Строительные Технологии - Смета, ИСС Зодчий,
Компас-График, ДБН, 
ДСТУ, СНиП, ГОСТ
сметные нормы, 
строительные нормы
Главная страница
О компании
Про компанію
Продукты
Продукти
Составление смет
Складання
кошторисів
Новости
Новини
Контакты
Контакти
Продукты
Будівельні технології — КОШТОРИС ПВР
Будівельні технології — КОШТОРИС 8
ІДС ЗОДЧИЙ
Про результати експлуатації
Зміст нормативної бази
Демо версія
Ціна
Оновлення через Інтернет
Нові документи
Типові вузли, вироби та конструкції

ИСС «Зодчий». Новые документы за период с 01 июля по 30 сентября 2016 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ГБН В.2.3-37472062-2:2013. Службово-технічні будівлі і споруди станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів залізничного транспорту
 2. ДСТУ Б EN 1297:2013 (EN 1297:2004, IDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні, пластикові та гумові для гідроізоляції покрівлі. Метод штучного старіння за тривалого спільного впливу УФ-випромінювання, підвищеної температури та води
 3. ДБН В.2.3-18:2007. Зміна N 2. Споруди транспорту. Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування
 4. ДСТУ Б В.2.3-30:2015. Автомобільні дороги загального користування з трьома смугами руху. Загальні технічні вимоги
 5. ГБН В.2.3-37472062-2:2013. Службово-технічні будівлі і споруди станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів залізничного транспорту. Проектування, будівництво
 6. ДБН В.2.5-20-2001. Зміна N 3. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання
 7. ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015. Настанова з проектування систем електропостачання промислових підприємств
 8. ДСТУ-Н Б В.2.6-202:2015. Настанова з проектування та улаштування конструкцій будівель із застосуванням виробів із ніздрюватого бетону автоклавного тверднення
 9. ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015. Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій
 10. ДСТУ Б EN 13084-1:2014 (EN 13084-1:2007, ІDT). Труби димові, які розташовані окремо. Частина 1. Загальні вимоги
 11. ДСТУ Б EN 13416:2013 (EN 13416:2001, ІDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні, пластикові та гумові для гідроізоляції покрівлі. Правила відбору зразків
 12. ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 (EN 1992-1-2:2004, IDT). Зміна N 1. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 13. ДСТУ Б ISO 21542:2013. Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические нормативы, сметные нормы и правила

 1. ДСТУ Б Д.2.4-18:2014. (Збірник 18). Зміна N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій
 2. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. (Зміна 2). Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
 3. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. (Коментар до Зміни N 2). Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
 4. ДСТУ Б Д.2.2-6:2016. (Збірник 6). Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні
 5. ДСТУ Б Д.2.2-8:2016. (Збірник 8). Конструкції з цегли та блоків
 6. ДСТУ Б Д.2.2-22:2014. (Збірник 22). Зміна N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Водопровід - зовнішні мережі
 7. ДСТУ Б Д.2.2-26:2016. (Збірник 26). Теплоізоляційні роботи
 8. ДСТУ Б Д.2.7-1:2012. Зміна N1. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів
 9. ДБН Д.2.3-8-99. Изменение N 4. Сборник 8. Электротехнические установки
 10. ДСТУ Б Д .2.3-10:2012. Зміна N 1. Збірник 10. (ДБН Д .2.3-10-99,МОD). Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування зв’язку
 11. Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.08.2016)

