010, ІDT). Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 2-3. Спеціальні вимоги до щілинних систем кабельних виробів, призначених для монтування в шафах
 153. ДСТУ CLC/TS 50131-12:2017 (CLC/TS 50131-12:2016, IDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 12. Методи і вимоги до включення та відключення систем охоронної сигналізації
 154. ДСТУ EN 50134-1:2014 (EN 50134-1:2002, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Суспільні системи сигналізації. Частина 1. Вимоги до систем
 155. ДСТУ EN 50134-7:2017 (EN 50134-7:2017, IDT.) Системи тривожної сигналізації. Суспільні системи сигналізації. Частина 7. Правила застосування
 156. ДСТУ EN 50136-3:2014 (EN 50136-3:2013, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 3. Вимоги до трансивера центру приймання тривожних сповіщень (ТЦПТС)
 157. ДСТУ CLC/TS 50398:2014 (CLC/TS 50398:2009, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Комбіновані та інтегровані системи тривожної сигналізації. Загальні вимоги
 158. ДСТУ EN 50486:2014 (EN 50486:2008, IDT). Устатковання для використання в системах аудіо і відео входу дверей
 159. ДСТУ EN 50618:2015 (EN 50618:2014, IDT). Кабелі електричні для фотоелектричних систем
 160. ДСТУ EN 565:2015 (EN 565:2006, IDT). Спорядження для альпінізму. Стрічка. Вимоги щодо безпеки та методи випробування
 161. ДСТУ EN 566:2015 (EN 566:2006, IDT). Спорядження для альпінізму. Петлі. Вимоги щодо безпеки та методи випробування
 162. ДСТУ EN 60051-2:2015 (EN 60051-2:1989, IDT). Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 2. Спеціальні вимоги до амперметрів і вольтметрів (діє до 01 січня 2020 року)
 163. ДСТУ EN 60060-2:2016 (EN 60060-2:2011, IDT). Методи високовольтних випробувань. Частина 2. Вимірювальні системи
 164. ДСТУ IEC 60068-2-5:2015 (IEC 60068-2-5:2010, IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-5. Випробування. Випробування Sа: Імітація сонячного випромінювання на рівні землі і настанова для випробування сонячної радіації
 165. ДСТУ IEC 60068-2-6:2015 (IEC 60068-2-6:2007, IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-6. Випробування. Випробування Fc: Вібрація (синусоїдна)
 166. ДСТУ IEC 60068-2-52:2015 (IEC 60068-2-52:1996,IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-52. Випробування. Випробування Кb: Соляний туман, циклічне випробування (розчин хлориду натрію)
 167. ДСТУ EN 60068-2-78:2016 (EN 60068-2-78:2013, IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-78. Випробування. Випробування Cab: вологе тепло, усталений режим
 168. ДСТУ EN 60068-3-4:2016 (EN 60068-3-4:2002, IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-4. Супровідна документація та настанова. Випробування дією вологи і тепла
 169. ДСТУ EN 60076-19:2016 (EN 60076-19:2015, IDT). Трансформатори силові. Частина 19. Правила визначення невизначеностей під час вимірювання втрат у силових трансформаторах та реакторах
 170. ДСТУ EN 60079-5:2017 (EN 60079-5:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 5. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: кварцове заповнення оболонки 'q'
 171. ДСТУ EN 60079-7:2017 (EN 60079-7:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 7. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: підвищена безпека 'е'
 172. ДСТУ EN 60079-25:2017 (EN 60079-25:2010, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 25. Іскробезпечні електричні системи
