Строительные Технологии - Смета, ИСС Зодчий,
Компас-График, ДБН, 
ДСТУ, СНиП, ГОСТ
сметные нормы, 
строительные нормы
Главная страница
О компании
Про компанію
Продукты
Продукти
Составление смет
Складання
кошторисів
Новости
Новини
Контакты
Контакти
Продукты
Будівельні технології — КОШТОРИС ПВР
Будівельні технології — КОШТОРИС 8
ІДС ЗОДЧИЙ
Про результати експлуатації
Зміст нормативної бази
Демо версія
Ціна
Оновлення через Інтернет
Нові документи
Типові вузли, вироби та конструкції

ИСС «Зодчий». Новые документы за период с 01 октября по 31 декабря 2016 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.2 Изыскания,проектирование и территориальная деятельность

 1. ДСТУ Б А.2.2-12:2015. Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні
 2. ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015. Енергетична ефективність будівель. Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель

А.3 Производство продукции в строительстве

 1. ДСТУ-Н Б А.3.1-29:2015. Магістральні трубопроводи. Нанесення захисних покривів та улаштування теплової ізоляції. Настанова
 2. ДСТУ Б А.3.1-30:2015. Настанова щодо зварювання трубопроводів пари та гарячої води
 3. ДСТУ-Н Б А 3.1-33:2015. Настанова щодо підготовки та складання договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт
 4. ДБН А.3.1-5:2016. Організація будівельного виробництва
 5. ДБН А.3.1-9:2015. Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна придатність закінчених будівництвом об'єктів
 6. ДСТУ-Н Б А.3.2-16:2015. Настанова щодо влаштування суцільних захисних огороджень при зведенні каркасно-монолітних будівель

В.1 Общетехнические требования к среде обитания и продукции строительного назначения

 1. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-11:2012 (EN 1993-1-11:2006, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-11. Проектування конструкцій з розтягнутими елементами
 2. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-4:2012 (EN 1993-1-4:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-4. Загальні положення. Додаткові правила для нержавіючої сталі

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДСТУ Б EN 1297:2013 (EN 1297:2004, IDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні, пластикові та гумові для гідроізоляції покрівлі. Метод штучного старіння за тривалого спільного впливу УФ-випромінювання, підвищеної температури та води
 2. ВБН В.2.3-218-008-97. Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів (з 01 квітня 2017 року скасовано у частині проектування - див. ГБН В.2.3-37641918-557:2016)
 3. ВБН В.2.3-218-008-97. Зміна N 1. Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів
 4. ВБН В.2.3-218-008-97. Зміна N 2. Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів
 5. ДСТУ Б В.2.3-30:2015. Автомобільні дороги загального користування з трьома смугами руху. Загальні технічні вимоги
 6. ДСТУ-Н Б В.2.3-31:2015. Настанова щодо влаштування насипів транспортних споруд з вторинних продуктів вугільної промисловості
 7. ГБН В.2.3-37472062-2:2013. Службово-технічні будівлі і споруди станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів залізничного транспорту. Проектування, будівництво
 8. ДБН В.2.4-2-2005. Зміна N 1. Полігони твердих побутових відходів.
 9. ДСТУ Б В.2.4-9:2014. Лінії та споруди телекомунікацій. Визначення ширини смуги та площі земельних ділянок
 10. ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014. Настанова з улаштування антикригових електричних кабельних систем на покриттях будівель і споруд та в їх водостоках
 11. ДСТУ-Н Б В.2.5-81:2015. Настанова з проектування, будівництва та контролю якості теплових мереж з термостійких полімерних попередньо ізольованих гнучких труб
 12. ДСТУ Б В.2.6-187:2013. Теплогідроізоляція монолітна пінополіуретанова, що напилюється. Загальні технічні умови
 13. ДСТУ Б В.2.6-208:2015. Захист дерев'яних будівельних конструкцій від корозії. Класифікація агресивних середовищ
 14. ДСТУ Б В.2.7-45:2010. Зміна N2. Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови
 15. ДСТУ Б В.2.7-135:2007. Зміна N 1. Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови
 16. ДСТУ Б В.2.7-137:2008. Зміна N2. Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови
 17. ДСТУ Б В.2.7-164:2008. Зміна N 2. Будівельні матеріали. Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови
 18. ДСТУ-Н Б В.2.7-298:2013. Зміна N 1. Настанова щодо приготування та застосування бітумів дорожніх, модифікованих полімерами
 19. ДСТУ-Н Б В.2.7-301:2014. Настанова щодо приготування та застосування сумішей асфальтобетонних та асфальтобетону, модифікованих природними бітумами
 20. ДСТУ-Н Б В.2.7-303:2015. Настанова щодо приготування та застосування бітумів, модифікованих добавками на основі синтетичних восків
 21. ДСТУ Б В.2.7-305:2015. Суміші бітумомінеральні дорожні. Загальні технічні умови
 22. ДСТУ Б В.2.7-306:2015. Суміші бітумомінеральні дорожні. Методи випробувань
 23. ГБН В.2.3-37641918-555:2016. Автомобільні дороги. Транспортні розв’язки в одному рівні. Проектування.
 24. ГБН В.2.3-37641918-558:2016. Автомобільні дороги. Габіонні конструкції. Проектування та будівництво
 25. ДСТУ Б ЕN 12607-1:20I5 (EN 12607-1:2014, IDT). Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення опору до твердіння під впливом теплоти та повітря. Частина 1. Метод RTFOT
 26. ДСТУ Б EN 13043:2013 (EN 13043:2002, IDT). Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту
 27. ДСТУ Б EN 1337-6:2015 (EN 1337-6:2004, ІDT). Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 6. Балансирні опорні частини
 28. ДСТУ Б EN 13639:2015 (EN 13639:2002+AC:2004, ІDT). Визначення загального вмісту органічного вуглецю у вапняку
 29. ДСТУ Б EN 1367-1:2015 (EN 1367-1:2007, ІDT). Методи випробування термічних характеристик і атмосферостійкості заповнювачів. Частина 1. Визначення стійкості до перемінного заморожування і відтавання
 30. ДСТУ Б EN 14647:2015 (EN 14647:2005, IDT + EN 14647:2005/АC:2006, IDT). Цемент кальцієво-алюмінатний. Склад, технічні умови та критерії відповідності
 31. ДСТУ-Н Б CEN/TS 1555-7:2014 (CEN/TS 1555-7:2013, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (РЕ). Частина 7. Настанова з оцінювання відповідності
 32. ДСТУ Б EN 196-2:2015 (EN 196-2:2013, ІDT). Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу
 33. ДСТУ Б EN 196-3:2015 (EN 196-3:2005+A1:2008, ІDT) . Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму
 34. ДСТУ Б EN 196-5:2015 (EN 196-5:2011, ІDT). Методи випробування цементу. Частина 5. Визначення пуцоланічних властивостей пуцциоланового цементу
 35. ДСТУ Б EN 196-6:2015 (EN 196-6:2010, ІDT). Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу
 36. ДСТУ Б EN 196-8:2015 (EN 196-8:2010, IDT). Методи випробування цементу. Частина 8. Теплота гідратації. Метод розчинення
 37. ДСТУ Б EN 196-9:2015 (EN 196-9:2010, IDT). Методи випробування цементу. Частина 9. Теплота гідратації. Напівадіабатичний метод
 38. ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 (EN 1992-1-2:2004, ІDT). Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 39. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012 (EN 1993-1-3:2006, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-3. Загальні правила. Додаткові правила для холодноформованих елементів і профільованих листів
 40. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012 (EN 1993-1-3:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-3. Загальні правила. Додаткові правила для холодноформованих елементів і профільованих листів
 41. ДСТУ Б ISO 21542:2013. Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища
 42. ДСТУ Б В.2.7-307:2015. Вторинні продукти вугільної промисловості для будівництва автомобільних доріг. Класифікація
 43. ДСТУ Б EN 413-1:2015 (EN 413-1:2011, IDT). Цемент для мурування. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності
 44. ДСТУ Б EN 413-2:2015 (EN 413-2:2005, IDT). Цемент для мурування. Частина 2. Методи випробувань
 45. ДСТУ Б EN 451-1:2015 (EN 451-1:2003, ІDT). Метод випробування золи-винесення. Частина 1. Визначення вмісту вільного кальцію оксиду
 46. ДСТУ Б EN 508-1:2015 (EN 508-1:2014, ІDT). Вироби покрівельні та облицювальні металеві листові. Технічні вимоги до самонесучих сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі. Частина 1. Сталь
 47. ДСТУ Б EN 933-9:2015 (EN 933-9:2009+А1:2013,IDT). Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 9. Оцінювання тонких фракцій. Метод з використанням метиленового синього