Справочные материалы

 1. НПАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
 2. ОСТ 24.201.03-90. Сосуды и аппараты стальные высокого давления. Общие технические требования
 3. ОСТ 26-02-1015-85. Крепление труб в трубных решетках
 4. РД 34.17.205-90 Инструкция по приварке штуцеров к коллекторам из стали 12Х1МФ аустенитными электродами без термической обработки
 5. РД 38.13.004-86. Эксплуатация и ремонт технологических трубопроводов под давлением до 10,0 МПа (100 кгс/см2)
 6. СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016. Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності
 7. ГОСТ 26250-84. Трубы бурильные для снарядов со съемными керноприемниками. Технические условия
 8. ГОСТ 3.1120-83. ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации
 9. ГКД 34.03.106-2003. Безпека гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанцій України. Положення про галузеву систему нагляду
 10. ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ 380-2005). Зміна N 1. Сталь вуглецева звичайної якості. Марки
 11. ГОСТ 8467-83. Трубы стальные бурильные ниппельного соединения для геолого-разведочного бурения. Технические условия
 12. ГСТУ 3-071-2004. Апарати кожухотрубчасті теплообмінні та повітряного охолодження. Кріплення труб в трубних решітках
 13. ДСТУ EN 10016-1:2006 (EN 10016-1:1994, IDT). Катанка з нелегованої сталі для волочіння та(або) холодного прокатування. Частина 1. Загальні вимоги
 14. ДСТУ EN 10016-2:2006 (EN 10016-2:1994, ІDT). Катанка з нелегованої сталі для волочіння та (або) холодного прокатування. Частина 2. Спеціальні вимоги до катанки загальної призначеності
 15. ДСТУ EN 10025-2:2007 (EN 10025-2:2004, ІDT). Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих конструкційних сталей
 16. ДСТУ EN 10080:2009 (EN 10080:2005, ІDT). Сталь для армування бетону. Зварювана арматурна сталь. Загальні вимоги
 17. ДСТУ EN 10111:2008 (EN 10111:1998, ІDT). Лист і штаба безперервного гарячого прокатування з низьковуглецевої сталі для холодного штампування. Технічні умови постачання
 18. ДСТУ EN 10207:2010 (ЕN 10207:2005, IDT). Сталі для простих посудин, що працюють під тиском. Технічні вимоги постачання листів, штаб та прутків
 19. ДСТУ EN 10228-1:2005 (EN 10228-1:1999, ІDT). Контроль поковок із сталі неруйнівний. Частина 1. Контроль магніто-порошковий
 20. ДСТУ EN 10277-2:2014 (EN 10277-2:2008, ІDT). Прутки сталеві калібровані. Технічні умови постачання. Частина 2. Сталі загальної призначеності
 21. ДСТУ EN 10277-4:2014 (EN 10277-4:2008, ІDT). Прутки сталеві калібровані. Технічні умови постачання. Частина 4. Цементовані сталі
 22. ДСТУ ГОСТ 10632:2009 (ГОСТ 10632-2007, ІDT). Плити деревинно-стружкові. Технічні умови
 23. ДСТУ EN 1087-1:2007 (EN 1087-1:1995, ІDT). Плити деревинностружкові. Метод визначення тривкості до вологи. Частина 1. Випробування кип'ятінням
 24. ДСТУ 1.13:2015. Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України
 25. ВБН Д.1.1-40.1.20.201-2005 / Мінпаливенерго СОУ-Н МПЕ 40.1.20.201:2005 Особливості визначення вартості будівництва в умовах Чорнобильської АЕС
 26. ДСТУ EN 1143-1:2014 (EN 1143-1:2012, ІDT). Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування натривкість щодо зламування. Частина 1. Сховища, двері сховищ, сейфи та АТМ сейфи
 27. ДСТУ ГОСТ 1173:2007 (ГОСТ 1173-2006, ІDT). Фольга, стрічки, листи та плити мідні. Технічні умови
 28. ДСТУ EN 12084:2005 (EN 12084:2001, ІDT). Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Загальні вимоги і рекомендації
 29. ДСТУ EN 12096:2005 (EN 12096:1997, ІDT). Вібрація механічна. Повідомлення та перевірка параметрів вібрації
 30. ДСТУ EN 12101-8:2014 (EN 12101-8:2011, ІDT). Системи протидимного захисту. Частина 8. Димові клапани
 31. ДСТУ EN 12337-2:2008 (EN 12337-2:2004, ІDT). Скло в будівництві. Скло хімічно зміцнене вапняно-натрієве силікатне. Частина 2. Оцінювання відповідності продукції
 32. ДСТУ EN 12583:2013 (EN 12583:2000, ІDT). Системи транспортування газу. Станції компресорні. Настанови щодо проектування та експлуатування
 33. ДСТУ EN 1291-2002 (EN 1291:1998, ІDT). Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з'єднань. Критерії приймання
 34. ДСТУ EN 13024-2:2008 (EN 13024-2:2004, ІDT). Скло в будівництві. Скло загартоване боросилікатне захисне. Частина 2. Оцінювання відповідності продукції
 35. ДСТУ EN 13255:2008 (EN 13255:2000, ІDT). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для застосування в спорудженні каналів
 36. ДСТУ-ЗТ OIML R 134-2:2010 (OІML R 134-2:2004, ІDT). Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі. Повне зважування транспортних засобів. Частина 2. Форма звіту про випробування
 37. ДСТУ EN 13862:2008 (EN 13862:2001, ІDТ). Машини для обробляння підлоги. Безпека (замінений на ДСТУ EN 13862:2014)