 173. ДСТУ IEC 60169-17:2012. З'єднувачі радіочастотні. Частина 17. З'єднувачі радіочастотні коаксіальні з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 6,5 мм (0,256 дюйма) з нарізевим з'єднанням. Хвильовий опір 50 Ом (Тип TNC)
 174. ДСТУ EN 60214-1:2016 (EN 60214-1:2014, IDT). Перемикачі відгалужень. Частина 1. Вимоги до технічних характеристик та методи випробування
 175. ДСТУ IEC 60227-5:2004 (ІEC 60227-5:1997, ІDT). Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 Ввключно. Частина 5. Гнучкі кабелі (шнури)
 176. ДСТУ IEC 60227-7:2005 (ІEC 60227-7:2003, ІDT). Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 Ввключно. Частина 7. Гнучкі кабелі двожильні та багатожильні екрановані та неекрановані
 177. ДСТУ EN 60320-1:2015 (EN 60320-1:2001, IDT). З'єднувачі електричні для приладів побутового та аналогічного загального призначення. Частина 1. Загальні технічні вимоги
 178. ДСТУ IEC 60519-1:2016 (IEC 60519-1:2015, IDT). Безпечність електротермічного обладнання. Частина 1. Загальні технічні вимоги
 179. ДСТУ EN 60745-1:2014 (EN 60745-1:2009 + EN 60745-1:2009/A11:2010 + EN 60745-1:2009/AC:2009, ІDT). Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги
 180. ДСТУ EN 60947-1:2014 (EN 60947-1:2007 + EN 60947-1:2007/A1:2011, ІDT). Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 1. Загальні правила
 181. ДСТУ EN 60947-5-1:2015 (EN 60947-5-1:2004, IDT). Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл
 182. ДСТУ EN 60947-5-5:2015 (EN 60947-5-5:1997, ІDT). Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-5. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електричні пристрої аварійного зупинення з функцією механічного фіксування
 183. ДСТУ EN 61000-3-3:2015 (EN 61000-3-3:2008, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання для устатковання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А
 184. ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)
 185. ДСТУ IEC 61000-4-1:2007 (ІEC 61000-4-1:2006, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-1. Методики випробування та вимірювання. Огляд стандартів серії ІEC 61000-4
 186. ДСТУ IEC 61000-4-5:2008 (ІEC 61000-4-5:2005, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму
 187. ДСТУ EN 61000-4-8:2012 (EN 61000-4-8:2010, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-8. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до магнітних полів частоти мережі
 188. ДСТУ IEC 61000-4-9:2007. Електромагнітна сумісність. Частина 4-9. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до імпульсних магнітних полів (ІEC 61000-4-9:2001, ІDT)
 189. ДСТУ EN 61000-6-3:2015/Зміна N 1:2015/Поправка N 1:2015 (EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах ...
 190. ДСТУ EN 61000-4-12:2012 (EN 61000-4-12:2006, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-12. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до неповторюваних загасних коливних перехідних процесів
 191. ДСТУ EN 61009-1:2015 (EN 61009-1:2004, IDT). Автоматичні вимикачі диференційного струму з вмонтованим захистом від надструмів для побутового та аналогічного призначення (RCCВs). Частина 1. Загальні правила
 192. ДСТУ EN 61378-1:2016 (EN 61378-1:2011, IDT). Трансформатори перетворювальні. Частина 1. Трансформатори промислової призначеності
 193. ДСТУ EN 61439-1:2016 (EN 61439-1:2011, IDT). Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 1. Загальні правила