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические нормативы, сметные нормы и правила

 1. ДСТУ Б Д.2.2-6:2016. Друкарські помилки. (Збірник 6). Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні
 2. ДСТУ Б Д.2.2-8:2016. Друкарські помилки. (Збірник 8). Конструкції з цегли та блоків
 3. ДСТУ Б Д.2.2-22:2014. (Збірник 22). Коментар до Зміни N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Водопровід - зовнішні мережі
 4. ДСТУ Б Д.2.2-26:2016. Друкарські помилки. (Збірник 26). Теплоізоляційні роботи
 5. ДСТУ Б Д.2.4-18:2014. (Збірник 18). Друкарські помилки у Зміні N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій
 6. ДСТУ Б Д.2.3-10:2012. Коментар до Зміни N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування зв'язку (Збірник 10) (ДБН Д.2.3-10-99, MOD)
 7. ДСТУ Б Д.2.3-10:2012. Друкарські помилки в Зміні N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування зв'язку (Збірник 10) (ДБН Д.2.3-10-99, MOD)
 8. СЦН ОТС-91. Сборник цен и нормативов на проектные разработки по организации и технологии строительства

Совмещенные нормы технологического и строительного проектирования

 1. ВНТП 01-78. Нормы технологического проектирования морских портов

Справочные материалы

 1. РД 31.31.54-92. (НАПБ В.06.014-92/510). Перечень зданий, помещений и сооружений морского транспорта с указанием категорий взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон, подлежащих оборудованию установками пожаротушения и пожарной сигнализации
 2. НВН 33-5.1.02-83. Нормативы водного надзора. Инструкция о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование
 3. РД 34.04.184-75. Условия производства работ в пределах охранных зон линий электропередачи напряжением до 1000 В
 4. РД 34.04.251-88. Методика экспериментального определения оценок показателей деятельности оперативного персонала в АСУ ТП энергоблоков электростанций
 5. РД 34.04.611-87. Типовая должностная инструкция диспетчера предприятия электрических сетей
 6. РД 34.17.401-88. Положення про вхідний контроль металу теплоенергетичних установок з тиском 9 МПа і вище
 7. РД 34.49.104. Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов
 8. ГСТУ 36.1-001-97. Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж
 9. ДСТУ 4237-1-1:2014 (ІEC 60332-1-1:2004, MOD). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-1. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу або кабелю. Устатковання (діє до 01.07.2017)
 10. ГОСТ 13639-82. Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения толщины прозрачных лаковых покрытий
 11. ГОСТ 1516.2-97. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции
 12. ГОСТ 26184-84. Вещества взрывчатые промышленные. Термины и определения
 13. ГОСТ 26474-85. Долота и головки бурильные алмазные и оснащенные сверхтвердыми композиционными материалами. Типы и основные размеры
 14. ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 (ІEC 61000-4-2:2001, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів
 15. ДСТУ EN 10016-1:2006 (EN 10016-1:1994, IDT). Катанка з нелегованої сталі для волочіння та(або) холодного прокатування. Частина 1. Загальні вимоги
 16. ДСТУ EN 10016-2:2006 (EN 10016-2:1994, ІDT). Катанка з нелегованої сталі для волочіння та (або) холодного прокатування. Частина 2. Спеціальні вимоги до катанки загальної призначеності
 17. ДСТУ EN 10025-2:2007 (EN 10025-2:2004, ІDT). Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих конструкційних сталей
 18. ДСТУ EN 10080:2009 (EN 10080:2005, ІDT). Сталь для армування бетону. Зварювана арматурна сталь. Загальні вимоги
 19. ДСТУ EN 10213:2015 (EN 10213:2007, IDT). Виливки сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання
 20. ДСТУ EN 10213:2015 (EN 10213:2007, IDT). Поправка. Виливки сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання
 21. ДСТУ EN 10246-14:2006 (EN 10246-14:1999, ІDT). Неруйнівний контроль. Частина 14. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) сталевих труб для виявлення місць розшарування
 22. ДСТУ EN 1062-1:2012 (EN 1062-1:2004, ІDT). Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 1. Класифікація
 23. ДСТУ-Н IEC Guide 111:2007 (ІEC Guіde 111:2004, ІDT). Електрообладнання підстанцій високої напруги високовольтне. Загальні рекомендації щодо стандартів на вироби
 24. ДСТУ EN 12016:2014 (EN 12016:2013, ІDT). Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість
 25. ДСТУ EN 12101-3:2014 (EN 12101-3:2002 + EN 12101-3:2002/AC:2005, ІDT). Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення
 26. ДСТУ EN 12101-7:2014 (EN 12101-7:2011, ІDT). Системи протидимного захисту. Частина 7. Повітроводи систем димовидалення
 27. ДСТУ EN 12101-10:2014 (EN 12101-10:2005 + EN 12101-10:2005/AC:2007, ІDT). Системи протидимного захисту. Частина 10. Джерела живлення
 28. ДСТУ 1.2:2015. Поправка. Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації
 29. ДСТУ EN 12266-2:2009 (EN 12266-2:2002, ІDT). Арматура трубопровідна промислова. Випробування. Частина 2. Методи випробування та критерії приймання. Додаткові вимоги
 30. ДСТУ ГОСТ 12345:2004. (ИСО 671-82, ИСО 4935-89). Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання сірки (ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89), ІDT)
 31. ДСТУ EN 12882:2015 (EN 12882:2015, IDT). Стрічки конвеєрні загального призначення. Вимоги щодо електробезпеки та вогнестійкості
 32. ДСТУ EN 12952-5:2015 (EN 12952-5:2011, IDT). Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 5. Якість виготовлення та конструкція складників котлів, що перебувають під тиском
 33. ДСТУ EN 12952-6:2015 (EN 12952-6:2011, IDT). Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 6. Перевіряння під час виготовлення; документація та маркування складників котлів, що перебувають під тиском
 34. ДСТУ EN 12975-1-2001 (EN 12975-1:2000, ІDT). Системи теплові сонячні та їхні компоненти. Колектори сонячні. Частина 1. Загальні технічні вимоги
 35. ДСТУ EN 13068-1:2007 (EN 13068-1:1999, ІDT). Неруйнівний контроль. Радіоскопічний контроль. Частина 1. Кількісне вимірювання властивостей зображення
 36. ДСТУ EN 1311-2001 (EN 1311:1997, ІDT). Лісоматеріали кругліта пиляні. Методи вимірювання біологічних пошкоджень
 37. ДСТУ EN 143:2002 (EN 143:2000, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування
 38. ДСТУ CEN/TR 14383-7:2014 (CEN/TR 14383-7:2009, ІDT). Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 7. Проектування та управління об'єктами громадського транспорту
 39. ДСТУ EN 14604:2009 (EN 14604:2005/AC:2008, ІDT). Системи пожежної сигналізації. Сигналізатори диму пожежні
 40. ДСТУ EN 1526:2009 (EN 1526:1997+A1:2008, ІDT). Безпечність промислових навантажувачів. Додаткові вимоги щодо автоматичного функціонування
 41. ДСТУ CEN/TS 15379:2014 (CEN/TS 15379:2006, ІDT). Управління будівлями. Термінологія та сфера застосування послуг
 42. ДСТУ ГОСТ 16042:2008. Ниппели полусферические приварные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 43. ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT). Меблі. Загальні технічні умови
 44. ДСТУ CEN/TR 16705:2014 (CEN/TR 16705:2014, ІDT). Захист периметру. Методологія класифікації виконання
 45. ДСТУ 1.7:2015. Поправка. (ISO/IEC Guide 21-1:2005,NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ). Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів
 46. ДСТУ 1.8:2015. Поправка. Національна стандартизація. Правила розроблення Програми робіт з національної стандартизації
 47. ДСТУ EN 1870-2:2007 (EN 1870-2:1999, ІDT). Безпечність деревообробних верстатів. Верстати круглопильні. Частина 2. Горизонтальні та вертикальні панельні пили
 48. ДСТУ ENV 1927-2:2005 (ENV 1927-2:1998, ІDT). Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна
 49. ДСТУ EN 1939:2008 (EN 1939:2003, ІDT). Стрічки самоклейкі. Визначення адгезії відшаровуванням
 50. ДСТУ 1.5:2015. Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів
 51. ДСТУ ГОСТ 2.052:2006 (ГОСТ 2.052-2006, ІDT). Єдина система конструкторської документації. Електронна модель виробу. Загальні положення
 52. ДСТУ 2093-92 (ГОСТ 10587-93). Смоли епоксидно-діанові неотверджені. Технічні умови
 53. ДСТУ 2099-92 (ГОСТ 30021-93). Конструкції зварні. Розряди точності. Граничні відхилення лінійних розмірів, допуски форми та розташування поверхонь
 54. ДСТУ 2148-93. Пилопродукція. Терміни та визначення
 55. ДСТУ ГОСТ 2.317:2014 (ГОСТ 2.317-2011, ІDT). Єдина система конструкторської документації. Аксонометричні проекції
 56. ДСТУ 2393-94. Геодезія. Терміни та визначення
 57. ДСТУ ГОСТ 2.511:2014 (ГОСТ 2.511-2011, ІDT). Єдина система конструкторської документації. Правила передавання електронних конструкторських документів. Загальні вимоги
 58. ДСТУ ГОСТ 2.512:2014 (ГОСТ 2.512-2011, ІDT). Єдина система конструкторської документації. Правила виконання пакетів даних для передавання електронних конструкторських документів. Загальні вимоги
 59. ДСТУ ГОСТ 2.611:2014 (ГОСТ 2.611-2011, ІDT). Єдина система конструкторської документації. Електронний каталог виробів. Загальні вимоги
 60. ДСТУ ГОСТ 2.612:2014 (ГОСТ 2.612-2011, ІDT). Єдина система конструкторської документації. Електронний формуляр. Загальні вимоги
 61. ДСТУ ГОСТ 26296:2008. Лапы опорные подвесных вертикальных сосудов и аппаратов. Основные размеры
 62. ДСТУ 2954-94. Сталь. Методи магнітного контролю
 63. ДСТУ EN 320:2007 (EN 320:1993, ІDT). Плити деревинноволокнисті. Метод визначення опору витягуванню шурупів уздовж осі
 64. ДСТУ EN 322:2009 (EN 322:1993, ІDT). Плити деревинні. Метод визначення вмісту вологи
 65. ДСТУ EN 324-1:2008 (EN 324-1:1993, ІDT). Плити деревинні. Методи визначення розмірів. Частина 1. Визначення товщини, ширини та довжини
 66. ДСТУ EN 324-2:2008 (EN 324-2:1993, ІDT). Плити деревинні. Методи визначення розмірів. Частина 2. Визначення прямокутності та прямолінійності крайок
 67. ДСТУ 33.002:2007. Зміна N 1. Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять
 68. ДСТУ 33.112:2008. Зміна N 1. Страховий фонд документації. Підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об'єкти будівництва. Технічні вимоги
 69. ДСТУ 33.114:2009. Страховий фонд документації. Підготовлення та постачання документації на електронних носіях інформації. Загальні технічні вимоги
 70. ДСТУ 33.115:2010. Страховий фонд документації. Документація для проведення аварійно-рятувальних робіт. Загальні вимоги (Див. Зміни)
 71. ДСТУ 33.115:2010. Зміна N 1. Страховий фонд документації. Документація для проведення аварійно-рятувальних робіт. Загальні вимоги
 72. ДСТУ 33.201:2004. Зміна N 3. Страховий фонд документації. Страховий фонд документації на об'єкти будівництва. Порядок створення
 73. ДСТУ 33.302:2015. Страховий фонд документації. Порядок внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації
 74. ДСТУ 3336-96. Лічильники газу побутові. Загальні технічні вимоги
 75. ДСТУ 3440-96. Системи енергетичні. Терміни та визначення
 76. ДСТУ EN 351-1:2004 (EN 351-1:1995, ІDT). Стійкість деревини та виробів з деревини. Суцільна деревина, просочена захисним засобом. Частина 1. Класифікація проникності та утримувальності захисного засобу
 77. ДСТУ EN 358-2001 (EN 358:1992, ІDT). Індивідуальне спорядження для функції утримування та для запобігання падінню з висоти. Системи утримування
 78. ДСТУ 3580-97. Лічильники холодної та гарячої води крильчасті. Загальні технічні вимоги
 79. ДСТУ EN 361-2001 (EN 361:1992, ІDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Ремені безпеки
 80. ДСТУ 3684-98. Прокат із якісної конструкційної нелегованої та легованої сталі для холодного видавлювання та висаджування. Технічні умови
 81. ДСТУ 3855-99. Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення
 82. ДСТУ 3906-99. Техніка пожежна. Драбини пожежні ручні. Загальні технічні умови
 83. ДСТУ 3931-99. Техніка пожежна. Рукава пожежні всмоктувальні та напірно-всмоктувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань
 84. ДСТУ 4034-2001 (ГОСТ 30757-2001). Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Колектори сонячні плоскі. Методи випробування
 85. ДСТУ 4038-2001. Сталь та чавун. Методи визначення бору
 86. ДСТУ EN 408:2007 (EN 408:2003, ІDT). Лісоматеріали конструкційні. Конструкційна та клеєна шарувата деревина. Визначення деяких фізичних та механічних властивостей
 87. ДСТУ 4125-2002 (ІSO 6942:1993, NEQ). Одяг для захисту від дії тепла і полум'я. Метод оцінювання реакції матеріалів на дію теплового випромінювання
 88. ДСТУ 4262:2003. Пояси пожежні рятувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування
 89. ДСТУ 4304:2004. Пояс запобіжний монтерський. Загальні технічні умови
 90. ДСТУ 4366:2004 (ІSO 11613:1999, NEQ; EN 469:1995, NEQ). Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробовування
 91. ДСТУ 4446:2005. Взуття пожежника захисне. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 92. ДСТУ 4461:2005. Вентилятори шахтні місцевого провітрювання. Загальні технічні вимоги і вимоги безпеки. Методи випробування
 93. ДСТУ 4472:2005. Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги
 94. ДСТУ 4885:2007. Енергоощадність. Геліоенергетика. Методика визначання ресурсів
 95. ДСТУ 4902.2:2007. Протипожежна техніка. Інструмент для проведення пожежно-рятувальних робіт. Частина 2. Механізований переносний інструмент з пневматичним приводом. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 96. ДСТУ EN 50131-1:2014 (EN 50131-1:2006 + EN 50131-1:2006/А1:2009 + EN 50131-1:2006/ІS2:2010, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги
 97. ДСТУ CLC/TS 50131-2-10:2014 (CLC/TS 50131-2-10:2014, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-10. Сповіщувачі охоронні контактні блокування
 98. ДСТУ EN 50131-2-6:2012 (EN 50131-2-6:2008, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-6. Магнітні контактні сповіщувачі
 99. ДСТУ CLC/TS 50131-2-8:2014 (CLC/TS 50131-2-8:2012 + CLC/TS 50131-2-8:2012/ІS1:2014, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-8. Сповіщувачі охоронні ударні
 100. ДСТУ EN 50132-7:2014 (EN 50132-7:2012, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 7. Правила застосування
 101. ДСТУ EN 50132-5-3:2014 (EN 50132-5-3:2012, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 5-3. Аналогове та цифрове передавання відео
 102. ДСТУ EN 50136-1:2014 (EN 50136-1:2012, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень
 103. ДСТУ CLC/TS 50136-7:2014 (CLC/TS 50136-7:2004, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 7. Правила застосування