 38. ДСТУ EN 14127:2014 (EN 14127:2011, ІDT). Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини
 39. ДСТУ EN 14450:2007 (EN 14450:2005, ІDT). Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість до зламування. Шафи для безпечного зберігання
 40. ДСТУ CEN/TR 14748:2015 (CEN/TR 14748:2004, IDT). Неруйнівний контроль. Методологія кваліфікації методів неруйнівного контролю
 41. ДСТУ EN 15004-1:2014 (EN 15004-1:2008, ІDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Проектування, монтування та технічне обслуговування
 42. ДСТУ EN 15004-10:2014 (EN 15004-10:2008, ІDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 10. Вогнегасна речовина ІG-541
 43. ДСТУ EN 15004-4:2015 (EN 15004-4:2008, IDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 4. Вогнегасна речовина HFC 125
 44. ДСТУ EN 15004-7:2014 (EN 15004-7:2008, ІDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 7. Вогнегасна речовина ІG-01
 45. ДСТУ EN 15004-8:2014 (EN 15004-8:2008, ІDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 8. Вогнегасна речовина ІG-100
 46. ДСТУ CEN/TR 15276-1:2014 (CEN/TR 15276-1:2009, ІDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи аерозольного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробувань
 47. ДСТУ EN 15725:2015 (EN 15725:2010, IDT). Настанова щодо складання протоколу розширеного застосування результатів випробування на пожежну небезпеку будівельних виробів і будівельних конструкцій
 48. ДСТУ EN 15725:2015/Поправка N 1:2015 (EN 15725:2010/АС:2012, IDT). Настанова щодо складання протоколу розширеного застосування результатів випробування на пожежну небезпеку будівельних виробів і будівельних конструкцій
 49. ДСТУ ГОСТ 16046:2008. Гайки накидные полусферических ниппелей для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 50. ДСТУ EN 1627:2014 (EN 1627:2011, ІDT). Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Класифікація та технічні вимоги
 51. ДСТУ EN 179:2014 (EN 179:2008, ІDT). Будівельна фурнітура. Пристрої запасного виходу для використання на шляхах евакуації, що приводяться в дію рукояткою важеля або нажимним майданчиком. Вимоги та методи випробування
 52. ДСТУ EN 1943:2008 (EN 1943:2002, ІDT). Стрічки самоклейкі. Вимірювання статичної адгезії під час зсування
 53. ДСТУ Б EN 197-1:2015 (EN 197-1:2011, ІDT). Цементи. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2011, ІDT)
 54. ДСТУ ГОСТ 2060:2007 (ГОСТ 2060-2006, ІDT). Прутки латунні. Технічні умови
 55. ДСТУ EN 2:2014 (EN 2:1992 + EN 2:1992/A1:2004, ІDT). Класифікація пожеж
 56. ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93). Плити газові побутові. Загальні технічні умови
 57. ДСТУ EN 24869-1:2002 (EN 24869-1:1992, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Частина 1. Суб'єктивний метод вимірювання акустичної ефективності
 58. ДСТУ ГОСТ 25681:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера поворотные. Конструкция
 59. ДСТУ EN 303-5:2014 (EN 303-5:2012, ІDT). Котли опалювальні. Частина 5. Опалювальні котли на твердому паливі з ручним і автоматичним завантаженням топки і номінальною теплотворною здатністю до 500 кВт. Термінологія, вимоги, випробування та маркування
 60. ДСТУ EN 311:2003 (EN 311:1992, ІDT). Плити деревностружкові. Міцність поверхні деревностружкових плит. Метод випробовування
 61. ДСТУ EN 313-1:2003 (EN 313-1:1992, ІDT). Фанера. Класифікація та термінологія. Частина 1. Класифікація
 62. ДСТУ EN 314-2:2006 (EN 314-2:1993, ІDT). Фанера. Якість з'єднання. Частина 2. Технічні вимоги
 63. ДСТУ EN 326-1:2006 (EN 326-1:1994, ІDT). Плити деревинні. Відбирання зразків, вирізування та контролювання. Частина 1. Відбирання та вирізування випробних зразків, опрацювання результатів випробування
 64. ДСТУ 3309-96 (ГОСТ 30275-96). Маніпулятори для контактного точкового зварювання. Загальні технічні умови
 65. ДСТУ 33.403:2005. Страховий фонд документації. Повнорозмірні паперові копії з мікрофільмів страхового фонду документації. Технічні вимоги та методи контролювання
 66. ДСТУ EN 351-1:2004 (EN 351-1:1995, ІDT). Стійкість деревини та виробів з деревини. Суцільна деревина, просочена захисним засобом. Частина 1. Класифікація проникності та утримувальності захисного засобу
 67. ДСТУ EN 352-1:2002 (EN 352-1:1993, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги безпеки і випробовування. Частина 1. Протишумові навушники
 68. ДСТУ EN 352-2:2002 (EN 352-2:1993, ІDT). Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги безпеки і випробовування. Частина 2. Протишумові вкладки
 69. ДСТУ EN 352-3:2002 (EN 352-3:1996, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги безпеки і випробовування. Частина 3. Протишумові навушники, приєднані до промислової захисної каски