 194. ДСТУ EN 615:2017 (EN 615:2009, IDT). Протипожежний захист. Вогнегасні речовини. Вимоги до вогнегасних порошків (крім порошків для гасіння пожеж класу D)
 195. ДСТУ EN 61558-1:2015 (EN 61558-1:2005, IDT). Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів й аналогічних пристроїв. Частина 1. Загальні технічні вимоги та випробування
 196. ДСТУ EN 61800-3:2015 (EN 61800-3:2004, IDT). Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 3. Вимоги до електромагнітної сумісності та спеціальні методи випробування
 197. ДСТУ EN 62612:2017 (EN 62612:2013, IDT). Лампи світлодіодні з умонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення на напругу понад 50 В. Вимоги до робочих характеристик
 198. ДСТУ IEC 62676-1-1:2017 (IEC 62676-1-1:2013, IDT). Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 1-1. Вимоги до систем. Загальні вимоги
 199. ДСТУ IEC 62676-1-2:2017 (IEC 62676-1-2:2013, IDT). Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 1-2. Вимоги до систем. Експлуатаційні вимоги до передавання відео
 200. ДСТУ EN 62820-1-1:2017 (EN 62820-1-1:2016, IDT). Системи внутрішнього зв'язку будівлі. Частина 1-1. Вимоги до систем. Загальні вимоги
 201. ДСТУ 7675:2014. Захист довкілля. Моніторинг меліорованих земель. Основні положення
 202. ДСТУ EN 795:2017 (EN 795:2012, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Анкерні пристрої. Вимоги та методи випробування (чинний до 01.01.2019)
 203. ДСТУ 7955:2015. Геотермальна енергетика. Станції теплові геотермальні. Загальні технічні вимоги
 204. ДСТУ EN 812:2017 (EN 812:2012, IDT). Засоби індивідуального захисту голови. Промислові протиударні каски
 205. ДСТУ EN 813:2017 (EN 813:2008, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Спорядження для роботи сидячи (чинний до 01.01.2019)
 206. ДСТУ EN 818-1:2014 (EN 818-1:1996+A1:2008, ІDT). Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні умови приймання
 207. ДСТУ EN 818-2:2014 (EN 818-2:1996+A1:2008, ІDT). Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Ланцюги некалібровані для стропів. Клас 8
 208. ДСТУ EN 818-3:2014 (EN 818-3:1999+A1:2008, ІDT). Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Ланцюги некалібровані для ланцюгових стропів. Клас 4
 209. ДСТУ EN 818-5:2014 (EN 818-5:1999+A1:2008, ІDT). Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Стропи ланцюгові. Клас 4
 210. ДСТУ 8296:2015. Енергозбереження. Гідроенергетика мала. Методика визначення ресурсів
 211. ДСТУ 8539:2015. (Поправка N 1). Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умови
 212. ДСТУ 8541:2015. (Поправка N 1). Прокат сталевий підвищеної міцності. Технічні умови
 213. ДСТУ 8546:2015. Світильники зі світлодіодними джерелами світла. Загальні технічні умови
 214. ДСТУ 8604:2015. Дизайн і ергономіка. Робоче місце для виконання робіт у положенні сидячи. Загальні ергономічні вимоги
 215. ДСТУ 8747:2017. Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання (вводиться в дію з 01.01.2020 р.)
 216. ДСТУ 8767:2018. Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування
 217. ДСТУ 8802:2018. Вироби з тонколистової сталі із захисно-декоративним покриттям для будівництва. Загальні технічні умови
 218. ДСТУ 4219-2003. (Зміна N 1). Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії
 219. Инструкция по съёмке и составлению планов подземных коммуникаций