 104. ДСТУ CLC/TS 50136-9:2014 (CLC/TS 50136-9:2013, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 9. Вимоги до загального протоколу для передавання тривожних сповіщень з використанням Інтернет прото
 105. ДСТУ CLC/TR 50531:2014 (CLC/TR 50531:2009, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Терміни та визначення понять
 106. ДСТУ EN 518:2003 (EN 518:1995, ІDT). Лісоматеріали конструкційні. Сортування. Вимоги до стандартів на візуальне сортування за міцністю
 107. ДСТУ EN 54-17:2009 (EN 54-17:2005, ІDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання
 108. ДСТУ IEC 60079-2:2009 (ІEC 60079-2:2007, ІDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 2. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: оболонка під підвищеним тиском 'р'
 109. ДСТУ IEC 60079-5:2009 (ІEC 60079-5:2007, ІDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 5. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: кварцове заповнення 'q'
 110. ДСТУ IEC 60079-6:2009 (ІEC 60079-6:2007, ІDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 6. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: масляне заповнення 'о'
 111. ДСТУ IEC 60598-2-20:2012 (ІEC 60598-2-20:2002, ІDT). Світильники. Частина 2-20. Додаткові вимоги. Гірлянди освітлювальні
 112. ДСТУ IEC 60695-2-13:2009 (ІEC 60695-2-13:2000, ІDT). Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2-13. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Випробування матеріалів на займистість
 113. ДСТУ IEC 60794-1-1-2002 (ІEC 60794-1-1:2000, ІDT). Кабелі оптичні. Частина 1-1. Загальні технічні умови. Основні положення
 114. ДСТУ IEC 60947-6-1:2007 (ІEC 60947-6-1:2005, ІDT). Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 6-1. Багатофункційне обладнання. Перемикальне комутаційне обладнання
 115. ДСТУ IEC 60968-2001 (ІEC 60968:1999, ІDT). Лампи з вмонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення. Вимоги безпеки
 116. ДСТУ EN 61000-3-2:2015 (EN 61000-3-2:2014, ІDT). Із Змінами N 1 і N 2. Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)
 117. ДСТУ IEC 61400-1-2001 (ІEC 61400-1:1999, ІDT). Системи турбогенераторні вітряні. Частина 1. Вимоги безпеки
 118. ДСТУ IEC 61513:2009 (ІEC 61513:2001, ІDT). Атомні електростанції. Інформаційні та керівні системи, важливі для безпеки. Загальні вимоги до систем
 119. ДСТУ IEC/TS 61850-2:2013 (ІEC/TS 61850-2:2003, ІDT). Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 2. Словник термінів
 120. ДСТУ EN 62040-2:2015 (EN 62040-2:2006, IDT). Системи гарантованого електропостачання. Агрегати безперебійного живлення. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності
 121. ДСТУ IEC 62052-11:2012 (ІEC 62052-11:2003, ІDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробування. Частина 11. Лічильники електричної енергії
 122. ДСТУ EN 622-4:2006 (EN 622-4:1997, ІDT). Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 4. Вимоги до м'яких плит
 123. ДСТУ EN 62305-1:2012 (EN 62305-1:2011, ІDT). Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи
 124. ДСТУ EN 62305-3:2012 (EN 62305-3:2011, ІDT). Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей
 125. ДСТУ EN 62305-4:2012 (EN 62305-4:2011, ІDT). Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах
 126. ДСТУ ISO 6508-2:2010 (ІSO 6508-2:2005, ІDT). Матеріали металеві. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 2. Повірка та калібрування приладів для вимірювання твердості (шкали A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
 127. ДСТУ EN 71-8:2006 (EN 71-8:2003, ІDT). Безпечність іграшок. Частина 8. Гойдалки, похилі жолоби та аналогічні іграшки побутової призначеності для активних занять у закритих приміщеннях і на відкритому повітрі
 128. ДСТУ 7302:2013. Статична електрика. Терміни та визначення основних понять
 129. ДСТУ 7550:2014. Профілі сталеві гарячекатані різної призначеності. Сортамент
 130. ДСТУ 7555:2014. Двотавр N 19 для хребтової балки. Сортамент
 131. ДСТУ 7705:2015. Захист довкілля. Рекультивація земель. Терміни та визначення понять
 132. ДСТУ 7749:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу
 133. ДСТУ 7750:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення загального вуглецю та графіту
 134. ДСТУ 7751:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення сірки
 135. ДСТУ 7752:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення фосфору
 136. ДСТУ 7753:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення кремнію
 137. ДСТУ 7754:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення марганцю
 138. ДСТУ 7755:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення миш'яку
 139. ДСТУ 7756:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення хрому
 140. ДСТУ 7757:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення міді
 141. ДСТУ 7758:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення нікелю
 142. ДСТУ 7950:2015. Дизайн і ергономіка. Робоче місце під час виконання робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги
 143. ДСТУ 7951:2015. Дизайн і ергономіка. Крісло оператора. Загальні ергономічні вимоги
 144. ДСТУ EN 813:2006 (EN 813:1997, ІDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Спорядження для роботи сидячи
 145. ДСТУ EN 81-80:2006 (EN 81-80:2003, ІDT). Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Існуючі ліфти. Частина 80. Норми для поліпшення безпеки в існуючих пасажирських та вантажопасажирських ліфтах
 146. ДСТУ EN 844-3:2004 (EN 844-3:1995, ІDT). Лісоматеріали круглі та пиломатеріали. Терміни та визначення понять. Частина 3. Загальні поняття щодо пиломатеріалів
 147. ДСТУ 8537:2015. Безпека дорожнього руху. Екрани протизасліплювальні. Загальні технічні умови
 148. ДСТУ 8539:2015. Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умови
 149. ДСТУ 8541:2015. Прокат сталевий підвищеної міцності. Технічні умови
 150. 01.09.2016. Нормативне забезпечення питань організації будівельного виробництва
 151. ГСТУ 3-17-192-2000. Опори-стояки вертикальних апаратів. Типи, конструкції та розміри
 152. ГСТУ 3-17-193-2000. Опори вертикальних апаратів. Типи та основні розміри
 153. ГСТУ 3-17-200-2000. Пристрої для встановлення приладів вимірювання температури, рівня та тиску на стальних посудинах та апаратах. Технічні вимоги
 154. ГСТУ 3-17-204-2000. Теплообмінники 'труба в трубі' розбірні малогабаритні. Конструкція та розміри
 155. ДСТУ Б EN 1090-1:2014 (EN 1090-1:2009+A1:2011, IDT). (Проект). Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 1. Вимоги до оцінки відповідності компонентів конструкцій
 156. ДСТУ Б EN 1090-2:2014 (EN 1090-2:2008+A1:2011, IDT). (Проект). Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 2. Технічні вимоги до сталевих конструкцій
 157. ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016. (Проект). Проектування сталевих конструкцій. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 158. ДСТУ Б В.2.6-215:2016. (Проект). Розрахунок і конструювання сталезалізобетонних конструкцій з плитами по профільованим настилам
 159. ДСТУ Б В.2.6-216:2016. (Проект). Розрахунок і конструювання з’єднувальних елементів сталезалізобетонних конструкцій
 160. Перелік чинних ВБН, ГБН, ГСТУ, СОУ у сфері дорожнього господарства України (документи супроводжуються Укравтодором)
 161. Правила технической эксплуатации и охраны труда на нефтебазах