 70. ДСТУ EN 352-4:2004 (EN 352-4:2001, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги безпеки і випробовування. Частина 4. Навушники протишумові рівнезалежні
 71. ДСТУ EN 352-5:2005 (EN 352-5:2002, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги щодо безпеки та випробування. Частина 5. Навушники протишумові з системою активного зниження шуму
 72. ДСТУ EN 352-6:2005 (EN 352-6:2002, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги щодо безпеки та випробування. Частина 6. Навушники протишумові з електричним звуковим вхідним контуром
 73. ДСТУ EN 352-7:2005 (EN 352-7:2002, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги щодо безпеки та випробування. Частина 7. Вкладки протишумові рівнезалежні
 74. ДСТУ 3809-98. Компресори. Терміни та визначення
 75. ДСТУ EN 382-1:2003 (EN 382-1:1992, ІDT). Плити деревноволокнисті. Визначання поверхневого поглинання. Частина 1. Метод випробовування деревноволокнистих плит, вироблених сухим способом
 76. ДСТУ EN 383:2003 (EN 383:1993, ІDT). Лісоматеріали конструкційні. Методи випробовування. Визначання міцності з'єднання та основних значень для штифтових кріпильних елементів
 77. ДСТУ prEN 385-2001 (prEN 385:2001, ІDT). З'єднання дерев'яних конструкцій шипові. Функціональні та мінімальні виробничі вимоги
 78. ДСТУ 4042-2001. Прокат арматурний. Метод випробувань на втому
 79. ДСТУ 4237-1-2:2014 (ІEC 60332-1-2:2004, MOD). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу або кабелю. Метод випробування полум'ям поперед
 80. ДСТУ CLC/TS 50131-9:2014 (CLC/TS 50131-9:2014, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 9. Перевірка тривожного сповіщення. Методи та принципи
 81. ДСТУ CLC/TS 50131-7:2014 (CLC/TS 50131-7:2010, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 7. Правила застосування
 82. ДСТУ EN 50518-1:2014 (EN 50518-1:2013, ІDT). Центр спостереження та приймання тривожних сповіщень. Частина 1. Вимоги дорозташування та конструкції
 83. ДСТУ EN 54-13:2014 (EN 54-13:2005, ІDT). Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 13. Оцінювання сумісності компонентів системи
 84. ДСТУ EN 54-16:2012 (EN 54-16:2008, ІDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 16. Устатковання керування та індикації мовленнєвого оповіщування
 85. ДСТУ EN 54-1:2014 (EN 54-1:2011, ІDT). Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Вступ
 86. ДСТУ EN 60204-1:2014 (EN 60204-1:2006 + EN 60204-1:2006/A1:2009 + EN 60204-1:2006/AC:2010, ІDT). Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги
 87. ДСТУ IEC 60245-4:2002 (ІEC 60245-4:1994, ІDT). Кабелі з гумовою ізоляцією на номінальну напругу від 450 В до 750 В включно. Частина 4. Шнури та гнучкі кабелі
 88. ДСТУ IEC 60245-6:2005 (ІEC 60245-6:1994, ІDT). Кабелі з гумовою ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 6. Кабелі для зварювальних електродів
 89. ДСТУ HD 604 S1:2012 (HD 604 S1:1994, ІDT). Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ і 1,9/3,3 кВ зі спеціальними протипожежними характеристиками для застосування на електростанціях
 90. ДСТУ IEC 60502-1:2009 (ІEC 60502-1:2004, ІDT). Кабелі силові з екструдованою ізоляцією й арматура до них на номінальну напругу від 1 кВ до 30 кВ. Кабелі на номінальну напругу 1 кВ і 3 кВ
 91. ДСТУ IEC 60794-3-2002 (ІEC 60794-3:1998, ІDT). Кабелі оптичні. Частина 3. Кабелі для прокладання в канали кабельної каналізації, у грунт і підвісні кабелі. Групові технічні умови
 92. ДСТУ EN 61386-1:2014 (EN 61386-1:2008, ІDT). Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги
 93. ДСТУ IEC 62053-23:2012 (ІEC 62053-23:2003, ІDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 23. Лічильники реактивної енергії статичні (класів точності 2 та 3)
 94. ДСТУ ISO 6507-1:2007 (ІSO 6507-1:2005, ІDT). Матеріали металеві. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 1. Метод випробування
 95. ДСТУ 7806:2015. Прокат із легованої конструкційної сталі. Технічні умови
 96. ДСТУ 7807:2015. Прокат калібрований. Загальні технічні умови
 97. ДСТУ 7808:2015. Прокат листовий для холодного штампування із якісної конструкційної сталі. Технічні умови
 98. ДСТУ 7809:2015. Прокат сортовий, калібрований зі спеціальним обробленням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови
 99. ДСТУ 8540:2015. Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент
 100. ГСТУ 3-17-201-2000. Вікна оглядові стальних посудин та апаратів. Типи, конструкція та розміри. Технічні вимоги
 101. ГСТУ 3-17-208-2000. Ємкості підземні горизонтальні дренажні. Технічні вимоги
 102. Перелік чинних (станом на 01.07.2016) в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва
 103. РД 31.52.22-88. Правила технической эксплуатации судоподъемных сооружений