Закони, постанови, укази, угоди, документи міністерств і відомств

Закони України

 1. 04.09.2018. Про внесення змін до деяких законів України щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлюваної енергетики

Постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів, укази Президента

 1. 18.07.2018. Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики
 2. 03.10.2018. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 23 квітня 2014 р. N 117
 3. 03.10.2018. Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення
 4. 10.10.2018. Про затвердження Порядку визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приладів - розподілювачів теплової енергії
 5. 31.10.2018. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудівної діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) ...
 6. 07.11.2018. Про внесення зміни до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію
 7. 07.11.2018. Питання розпорядження геологічною інформацією
 8. 28.11.2018. Деякі питання професійної атестації за професією "Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)"

Накази Держбуду України

 1. N 253 від 25.09.2018. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування"
 2. N 28 від 07.02.2018. "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок"
 3. N 52 від 12.03.2018. "Про затвердження Методики обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел"
 4. N 146 від 20.06.2018. "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів"
 5. N 148 від 23.06.2018. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04 липня 2008 року N 301"
 6. N 155 від 26.06.2018. "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 березня 2018 року N 68 «Про затвердження переліків засобів індивідуального захисту..."
 7. N 175 від 17.07.2018. "Про затвердження Порядку відбору проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки"
 8. N 193 від 27.07.2018. "Про затвердження Порядку та вимог щодо оформлення, виготовлення та розміщення інформаційних табличок (наклейок) з логотипом державного фонду регіонального розвитку, які використовуються з метою ідентифікації ..."
 9. N 203 від 09.08.2018. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з енергозбереження від 28.10.2003 N 118"
 10. N 205 від 09.08.2018. "Про затвердження Порядку оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку/приладами-розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку"
 11. N 211 від 13.08.2018. "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку"
 12. N 212 від 14.08.2018. "Про внесення змін до Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки"
 13. N 219 від 15.08.2018. "Про затвердження Порядку обслуговування внутрішньобудішкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води"
 14. N 220 від 15.08.2018. "Про затвердження Вимог до структури і формату оприлюднення відомостей про містобудівну документацію у мережі Інтернет"
 15. N 221 від 17.08.2018. "Про внесення змін до Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України"
 16. N 238 від 11.09.2018. "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року N 80"
 17. N 240 від 12.09.2018. "Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"
 18. N 247 від 25.09.2018. "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта будівництва"
 19. N 251 від 25.09.2018. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво"
 20. N 253 від 25.09.2018. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування"
 21. N 261 від 28.09.2018. "Про затвердження ДБН В.2.3-19:2018 "Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування"
 22. N 264 від 03.10.2018. "Про затвердження ДБН В.2.5-28:2018 "Природне і штучне освітлення"
 23. N 270 від 12.10.2018. "Про затвердження Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік"
 24. N 274 від 18.10.2018. "Про затвердження Порядку незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем"
 25. N 275 від 18.10.2018. "Про затвердження Порядку рецензування звітів про обстеження інженерних систем"
 26. N 288 від 31.10.2018. "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 серпня 2017 року N 204"
 27. N 304 від 16.11.2018. "Про внесення змін до наказу Мінрегіону України від 23 вересня 2011 року N 208"
 28. N 327 від 30.11.2018. "Про затвердження ДБН В.2.2-40:2018 "Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення"
 29. N 357 від 19.12.2018. "Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної атестації інженерів-проектувальників саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності - Всеукраїнській гром. орг. "Гільдія проектувальників"
 30. N 358 від 19.12.2018. "Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної атестації експертів саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності - Всеукраїнській громадській організації "Асоціація експертів будівельн...
 31. N 359 від 19.12.2018. "Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної атестації інженерів технічного нагляду саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності - Всеукраїнській громадській організації "Гільдія ..."

Інструктивні листи

 1. 7/15-1/9361-18 від 18.09.2018. Про затвердження ДБН Б.2.2-12:2018 та порядок його використання
 2. 7/15.3/10900-18 від 17.10.2018 "Про індекси зміни вартості станом на 1 жовтня 2018 року"

Документи Держархбудінспекції України

 1. N 40-701-16/8089-18 від 03.12. Щодо деяких питань здійснення авторського нагляду
 2. N 40-701-(90-9)/6911-18 від 10.10.2018. Щодо деяких питань здійснення державного архітектурно-будівельного контролю
 3. N 40-701-(90-9)/6958-18 від 11.10.2018. Щодо питань відмови у видачі сертифіката
 4. N 40-701-(90-9)/7325-18 від 31.10.2018. Щодо деяких питань проведення технічного обстеження об'єктів
 5. 30.11.2018. Секторальний план державного ринкового нагляду на 2019 рік