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 04.08.2000. Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами
 2. 03.03.2004. Про затвердження Типового договору оренди землі
 3. 04.11.2009. Про затвердження Порядку визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання (та коментар ДПС України)
 4. 05.06.2013. НАПБ Б.06.009-2013. Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона
 5. 27.05.2015. Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників
 6. 30.12.2015. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
 7. 23.08.2016. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
 8. 14.09.2016. Про внесення змін до Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України
 9. 14.09.2016. Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2001 р. N 1282
 10. 27.09.2016. Про внесення змін до пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи
 11. 19.10.2016. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України (про втрату повноважень щодо стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів)
 12. 16.11.2016. Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
 13. 23.11.2016. Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
 14. 23.11.2016. Про внесення зміни до пункту 5 Типового положення про відомчу пожежну охорону
 15. 23.03.95. Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (див. зміни - постанова КМ від 16 листопада 2016 р. N 831)
 16. 08.10.97. (НАПБ Б.06.005-97). Про забезпечення колісних транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння
 17. 26.07.99. Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення

Приказы Госстроя Украины

 1. N 120 від 05.04.2007. "Про затвердження Зразка санітарно-технічного паспорта полігона твердих побутових відходів та Методичних рекомендацій щодо його заповнення"
 2. N 216 від 02.07.2016. "Про затвердження Змін до деяких наказів з питань діяльності технічних комітетів стандартизації"
 3. N 237 від 04.08.2016. "Про затвердження Змін до порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення"
 4. N 246 від 02.09.2016. "Про затвердження Змін до Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва"
 5. N 248 від 08.09.2016. "Про затвердження Порядку інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування до Єдиного державного порталу адміністративних послуг"
 6. N 251 від 12.09.2016. "Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством регіонального розвитку, б
 7. N 258 від 20.09.2016. "Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 23 вересня 2011 року N 208"
 8. N 262 від 26.09.2016. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики та Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 лютого 2003 року № 27/12"
 9. N 270 від 30.09.2016. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з будівництва та архітектури від 25 лютого 2005 року N 41"
 10. N 279 від 18.10.2016. "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2017 рік"
 11. N 280 від 18.10.2016. "Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної атестації архітекторів саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності – Національній спілці архітекторів України"
 12. N 281 від 20.10.2016. "Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів"
 13. N 283 від 24.10.2016. "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла станом на 1 жовтня 2016 року"
 14. N 287 від 31.10.2016. "Про затвердження ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»
 15. N 297 від 04.11.2016. "Про утворення Робочої групи з питань впровадження та функціонування систем обліку та телеметрії, систем телемеханіки та автоматизованих систем дистанційного управління технологічними процесами (АСУ ТП) газо-, водо-, ..."
 16. N 299 від 08.11.2016. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03 лютого 2015 року N 14"
 17. N 304 від 25.11.2016. "Про утворення робочої групи з напрацювання пропозицій щодо спрощеного механізму будівництва пандусів для маломобільних груп населення"

Инструктивные письма

 1. 7/15-4304 від 22.03.2013. Щодо необхідності надання проектною організацією копії ліцензії на проектування засобів протипожежного захисту та систем опалення об'єктів будівництва
 2. 8/9-2260-16 від 11.07.2016. Щодо балансоутримання
 3. 7/15-12673 від 17.10.2016. "Про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 жовтня 2016 року"