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Законы Украины

 1. 25.12.2015. Про публічні закупівлі
 2. 22.05.2003. Про землеустрій

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 17.10.2012. Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру
 2. 23.08.2016. Про внесення змін до пункту 7 Порядку затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гара нтії
 3. 31.08.2016. Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою ...

Приказы Госстроя Украины

 1. N 113 від 04.05.2016. "Про затвердження Зміни N 3 ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання"
 2. N 118 від 06.05.2016. "Про скасування наказу Мінрегіону від 23 жовтня 2012 року N 540 та внесення зміни до наказів Мінрегіону від 26 серпня 2011року N 169 та від 18 січня 2012 року N 32 (із зміною)"
 3. N 122 від 11.05.2016. "Про затвердження Зміни № 2 ДБН В.2.3-18-2007 "Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування"
 4. N 128 від 17.05.2016. "Про затвердження Змін до Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації"
 5. N 132 від 27.05.2016. "Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення ліцензування господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності"
 6. N 138 від 06.06.2016. "Про затвердження Зміни N 1 до ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування»
 7. N 145 від 13.06.2016. "Про прийняття національного стандарту України ДСТУ-Н Б В.2.6-213:2016 «Настанова з проектування, улаштування та експлуатації індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків»
 8. N 146 від 13.06.2016. "Про прийняття національного стандарту України ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 «Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд»
 9. N 147 від 13.06.2016. "Про прийняття національних стандартів України"
 10. N 148 від 13.06.2016. "Про прийняття національного стандарту України ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 «Настанова з виконанняробіт із застосуванням сухих будівельних сумішей»
 11. N 149 від 13.06.2016. "Про прийняття національного стандарту України ДСТУ-Н Б А.1.3-1:2016 «Визначення параметрів будівель, споруд і території забудови. Загальні вимоги»
 12. N 150 від 13.06.2016. "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку"
 13. N 151 від 14.06.2016. "Про прийняття «Змін» національних стандартів"
 14. N 152 від 14.06.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 «Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу з кам’яних матеріалів»
 15. N 153 від 14.06.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.1-9:2016 «Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням»
 16. N 154 від 14.06.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.3-37:2016 «Настанова з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки»
 17. N 155 від 14.06.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016 «Проектування сталевих конструкцій. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість»
 18. N 156 від 14.06.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.3-40:2016 «Настанова з влаштування покриття дорожнього одягу з використанням щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей»
 19. N 157 від 14.06.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 «Настанова з влаштування захисних шарів зносу покриття дорожнього одягу автомобільних доріг»
 20. N 158 від 15.06.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»
 21. N 159 від 15.06.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.2-39:2016 «Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель»
 22. N 161 від 17.06.2016. "Про прийняття Зміни N 2 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно- вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»
 23. N 162 від 17.06.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 1304:2016"
 24. N 163 від 17.06.2016. "Про прийняття національних стандартів"
 25. N 164 від 17.06.2016. "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ-Н Б В.2.7-298:2013 «Настанова щодо приготування та застосування бітумів дорожніх, модифікованих полімерами»
 26. N 165 від 17.06.2016. "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-135:2014 «Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови»
 27. N 166 від 17.06.2016. "Про прийняття національних стандартів"
 28. N 167 від 17.06.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 197-2:2016"
 29. N 168 від 17.06.2016. "Про прийняття національних стандартів"
 30. N 169 від 17.06.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-312:2016"
 31. N 170 від 17.06.2016. "Про прийняття національних стандартів"
 32. N 174 від 21.06.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.3.2.-4:2016 «Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури та містобудування»
 33. N 176 від 23.06.2016. "Про прийняття національного стандарту"
 34. N 178 від 24.06.2016. "Про прийняття національного стандарту України ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування»
 35. N 179 від 24.06.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.1.1-39:2016 «Настанова щодо інженерної підготовки ґрунтової основи будівель і споруд»
 36. N 180 від 24.06.2016. "Про прийняття національних стандартів"
 37. N 181 від 24.06.2016. "Про прийняття національних стандартів"
 38. N 182 від 24.06.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.3.1-2:2016 «Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і споруд»
 39. N 183 від 24.06.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 1537:2016 Виконання спеціальних геотехнічних робіт. Анкери ґрунтові (EN 1537:2013, IDT)"
 40. N 184 від 24.06.2016. "Про прийняття національних стандартів"
 41. N 185 від 29.06.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016 «Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд»
 42. N 186 від 29.06.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.3-36:2016 «Настанова з влаштування жорсткого дорожнього одягу»
 43. N 187 від 29.06.2016. "Про прийняття національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.2-3:2016 «Порядок визначення вартості робіт з обстеження металевих конструкцій будівель та споруд»
 44. N 188 від 30.06.2016. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 січня 2009 року N 47"
 45. N 189 від 30.06.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Б.2.2-11:2016 «Елементи (частини) об’єктів благоустрою населених пунктів. Загальні технічні вимоги»
 46. N 190 від 30.06.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.5-83:2016 «Настанова з проектування засобів і обладнання зовнішнього освітлення міст, селищ та сільських населених пунктів»
 47. N 192 від 01.07.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-217:2016 «Настанова з проектування будівельних конструкцій з цільної і клеєної деревини»
 48. N 193 від 01.07.2016. "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-181:2009 «Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови»
 49. N 194 від 01.07.2016. "Про прийняття національних стандартів"
 50. N 195 від 01.07.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 «Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг»
 51. N 196 від 01.07.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-319:2016 "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань"
 52. N 197 від 01.07.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-218:2016 «Настанова з проектування та виготовлення конструкцій з дисперсноармованого бетону»
 53. N 198 від 01.07.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 29052-1:2016 Акустика. Метод визначення динамічної жорсткості. Частина 1. Матеріали для плаваючих підлог в житлових будинках (EN 29052-1:1992, IDT)
 54. N 199 від 01.07.2016. "Про прийняття національного стандарту"
 55. N 200 від 01.07.2016. "Про прийняття національних стандартів"
 56. N 201 від 01.07.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.5-84:2016 "Стаціонарні системи пожежогасіння. Автономні системи газового пожежогасіння на основі виробів з термоактивовуваною мікрокапсульованою вогнегасною речовиною.
 57. N 202 від 01.07.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.3-41:2016 "Настанова з проектування дренажних конструкцій мілкого закладання на автомобільних дорогах"
 58. N 203 від 01.07.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.3-42:2016 "Автомобільні дороги. Методи визначення деформаційних характеристик земляного полотна та дорожнього одягу"
 59. N 204 від 01.07.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.5-82:2016 "Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом"
 60. N 205 від 01.07.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.1.1-43:2016 "Протипожежний захист громадських будинків з умовною висотою від 100 м до 150 м"
 61. N 206 від 01.07.2016. "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови"
 62. N 207 від 01.07.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 13198:2016 Малі архітектурні форми бетонні. Загальні технічні умови (EN 13198:2003, IDT"
 63. N 209 від 01.07.2016. "Про утворення технічного комітету стандартизації «Експертиза містобудівної та проектної документації на будівництво»
 64. N 211 від 01.07.2016. "Про утворення технічного комітету стандартизації «Будування мостів»
 65. N 212 від 02.07.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-219:2016 «Настанова з енергетичного маркування будівельних теплоізоляційних матеріалів та виробів»
 66. N 213 від 02.07.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану»
 67. N 214 від 02.07.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 «Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих ґрунтах»
 68. N 215 від 02.07.2016. "Про прийняття національних стандартів"
 69. N 217 від 02.07.2016. "Про затвердження Положення про технічний комітет стандартизації ТК 319 «Експертиза містобудівної та проектної документації на будівництво»
 70. N 218 від 02.07.2016. "Про затвердження Положення про технічний комітет стандартизації ТК 320 «Об’єкти спеціального призначення»
 71. N 219 від 02.07.2016. "Про затвердження Положення про технічний комітет стандартизації ТК 321 «Будування мостів»
 72. N 220 від 08.07.2016. "Про затвердження ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»
 73. N 221 від 08.07.2016. "Про затвердження ДБН В.2.3-35:2016 «Мости та труби. Дерев’яні конструкції. Проектування»
 74. N 227 від 14.07.2016. "Про внесення змін до деяких наказів Мінрегіону"
 75. N 236 від 28.07.2016. "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (станом на 1 липня 2016 року)"