Документи інших міністерств і відомств

 1. НПАОН 11.2-4.01-89. Положение о порядке ликвидации нефтяных, газовых и других скважин и списания затрат на их сооружение
 2. НПАОН 11.2-4.02-89. Положение о порядке консервации скважин на нефтяных и газовых месторождениях, подземных хранилищах газа (ПХГ) и месторождениях термальных вод
 3. 25.11.1992. НПАОП 15.4-1.10-92. Правила безопасности в производствах растительных масел методом прессования и экстракции
 4. N 7 від 21.01.2015. Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт
 5. НАПБ В.06.013- 89/510. Перечень категорий помещений и сооружений автомобильных и авторемонтных предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ
 6. ГІД 34.01.103-2004. Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівницва для використання на об'єктах електроенергетичної галузі (ВСН) (за станом на 01.10.2018 р.)
 7. ГІД 34.01.101-2009. Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж (Покажчик станом на 01.10.18)
 8. 27.08.2018. Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії
 9. 02.10.2018. Про затвердження Технічного регламенту щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту колісних транспортних засобів
 10. 15.01.82. НПАОП 45.2-5.19-82. Iнструкція з техніки безпеки при застосуванні будівельно-монтажних пістолетів в організаціях Міненерго СРСР, затверджена Міністерством енергетики і електрифікації СРСР
 11. 27.08.2018. (НПАОП 0.00-1.83-18). Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів
 12. 06.10.2017. Про затвердження Правил з організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні
 13. 12.06.2018. Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачамза їх недотримання
 14. 24.09.2018. Про прийняття національного нормативного документа, прийняття змін до національних нормативних документів
 15. 14.11.2018. Про прийняття змін до національних стандартів (Зміни N 2 до Єврокодів)