Документы Госархстройинспекции Украины

 1. N 40-303-(90-9)/2034 від 30.03.2016. Щодо внесення зміни даних в зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт
 2. N 40-701-(802-8)/|6873 від 18.07.2016. Щодо відповідальності у сфері містобудівної діяльності
 3. N 40-701-(90-9)/8798 від 07.09.2016. Щодо виконання будівельних робіт
 4. N 40-701-(802-8)/8963 від 12.09.2016. Щодо отримання містобудівних умов та обмежень
 5. N 40-701-(90-9)/9111 від 15.09.2016. Щодо погодження проектної документації
 6. N 40-701-(802-8)/9156 від 16.09.2016. Щодо здійснення добудови

Документы других министерств и ведомств

 1. 31.07.2014. ОМД 33497324.005-2014. Методика проведення експертного обстеження ліфтів
 2. ГІД 34.01.101-2009. Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж (Покажчик станом на 01.10.16)
 3. 29.08.2016. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС України
 4. 05.08.2016. Про перенесення терміну скасування в Україні міждержавних стандартів
 5. 27.02.88. НПАОП 0.00-1.51-88. Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок
 6. 07.02.2001. НАПБ В.06.016-2001/400. Перелік категорій і класів зон за вибухо-, вибухопожежо- та пожежонебезпечністю об'єктів рибного господарства
 7. 29.09.2016. Про затвердження положень про територіальні органи Держгеокадастру
 8. 02.12.2016. Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою
 9. 02.11.2015. НАПБ Б.07.030-2015. Деякі питання проведення перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки
 10. 29.04.2016. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МНС України від 29 вересня 2011 року N 1038
 11. 09.02.89. НПАОП 74.2-1.01-89. Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88)
 12. 12.10.2004. НАПБ Б.01.009-2004. Правила пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України
 13. 05.06.2013. НПАОП 0.00-7.12-13. Про затвердження Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах
 14. 18.09.2013. НПАОП 25.0-1.03-13. Правила безпеки праці під час автоклавного формування і склеювання деталей і агрегатів
 15. 23.10.2013. НПАОП 32.0-1.01-13. Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат
 16. 12.06.2014. НПАОП 0.00-6.17-14. Про затвердження Порядку затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт
 17. 13.10.2014. НПАОП 27.4-1.43-14. Правила охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі
 18. 07.11.2016. Про затвердження Змін до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж
 19. 04.10.86. НПАОП 10.0-7.06-86. Вказівка про порядок і контроль безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах
 20. 24.05.90. НПАОП 10.0-1.03-90. Правила безпеки для підприємств по збагаченню та брикетуванню вугілля (сланців)
 21. 1990. НПАОП 45.2-1.02-90. Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства
 22. 1990. НПАОП 74.2-1.02-90. Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах
 23. 05.10.2016. Про затвердження Методики визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації
 24. 13.10.2016. Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями
 25. 31.12.80. НАПБ В.01.017-80/116. Правила пожарной безопасности для предприятий торфяной промышленности. ППБО-134-80
 26. 26.07.2016. Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт"
 27. 06.10.2000. НПАОП 45.23-1.06-00. Правила охорони праці під час будівництва і експлуатації міських вулиць та доріг
 28. 28.02.2002. НПАОП 15.8-1.27-02. Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів
 29. 31.05.2002. НПАОП 10.0-1.07-02. Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань
 30. 05.08.2016. Лист N 11535/0/14-16/13. Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік
 31. 27.10.2016. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів з охорони праці
 32. 04.08.2016. N 16928/6/99-99-15-03-02-15. Щодо податкового обліку операцій при здійсненні будівництва інженерних мереж та об'єктів інженерної інфраструктури, які безоплатно передаються органу місцевого самоврядування у комунальну власність згідно з рі
 33. 29.09.2003. НАПБ Б.02.010-2003. Типове положення про службу пожежної безпеки
 34. 15.03.2004. НАПБ Б.07.022-2004. Форма звітності про пожежі та їх наслідки на об'єктах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій; форма акта про пожежу
 35. 01.03.2006. НПАОП 92.7-1.01-06. Правила будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки
 36. 16.03.2006. НПАОП 35.3-1.02-06. Правила охорони праці у цехах кінцевого складання літальних апаратів
 37. 19.06.2006. НПАОП 60.1-1.04-06. Правила безпеки праці на складах палива залізниць
 38. 19.07.2006. НПАОП 14.3-7.02-06. Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств
 39. 22.08.2006. НПАОП 27.4-1.12-06. Правила безпеки при виробництві та переробці титану
 40. 22.08.2006. НПАОП 27.4-1.11-06. Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку
 41. 25.01.2012. НПАОП 0.00-7.11-12. Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників
 42. 13.03.2012. Про скасування наказів стосовно НПАОП
 43. 27.04.2012. НПАОП 0.00-6.16-12. Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті
 44. 14.12.2012. НПАОП 11.1-1.15-13. Правила безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення нафти і газу в акваторіях Чорного та Азовського морів
 45. 12.12.2012. НПАОП 24.1-1.32-13. Правила охорони праці на об’єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів
 46. 24.03.2016. Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів СанПиН 42-128-4948-89. Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки
 47. 06.07.2005. Положення про Проект організації території біосферного заповідника та охорони його природних комплексів
 48. 06.07.2005. Положення про Проект організації території національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів
 49. 06.07.2005. Положення про Проект організації території регіонального ландшафтного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів
 50. 16.03.2015. Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування
 51. 01.04.2016. N 5/3-17/3100-16. Про видачу дозволу на викиди
 52. 15.08.2016. НАПБ. Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України
 53. 15.08.2016. Про втрату чинності наказу Міністерства освіти України та Головного управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України
 54. 05.06.2001. (НПАОП 40.1-1.07-01. ДНАОП 1.1.10-1.07-01). Правила експлуатації електрозахисних засобів
 55. 11.10.2004. НПАОП 60.1-1.01-04. Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті
 56. 23.05.2007. НАПБ В.01.021-97/510. Про затвердження Правил безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів
 57. 04.04.2012. N 2744/0/4.2-6/6/12. Про здійснення наглядової діяльності
 58. 11.10.2012. N 8781/0/4.2-9.1-9/6/12. Про включення до Покажчика нормативно-правових актів з питань охорони праці, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 04.09.2012 N 161, Правил ...
 59. 10.05.2016. N 5211/2/4.4-ДП-16. Щодо служби охорони праці
 60. 10.05.2016. N 5225/2/4.4-ДП-16. Щодо охорони праці під час робіт, пов'язаних з обслуговуванням посудин, які працюють під тиском
 61. 30.08.66. НПАОП 0.00-1.60-66. Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів
 62. 31.08.71. НПАОП 0.00-1.34-71. Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом
 63. 07.12.77. НПАОП 0.00-1.13-71. Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів
 64. 27.12.77. НПАОП 0.00-1.06-77. Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов
 65. 08.02.84. НПАОП 0.00-1.12-84. Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках
 66. 27.05.86. НПАОП 0.00-1.40-86. Межотраслевые правила безопасности при строительстве (реконструкции) и горнотехнической эксплуатации размещаемых в недрах объектов народного хозяйства, не связанных с добычей полезных ископаемых
 67. 27.11.87. НПАОП 0.00-1.59-87. Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
 68. 20.12.93. НПАОП 10.0-7.08-93. Керівництво щодо проектування вентиляції вугільних шахт
 69. 08.05.96. НПАОП 51.0-1.03-96. Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі
 70. 08.05.96. НПАОП 52.0-1.01-96. Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі
 71. 17.05.96. НПАОП 64.2-1.07-96. Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв’язку і проводового мовлення
 72. 17.05.96. НПАОП 64.2-1.08-96. Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях
 73. 18.07.96. НПАОП 22.1-1.01-96. Правила охорони праці для видавництв і редакцій
 74. 14.03.97. НПАОП 45.21-1.09-97. Правила безпеки при прокладанні підземних комунікацій методом «продавлювання»
 75. 22.04.97. НПАОП 15.8-1.14-97. Правила безпеки для кондитерського виробництва
 76. 24.04.97. НПАОП 16.0-1.16-97. Правила безпеки для тютюново-ферментаційного виробництва
 77. 24.04.97. НПАОП 15.9-1.11-97. Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва
 78. 22.05.97. (НПАОП 0.00-1.32-97). Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт
 79. 09.03.98. НПАОП 45.21-1.03-98. Правила безпеки праці під час проведення робіт з будівництва мостів
 80. 11.05.98. НПАОП 64.2-1.06-98. Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв’язку і проводового мовлення
 81. 21.06.2016. Про скасування нормативних документів України
 82. 10.08.2016. Про перенесення терміну скасування міждержавного стандарту ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)
 83. 29.09.58. НПАОП 29.2-1.01-58. Загальні правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування
 84. Правила технической эксплуатации и охраны труда на стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных станциях
 85. 30.09.2015. Про затвердження Правил постачання природного газу
 86. 30.07.82. НПАОП 26.22-1.04-82. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в санітарно-технічній промисловості
 87. 1984. НАПБ В.01.024-84/930. Правила пожарной безопасности для международных и специализированных (фирменных) выставок
 88. 09.07.2002. (НАПБ 03.004-2002).Про затвердження Норм оснащення об'єктів і рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем
 89. 21.12.2009. НАПБ В.01.010-2009/510. Про затвердження Правилпожежної безпеки на залізничному транспорті
 90. 05.07.83. НПАОП 28.0-1.02-83. Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів

Документы по вопросам управления качеством и обеспечению качества в строительстве

Стандарты, методические и инструктивные материалы

 1. ДСТУ ISO 10007:2005 (ІSO 10007:2003, ІDT). Системи управління якістю. Настанови щодо управління конфігурацією
 2. ДСТУ ГОСТ ИСО 10124:2007 Труби сталеві напірні безшовні та зварні (окрім труб, виготовлених дуговим зварюванням під флюсом). Ультразвуковий метод контролювання розшарувань (ГОСТ ИСО 10124:2002, ІDT; ІSO 10124:1994, NEQ)
 3. ДСТУ ГОСТ ИСО 10332:2007 (ГОСТ ИСО 10332:2002, ІDT; ІSO 10332:1994, NEQ). Труби сталеві напірні безшовні та зварні (окрім труб, виготовлених дуговим зварюванням під флюсом). Ультразвуковий метод контролювання суцільності
 4. ДСТУ ISO 10631:2007 (ІSO 10631:1994, ІDT). Трубопровідна арматура. Затвори дискові металеві загальної призначеності. Загальні технічні вимоги
 5. ДСТУ ISO 11064-6:2013 (ІSO 11064-6:2005, ІDT). Ергономічне проектування центрів керування. Частина 6. Вимоги до середовища центрів керування
 6. ДСТУ ISO 11200:2008 (ІSO 11200:1995, ІDT). Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Настанови щодо використовування базових стандартів на визначення рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках
 7. ДСТУ ISO 1127:2013 (ІSO 1127:1992, ІDT). Труби з нержавкої сталі. Розміри, допуски і стандартна маса на одиницю довжини
 8. ДСТУ ISO 12085-2001 (ІSO 12085:1996, ІDT). Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Параметри структурних елементів
 9. ДСТУ ISO 128-1:2005(ІSO 128-1:2003, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 1. Передмова та покажчик понять стандартів ІSO серії 128
 10. ДСТУ ISO 128-21:2005 (ІSO 128-21:1997, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 21. Лінії, виконані автоматизованим проектуванням
 11. ДСТУ ISO 128-22:2005 (ІSO 128-22:1999, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 22. Основні положення та правила застосування ліній-виносок і полиць ліній-виносок
 12. ДСТУ ISO 128-24:2005 (ІSO 128-24:1999, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 24. Лінії на машинобудівних креслениках
 13. ДСТУ ISO 128-30:2005 (ІSO 128-30:2001, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 30. Основні положення про види
 14. ДСТУ ISO 128-40:2005 (ІSO 128-40:2001, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 40. Основні положення про розрізи та перерізи
 15. ДСТУ ISO 128-44:2005 (ІSO 128-44:2001, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 44. Розміри та перерізи на машинобудівних креслениках
 16. ДСТУ ISO 128-50:2005 (ІSO 128-50:2001, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 50. Основні положення про зображення розрізів і перерізів
 17. ДСТУ ISO 13443:2015 (ІSO 13443:1996, ІDT). Природний газ. Стандартні умови
 18. ДСТУ ISO 14798:2010 (ІSO 14798:2009, ІDT). Ліфти (елеватори), ескалатори та рухомі доріжки. Методологія оцінювання та зменшення ризику
 19. ДСТУ ISO 1502:2006 (ІSO 1502:1996, ІDT). Нарізі ІSO метричні загальної призначеності. Калібри та калібрування
 20. ДСТУ ISO 1514:2013 (ІSO 1514:2004, ІDT). Фарби та лаки. Стандартні пластини для випробування
 21. ДСТУ ISO 1519-2001 (ІSO 1519:1973, ІDT). Фарби і лаки. Випробовування на згин (навколо циліндричного стрижня)
 22. ДСТУ ISO/TR 15349-1:2005 (ІSO/TR 15349-1:1998, ІDT). Сталь нелегована. Визначення низького вмісту вуглецю. Частина 1. Метод інфрачервоної спектроскопії після спалювання в електричній печі опору (з виділенням піку)
 23. ДСТУ ISO 15350:2004 (ІSO 15350:2000, ІDT). Сталь та чавун. Визначання загального вуглецю та сірки методом інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індукційній печі (поточний метод)
 24. ДСТУ ISO 1580:2007 (ІSO 1580:1994, ІDT). Гвинти з циліндричною округлою головкою та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні умови
 25. ДСТУ EN ISO 16484-1:2014 (EN ІSO 16484-1:2010, ІDT). Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 1. Характеристики проекту та реалізація
 26. ДСТУ EN ISO 16484-2:2014 (EN ІSO 16484-2:2004, ІDT). Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 2. Апаратні засоби
 27. ДСТУ EN ISO 16484-3:2014 (EN ІSO 16484-3:2005, ІDT). Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 3. Функції
 28. ДСТУ ISO 252-1:2005 (ІSO 252-1:1999, ІDT). Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом. Міцність зчеплення між складниками. Частина 1. Методи випробування
 29. ДСТУ ISO 273:2005 (ІSO 273:1979, ІDT). Кріпильні вироби. Отвори з зазором для болтів і гвинтів
 30. ДСТУ ISO 283-1:2007 (ІSO 283-1:2000, ІDT). Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом. Випробування на розтяг. Частина 1. Визначення міцності під час розтягування, подовження під час розриву і подовження під час контрольного навантажування
 31. ДСТУ ISO 3040:2006 (ІSO 3040:1990, ІDT). Кресленики технічні. Конуси. Розміри та допуски
 32. ДСТУ ISO 3394:2005 (ІSO 3394:1984, ІDT). Тара транспортна жорстка прямокутна. Розміри
 33. ДСТУ ISO 3506-1:2006 (ІSO 3506-1:1997, ІDT). Механічні властивості кріпильних виробів із корозієтривкої нержавкої сталі. Частина 1. Болти, гвинти та шпильки