Инструктивные письма

 1. 8/9-2218-15 від 29.07.2015 "Щодо фінансування робіт з капітального ремонту будинку"
 2. 7/15-2930 від 21.03.2016. "Щодо вартості експлуатації орендованої будівельної техніки"

Документы Госархстройинспекции Украины

 1. N 40-17-484 від 30.01.2012. Щодо порушень в сфері будівництва
 2. N 40-12-226 від 22.01.2014. З питань консервації та розконсервації об'єктів та будов, процедури надання дозволу на виконання будівельних робіт та його анулювання
 3. N 40-16-403 від 03.02.2014. Щодо роз'яснення законодавства у сфері містобудування
 4. N 40-19-864 від 12.03.2014. Щодо накладання штрафних санкцій за самовільне будівництво та експлуатацію таких об'єктів
 5. N 40-16-3297 від 06.08.2014. Щодо відповідальності за виконання робіт без відповідного права на їх виконання, а також за провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, без ліцензії
 6. N 40-203-19/7034 від 30.07.2015. Щодо надання інформації стосовно відстаней і відступів, які мають бути забезпечені при здійсненні забудови земельних ділянок приватного сектору
 7. N 40-701-(90-7)/7368 від 07.08.2015. Щодо скасування декларації про початок виконання підготовчих або будівельних робіт
 8. N 40-401-16/8143 від 04.09.2015. Щодо дотримання будівельних норм
 9. N 40-701-(90-7)/8575 від 21.09.2015. Щодо здійснення контролю за виконанням будівельних робіт відповідно до проектної документації, а також відповідальності забудовника за виконання будівельних робіт без затвердженої проектної документації
 10. N 40-701-19/8827 від 29.09.2015. Щодо знесення об'єктів нерухомості під час виконання підготовчих робіт
 11. N 40-70-2015-1655 від 08.10.2015. Щодо необхідності отримання документів, які дають право на виконання будівельних робіт, під час здійснення робіт з модернізації, технічного переоснащення та ремонту водопровідних та каналізаційних станцій
 12. N 40-701-16/9149 від 09.10.2015. Щодо демонтажу ліній електропередач
 13. N 40-701-19/9145 від 09.10.2015. Щодо правомірності здійснення заходу державного архітектурно-будівельного контролю
 14. N 40-701-19/9869 від 06.11.2015. Щодо містобудівної діяльності
 15. N 40-701-19/10495 від 04.12.2015. Щодо звіту про проведення технічного огляду садового будинку
 16. N 40-70-2015-1829 від 10.12.2015. Щодо питань у сфері містобудівної діяльності
 17. N 40-702-2015-1733/1 від 10.12.2015. Щодо питань у сфері містобудівної діяльності
 18. N 40-70-2015-1853 від 18.12.2015. Щодо питань у сфері містобудівної діяльності
 19. N 40-701-19/10947 від 24.12.2015. Щодо необхідності зазначення кадастрового номера земельної ділянки у декларації про готовність до експлуатації об'єкта, збудованого без дозволу на виконання будівельних робіт
 20. N 40-701-(90-8)/176 від 12.01.2016. Щодо договірних відносин у будівництві
 21. N 40-701-(90-9)/312 від 17.01.2016. Щодо прийняття закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію
 22. N 40-701-(90-9)/315 від 17.01.2016. Щодо питань у сфері містобудування
 23. N 40-70-2016-47 від 22.01.2016. Щодо проведення перевірок
 24. N 40-70-2016-65 від 26.01.2016. Щодо проектної документації
 25. N 40-70-2016-94 від 02.02.2016. Щодо мінімальної відстані від житлового будинку до межі сусіда і мінімальної протипожежної відстані
 26. N 40-701-(90-9)/759 від 05.02.2015. Щодо необхідності отримання дозвільних документів
 27. N 40-701-(90-9)/1088 від 17.02.2016. Щодо оплати робіт із технічної інвентаризації
 28. N 40-701-16/1618 від 09.03.2016. Щодо прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта
 29. N 40-70-2016-198 від 10.03.2016. Щодо категорії складності об'єктів будівництва
 30. N 40-701-12/2082 від 17.03.2016. Щодо реєстрації декларації про початок будівельних робіт
 31. N 40-701-12/2495 від 28.03.2016. Щодо порядку реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт
 32. N 40-303-(90-9)/2634 від 30.03.2016. Щодо внесення зміни даних в зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт
 33. N 40-303-(90-9)/3268 від 07.04.2016. Декларативний принцип у сфері містобудування
 34. N 40-701-(90-8)/3515 від 13.04.2016. Самочинне будівництво: невиконання припису дабі
 35. N 40-701-(802-8)/3764 від 19.04.2016. Щодо прийняття самочинно збудованого об'єкта будівництва в експлуатацію
 36. N 40-701-(90-8)/4237 від 29.04.2016. Щодо наведення недостовірних даних у декларації
 37. N 40-701-(802-8)/4416 від 10.05.2016. Щодо встановлення огорожі
 38. N 40-701-(90-9)/4579 від 16.05.2016. Щодо відповідальності за виконані роботи з порушенням
 39. N 40-701-(802-8)/6077 від 30.06.2016. Щодо визначення категорії складності
 40. N 40-701-12/6354 від 04.07.2016. Щодо проведення робіт з демонтажу