Кодекси України

Кодекси України

 1. Про внесення змін до Кодексу газотранспортної системи

Документи з питань управління якістю і забезпеченню якості у будівництві

Стандарти, методичні і інструктивні матеріали

 1. ДСТУ EN ISO 10863:2014 (EN ІSO 10863:2011, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Застосування дифракційно-часового методу (TOFD)
 2. ДСТУ EN ISO 11148-6:2014 (EN ІSO 11148-6:2012, ІDT). Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Механізовані інструменти для нарізевих кріпильних деталей
 3. ДСТУ EN ISO 11666:2014 (EN ІSO 11666:2010, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Рівні приймання
 4. ДСТУ EN ISO 11699-2:2016 (EN ISO 11699-2:2011, IDT; ISO 11699-2:1998, IDT). Неруйнівний контроль. Рентгенівські плівки для промислової радіографії. Частина 2. Контролювання оброблення плівки за допомогою еталонних значень
 5. ДСТУ ISO 1207:2009 (ІSO 1207:1992, ІDT). Гвинти з циліндричною головкою та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні вимоги
 6. ДСТУ ISO 12480-1:2009 (ІSO 12480-1:1997, ІDT). Крани вантажопідіймальні. Безпечне використання. Частина 1. Загальні положення
 7. ДСТУ ISO 12499:2004 (ІSO 12499:1999, ІDT). Вентилятори промислові. Механічна безпечність вентиляторів. Огорожа
 8. ДСТУ ISO 12944-4:2015 (ІSO 12944-4:1998, ІDT). Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та підготовка поверхні
 9. ДСТУ ISO 12944-7:2015 (ІSO 12944-7:1998, ІDT). Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 7. Виконання та контроль фарбувальних робіт
 10. ДСТУ ISO 13056:2018 (ISO 13056:2011, IDT). Системи пластмасових трубопроводів. Системи гарячої та холодної води. Метод випробування на герметичність під дією вакууму
 11. ДСТУ ISO/IEC 13273-1:2017 (ISO/IEC 13273-1:2015, IDT). Енергоефективність і поновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 1. Енергоефективність
 12. ДСТУ ISO/IEC 13273-2:2017 (ISO/IEC 13273-2:2015, IDT). Енергоефективність і поновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 2. Поновлювані джерела енергії
 13. ДСТУ ISO 13351-97. Промислові вентилятори. Розміри
 14. ДСТУ EN ISO 13588:2014(EN ІSO 13588:2012, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Застосування автоматизованого методу фазованих решіток
 15. ДСТУ ISO 13709:2013 (ІSO 13709:2009, ІDT). Нафтова, газова та хімічна промисловість. Насоси відцентрові. Загальні технічні вимоги та методи випробовування
 16. ДСТУ EN ISO 14122-3:2016 (EN ISO 14122-3:2016, IDT; ISO 14122-3:2016, IDT). Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини та поручні
 17. ДСТУ EN ISO 14122-4:2015 (EN ІSO 14122-4:2004, ІDT). Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Драбини зафіксовані
 18. ДСТУ EN ISO 14122-1:2016 (EN ISO 14122-1:2016, IDT; ISO 14122-1:2016, IDT). Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір основних засобів і загальних вимог доступу
 19. ДСТУ EN ISO 14122-2:2016 (EN ISO 14122-2:2016, IDT; ISO 14122-2:2016, IDT). Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 2. Робочі платформи та проходи
 20. ДСТУ EN ISO 14122-3:2015 (EN ІSO 14122-3:2001, ІDT). Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3.Сходи, драбини зі східцями й перила
 21. ДСТУ EN ISO 14122-4:2016 (EN ISO 14122-4:2016, IDT; ISO 14122-4:2016, IDT). Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 4. Стаціонарні сходи
 22. ДСТУ ISO 14679:2008 (ІSO 14679:1997, ІDT). Клеї. Визначення адгезійних характеристик з використанням методу триточкового згинання
 23. ДСТУ ISO 14704:2006 (ІSO 14704:2000, ІDT). Високоякісна кераміка (кераміка і технічна кераміка покращеного типу). Метод випробування міцності на згин монолітної кераміки за кімнатної температури
 24. ДСТУ ISO 14705:2006 (ІSO 14705:2000, ІDT). Високоякісна кераміка (кераміка і технічна кераміка покращеного типу). Метод випробування твердості монолітної кераміки за кімнатної температури
 25. ДСТУ ISO 1520:2015 (ІSO 1520:2006, ІDT) . Фарби та лаки. Випробування на витягування