 34. ДСТУ ISO 4034:2003 (ІSO 4034:1999, ІDT). Гайки шестигранні. Клас точності C. Технічні умови
 35. ДСТУ ISO 4885:2002 (ІSO 4885:1996, ІDT). Продукція чорної металургії. Термічне обробляння. Словник термінів
 36. ДСТУ ISO 5017:2014 (ІSO 5017:1998, ІDT). Вироби вогнетривкі щільні формовані. Метод визначення уявної щільності, відкритої пористості та загальної пористості
 37. ДСТУ ISO 5127:2007 (ІSO 5127:2001, ІDT). Інформація і документація. Словник термінів
 38. ДСТУ ISO 5173:2009 (ІSO 5173:2000, ІDT). Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на згин
 39. ДСТУ ISO 5456-1:2006 (ІSO 5456-1:1996, ІDT). Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 1. Загальні положення
 40. ДСТУ ISO 5456-3:2006 (ІSO 5456-3:1996, ІDT). Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 3. Аксонометричні зображення
 41. ДСТУ ISO 5456-4:2006 (ІSO 5456-4:1996, ІDT). Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 4. Центральне проеціювання
 42. ДСТУ ISO 5805:2007 (ІSO 5805:1997, ІDT). Вібрація та удар механічні. Вплив на людину. Словник термінів
 43. ДСТУ ISO 6058:2003 (ІSO 6058:1984, ІDT. Якість води. Визначання кальцію. Титрометричний метод із застосовуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти
 44. ДСТУ ISO 6059:2003 (ІSO 6059:1984, ІDT). Якість води. Визначання сумарного вмісту кальцію та магнію. Титрометричний метод із застосовуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти
 45. ДСТУ ISO 6186:2014 (ІSO 6186:1998, ІDT). Пластмаси. Метод визначання сипучості
 46. ДСТУ ISO 7045:2006 (ІSO 7045:1994, ІDT). Гвинти з циліндричною головкою і хрестоподібним шліцом типу Н або Z. Клас точності А. Технічні вимоги
 47. ДСТУ ISO 7046-2:2006 (ІSO 7046-2:1990, ІDT). Гвинти з пласкою потайною головкою (звичайного вигляду) і хрестоподібним шліцом. Клас точності А. Частина 2. Гвинти з нержавкої сталі та кольорових металів класу міцності 8,8. Технічні вимоги
 48. ДСТУ ISO 7047:2007 (ІSO 7047:1994, ІDT). Гвинти з напівпотайною головкою (загального виду) та хрестоподібним шліцом типу H або Z. Клас точності А. Технічні умови
 49. ДСТУ ISO 7048:2007 (ІSO 7048:1998, ІDT). Гвинти з циліндричною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови
 50. ДСТУ ISO 7050:2007 (ІSO 7050:1983, ІDT). Гвинти самонарізувальні з потайною головкою (загального виду) та хрестоподібним шліцом. Технічні умови
 51. ДСТУ ISO 7051:2007 (ІSO 7051:1983, ІDT). Гвинти самонарізувальні з напівпотайною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови
 52. ДСТУ ISO 7345:2005 (ІSO 7345:1987, ІDT. Теплоізоляція. Фізичні величини та визначення понять
 53. ДСТУ ISO 8492-2002 (ІSO 8492:1998, ІDT). Металеві матеріали. Труби. Випробовування на сплющування
 54. ДСТУ ISO 8494:2005 (ІSO 8494:1998, ІDT). Металеві матеріали. Труби. Випробування на відбортування
 55. ДСТУ ISO 8495:2004 (ІSO 8495:1998, ІDT). Металеві матеріали. Труби. Випробування на роздання кільця
 56. ДСТУ ISO 8496-2002 (ІSO 8496:1998, ІDT). Металеві матеріали. Труби. Випробовування на розтяг кільця
 57. ДСТУ ISO 8497:2005 (ІSO 8497:1994, ІDT). Теплоізоляція. Визначення теплопередавальних властивостей теплоізоляції круглих труб в усталеному режимі
 58. ДСТУ ISO 898-5:2005 (ІSO 898-5:1998, ІDT). Механічні властивості кріпильних виробів із вуглецевої та легованої сталі. Частина 5. Гвинти установні та подібні нарізеві кріпильні вироби, які не працюють на розтягування
 59. ДСТУ ISO 898-6:2005 (ISO 898-6:1994, IDT). Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 6. Гайки з установленими значеннями пробних наватажень. Нарізь з дрібним кроком
 60. ДСТУ ISO 898-7:2005 (ІSO 898-7:1992, ІDT). Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 7. Випробування на крутіння і мінімальні крутильні моменти для болтів та гвинтів номінальним діаметром від 1 мм до 10 мм
 61. ДСТУ ISO 8991:2005 (ІSO 8991:1986, ІDT). Система позначання кріпильних виробів
 62. ДСТУ ISO 9302:2007 (ІSO 9302:1994, ІDT). Труби сталеві безшовні та зварні (крім зварених під флюсом) для роботи під тиском. Електромагнітне контролювання герметичності
 63. ДСТУ ISO 9303:2007 (ІSO 9303:1989, ІDT) Труби сталеві безшовні та зварні (крім зварених під флюсом) для роботи під тиском. Повне периферійне ультразвукове контролювання для виявлення поздовжніх дефектів

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. Держаний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки станом на 01.09.2016 року
 2. Рішення N 98 - 108 НТР за період з 08.07.2016 по 18.08.2016
 3. Рішення N 109 - 117 НТР за період з 25.08.2016 по 06.10.2016
 4. 27.01.2016. Стосовно обміну кваліфікаційного сертифіката архітектора на сертифікати нового зразка
 5. 05.12.2016. Про визначення розміру кошторисної заробітної плати на 2017 рік

Всего новых документов: 422

Copyright © 2005–2010
ППФ «АИСТ»
Тел.: +38 (050) 401-14-39
Email: info@aist.com.ua
Про компанію | Продукти | Послуги | Новини | Контакти
Продукти: Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР | Будівельні Технології - КОШТОРИС | ІДС ЗОДЧИЙ | ТУзИК-с | Посилання