 26. ДСТУ EN ISO 15626:2014(EN ІSO 15626:2013, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Дифракційно-часовий метод (TOFD). Рівні приймання
 27. ДСТУ ISO 16979:2010 (ІSO 16979:2003, ІDT). Плити деревинні. Метод визначення вологості
 28. ДСТУ ISO/IEC TS 17021-2:2014. Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту. Частина 2. Вимоги до компетентності персоналу, який забезпечує аудит і сертифікацію систем менеджменту навколишнього ...
 29. ДСТУ EN ISO 17636-1:2014 (EN ІSO 17636-1:2013, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Радіографічний контроль. Частина 1. Способи контролю рентгенівським і гамма-випромінюванням із застосуванням плівки
 30. ДСТУ EN ISO 17638:2014 (EN ІSO 17638:2009, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль
 31. ДСТУ EN ISO 17640:2014 (EN ІSO 17640:2010, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Способи, рівні контролю і оцінювання
 32. ДСТУ ISO 17741:2017 (ISO 17741:2016, IDT). Загальні технічні правила вимірювання, розрахунку та верифікації обсягів енергозбереження в проектах
 33. ДСТУ ISO 17742:2017 (ISO 17742:2015, IDT). Розрахунок енергоефективності та обсягів енергозбереження для країн, регіонів і міст
 34. ДСТУ ISO 17743:2017 (ISO 17743:2016, IDT). Енергозбереження. Визначення методологічної основи розрахунку та звітності щодо обсягів енергозбереження
 35. ДСТУ ISO 1856:2008 (ІSO 1856:2000, ІDT). Матеріали полімерні пористі еластичні. Метод визначення залишкової деформації у разі стискання
 36. ДСТУ ISO 18563-1:2015 (ISO 18563-1:2015, IDT). Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація ультразвукового обладнання з фазованими антенними решітками. Частина 1. Прилади
 37. ДСТУ EN ISO 23277:2014 (EN ІSO 23277:2009, ІDT). Контроль неруйнівний зварних швів. Капілярний контроль. Рівні приймання
 38. ДСТУ EN ISO 23278:2014 (EN ІSO 23278:2009, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Магнитопорошковий контроль зварних швів. Рівні приймання
 39. ДСТУ EN ISO 23279:2014 (EN ІSO 23279:2010, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Характеристика індикацій у зварних швах
 40. ДСТУ ISO 2439:2005 (ІSO 2439:1997, ІDT). Матеріали полімерні чарункові еластичні. Визначення твердості методом втискування
 41. ДСТУ ISO 2503:2015 (ISO 2503:2009, IDT). Устатковання для газового зварювання. Регулятори тиску та регулятори тиску з витратомірами для газових балонів, використовуваних під час зварювання, різання та суміжних процесів з тиском газу до 300 бар ...
 42. ДСТУ ISO 2503:2015/Зміна N 1:2015 (ISO 2503:2009/Amd 1:2015, IDT). Устатковання для газового зварювання. Регулятори тиску та регулятори тиску з витратомірами для газових балонів, використовуваних під час зварювання, різання та суміжних процесів ...
 43. ДСТУ ISO 2740:2016 (ISO 2740:2009, IDT). Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Зразки для випробування на розтяг
 44. ДСТУ ISO 2808:2015 (ІSO 2808:2007, ІDT). Фарби та лаки. Визначення товщини плівки
 45. ДСТУ ISO 2810:2015 (ІSO 2810:2004, ІDT). Фарби та лаки. Випробування покриттів на вплив атмосферних умов. Експозиція та оцінювання
 46. ДСТУ ISO 2811-2:2015 (ІSO 2811-2:2011, ІDT). Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 2. Метод занурення
 47. ДСТУ ISO 2811-3:2015 (ІSO 2811-3:2011, ІDT). Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 3. Осциляційний метод
 48. ДСТУ ISO 2812-1:2015 (ІSO 2812-1:2007, ІDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до дії рідин. Частина 1. Метод занурення в рідини, за винятком води
 49. ДСТУ ISO 2884-1:2015 (ІSO 2884-1:1999, ІDT). Фарби та лаки. Визначення в'язкості ротаційними віскозиметрами. Частина 1. Віскозиметр конус-пластина, що працює за високої швидкості зсуву
 50. ДСТУ ISO 2884-2:2015 (ІSO 2884-2:2003, ІDT). Фарби та лаки. Визначення в'язкості з використанням ротаційного віскозиметра. Частина 2. Дисковий або кульковий віскозиметр, що працює за заданої швидкості
 51. ДСТУ ISO 3058:2016 (ISO 3058:1998, IDT). Контроль неруйнівний. Допоміжні засоби для візуального контролю. Вибір луп з малою кратністю збільшення
 52. ДСТУ ISO 3231:2015 (ІSO 3231:1993, ІDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу вологої атмосфери, що містить діоксид сірки
 53. ДСТУ EN ISO 3325:2017 (EN ISO 3325:1999, IDT; ISO 3325:1996, IDT). Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Визначення границі міцності під час поперечного згинання
 54. ДСТУ ISO 3340:2018 (ISO 3340:1976, IDT). Плити волокнисті будівельні. Метод визначення вмісту піску
 55. ДСТУ EN ISO 3452-3:2014 (EN ІSO 3452-3:2013, ІDT). Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 3. Контрольні випробувальні зразки
 56. ДСТУ ISO 3668:2015 (ІSO 3668:1998, ІDT). Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб
 57. ДСТУ ISO 404:2014 (ІSO 404:2013, ІDT). Сталь і вироби із сталі. Загальні технічні вимоги до постачання
 58. ДСТУ EN ISO 4136:2014 (EN ІSO 4136:2012, ІDT). Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на поперечний розтяг
 59. ДСТУ ISO 5802:2010. Промислові вентилятори. Методи випробування характеристик за місцем встановлення (ІSO 5802:2001, ІDT)
 60. ДСТУ EN 60269-1:2015 (EN 60269-1:2007, IDT). Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 1. Загальні технічні вимоги
 61. ДСТУ ISO 6270-1:2015 (ІSO 6270-1:1998, ІDT). Фарби та лаки. Визначення вологостійкості. Частина 1. Безперервна конденсація
 62. ДСТУ EN ISO 6520-1:2015 (EN ISO 6520-1:2007, IDT; ISO 6520-1:2007, IDT). Зварювання та споріднені процеси. Класифікація геометричних дефектів у металевих матеріалах. Частина 1. Зварювання плавленням
 63. ДСТУ ISO 6947:2014 (ІSO 6947:2011, ІDT). Зварювання та споріднені процеси. Робочі положення
 64. ДСТУ ISO 16981:2009 (ІSO 16981:2003, ІDT). Плити деревинні. Метод визначення поверхневої міцності
 65. ДСТУ EN ISO 7500-1:2017 (EN ISO 7500-1:2015, IDT; ISO 7500-1:2015, IDT). Матеріали металеві. Калібрування та повірка машин для статичних одновісних випробувань. Частина 1. Випробувальні машини на розтягування та стиснення. Калібрування та повірка ...
 66. ДСТУ EN ISO 7539-1:2015 (EN ISO 7539-1:2012, IDT; ISO 7539-1:2012, IDT). Корозія металів і сплавів. Випробування на корозію під напругою. Частина 1. Загальні настанови за методиками випробування
 67. ДСТУ ISO 787-7:2015 (ІSO 787-7:2009, ІDT). Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 7. Визначення залишку на ситі. Метод із застосуванням води. Ручний метод
 68. ДСТУ EN ISO/IEC 80079-34:2018 (EN ISO/IEC 80079-34:2011, IDT; ISO/IEC 80079-34:2011, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 34. Застосування систем якості для виготовлення устатковання
 69. ДСТУ ISO 8501-1:2015. Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 1. Ступені іржавіння та ступені підготовки непофарбованих сталевих поверхонь і сталевих поверхонь ...
 70. ДСТУ EN ISO 9013:2015 (EN ISO 9013:2002, IDT; ISO 9013:2002, IDT). Газове різання. Класифікація. Вимоги до геометричних розмірів та якості
 71. ДСТУ EN ISO 9692-1:2014. Зварювання та споріднені процеси. Рекомендації щодо підготування зварних з'єднань. Частина 1. Ручне дугове зварювання, зварювання в захисному газі, газове зварювання, TІG-зварювання та променеве зварювання сталей
 72. ДСТУ EN ISO 9692-3:2014. Зварювання та споріднені процеси. Рекомендації щодо підготовки зварних з'єднань. Частина 3. Дугове зварювання алюмінію і алюмінієвих сплавів в інертному газі плавким і вольфрамовим електродом
 73. ДСТУ EN ISO 9934-2:2015 (EN ISO 9934-2:2015, IDT; ISO 9934-2:2015, IDT). Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 2. Засоби контролю

Довідкові, методичні та рекламні матеріали

Довідкові і методичні матеріали

 1. Рішення N 14 - 31 НТР за період з 05.06.2018 по 12.10.2018
 2. 09.02.2018. Методичні рекомендації щодо важливості підвищення енергетичної ефективності будівель

Всього нових документів: 377

Copyright © 2005–2010
ППФ «АИСТ»
Тел.: +38 (050) 401-14-39
Email: info@aist.com.ua
Про компанію | Продукти | Послуги | Новини | Контакти
Продукти: Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР | Будівельні Технології - КОШТОРИС | ІДС ЗОДЧИЙ | ТУзИК-с | Посилання