Документы других министерств и ведомств

 1. НАПБ В.05.025-2006/111. Протипожежний захист складів, систем паливоподачі та пилоприготування твердого палива. Інструкція з проектування, будівництва й експлуатації (СОУ-Н ЕЕ 03.313:2007)
 2. Використання запобіжного пояса
 3. 19.02.2015. Про визнання нормативних документів колишнього СРСР такими, що втратили чинність на території України
 4. 27.07.2015. Про надання роз'яснень стосовно підпорядкування енергетичного відділу заступнику директора, а не головному інженеру
 5. 13.11.2015. Про внесення змін та доповнень до розділу 3 Правил улаштування електроустановок (глави 3.3 та 3.4 )
 6. 18.11.2015. Про визнання нормативних документів колишнього СРСР такими, що не застосовуються на території України
 7. 08.12.2015. Про внесення змін та доповнень до розділу 4 Правил улаштування електроустановок
 8. 08.12.2015. Про внесення змін та доповнень до розділу 5 Правил улаштування електроустановок
 9. 25.03.2016. Щодо перегляду і застосування Правил улаштування електроустановок
 10. 12.04.2016. Про внесення змін до глави 4.4 розділу 4 Правил улаштування електроустановок
 11. 12.04.2016. Про внесення змін до глав 3.1 та 3.2 розділу 3 Правил улаштування електроустановок
 12. 01.04.89. НПАОП 40.1-5.16-89 (НАОП 1.1.10-5.16-89). Iнструкція з техніки безпеки при виконанні робіт щодо опресування проводів ліній електропередач
 13. 03.12.2004. Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації
 14. 21.01.2015. Повідомлення щодо скасування державної реєстрації технічних умов на продукцію та змін до них
 15. 19.04.2016. Роз'яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування стандартів, у тому числі в зв'язку зі скасуванням у 2015 році міждержавних стандартів (ГОСТ)
 16. 20.07.2016. Про деякі питання реалізації статті 14-1 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію"
 17. 01.08.2016. Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової)перевірки ...
 18. 21.09.2015. N 2838/0/5.1-08/6/ДП-15. Щодо улаштування електрощитової
 19. 20.10.2015. N 3553/0/5.2-05/6/15. Щодо навчання, призначення відповідального за справний стан і безпечну дію посудин, що працюють під тиском
 20. 06.11.2015. N 4175/0/4.4-06/6/ДП-15. Щодо навчання з питань охорони праці та проведення інструктажів
 21. 17.12.2015. N 5802/0/4.4-06/6/ДП-15. Про проведення стажування (дублювання) на підприємстві
 22. 12.07.2016. Про внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку
 23. 01.02.2015. Питання стосунків орендарів з орендодавцями в сфері пожежної безпеки
 24. 02.10.2015. N 02-14502/261. Щодо розміщення ввідної розподільної шафи в адміністративній будівлі
 25. 01.04.64. НПАОП 85.131.1264. Правила обладнання і експлуатації стоматологічних поліклінік , відділень, кабінетів і зуботехнічних лабораторій (див. документ від 28.12.1984. "Санитарные правила ..."
 26. 28.12.1984. Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала
 27. 28.08.2003. НПАОП 26.30-1.04-03. Правила охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів
 28. 05.09.2014. N 6785-6/5-10/6/14. Про надання роз'яснень щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) під час проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві та зазначення результатів перевірок в актах за формою Н-5
 29. 24.12.2014. N 9272/0/3.2-06/06/14. Якими регламентуючими документами слід користуватися під час роботи транспорту у кар’єрі?
 30. 20.08.2015. N 354-05-3. Щодо доцільності утворення спеціальної комісії для проведення повторного спеціального розслідування випадку смерті працівника, яка настала внаслідок отриманої раніше травми на виробництві
 31. 05.11.2015. N 4137/0/5.3-9/6/ДП-15. Щодо вимог п. 24 додатка 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеноїнебезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою ...
 32. 02.12.2015. N 5159/0/4.4-06/6/ДП-15. Щодо правових відносин між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
 33. 18.12.2015. N 5820/0/4.4-06/6/ДП-15. Щодо системи управління охороною праці на підприємстві
 34. 30.12.2015. N 6374/0/4.4-06/6/ДП-15. Про створення служби охорони праці на підприємстві
 35. 05.01.2016. N 63/4/4.4-ДП-16. Щодо навчання та перевірки знань з питань охорони праці
 36. 11.03.2016. N 2531/2/4.4-ДП-16. Щодо проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці при прийнятті на роботу
 37. 25.03.2016. N 3328/2/5.2-ДП-16. Щодо навчання, призначення відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском
 38. 11.07.85. НПАОН 00.0-5.05-85. Інструкція щодо порядку ліквідації і консервації підприємств з добування корисних копалин
 39. 20.12.2011. Про затвердження положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
 40. 28.07.2016. Про затвердження Вимог до облаштування та технічного оснащення пунктів габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування

Документы по вопросам управления качеством и обеспечению качества в строительстве

Стандарты, методические и инструктивные материалы

 1. ДСТУ ISO 10209-1:2009 (ІSO 10209-1:1992, ІDT). Документація технічна на вироби. Словник термінів. Частина 1. Технічні кресленики. Загальні терміни та види креслеників
 2. ДСТУ ISO 1101:2009 (ІSO 1101:2004, ІDT). Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні допуски. Допуски форми, орієнтації, розташування та биття
 3. ДСТУ ISO 128-34:2005 (ІSO 128-34:2001, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 34. Види на машинобудівних креслениках
 4. ДСТУ ISO 12944-5:2015 (ІSO 12944-5:2007, ІDT). Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи
 5. ДСТУ ISO 13600-2001 (ІSO 13600:1997, ІDT). Системи енергетичні технічні. Основні положення
 6. ДСТУ ISO 14040:2013 (ІSO 14040:2006, ІDT). Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура
 7. ДСТУ ISO 1513:2014 (ІSO 1513:2010, ІDT). Фарби та лаки. Перевіряння та готування проб для випробування
 8. ДСТУ EN ISO 15614-1:2014. Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 1. Дугове і газове зварювання сталей та дугове зварювання нікелю і нікелевих сплавів (EN ІSO 15614-1:2004 ...)
 9. ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2014 (EN ІSO/ІEC 17043:2010, ІDT). Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки кваліфікації лабораторій
 10. ДСТУ EN ISO 20345:2009 (EN ІSO 20345:2004/AC:2005/A1:2007, ІDT). Засоби індивідуального захисту. Взуття професійної призначеності. Технічні умови
 11. ДСТУ 2034-92. Відходи деревинні. Загальні технічні умови
 12. ДСТУ ISO 2631-1:2004 (ІSO 2631-1:1997, ІDT). Вібрація та удар механічні. Оцінка впливу загальної вібрації на людину. Частина 1. Загальні вимоги
 13. ДСТУ ISO 2631-2:2004 (ІSO 2631-2:2003, ІDT). Вібрація та удар механічні. Оцінювання впливу загальної вібрації на людину. Частина 2. Вібрація в будівлях (від 1 Гц до 80 Гц)
 14. ДСТУ EN ISO 4957:2007 (EN ІSO 4957:1999, ІDT). Сталі інструментальні. Технічні умови
 15. ДСТУ ISO 50001:2014 (ISO 50001:2011, IDT). Поправка. Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання
 16. ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDT). Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення
 17. ДСТУ ISO 50003:2016 (ISO 50003:2014, IDT). Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту
 18. ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004:2014, IDT). Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення систем енергетичного менеджменту
 19. ДСТУ ISO 50006:2016 (ISO 50006:2014, IDT). Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова
 20. ДСТУ ISO 50015:2016 (ISO 50015:2014, IDT). Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова
 21. ДСТУ ISO 5667-13:2005 (ІSO 5667-13:1997, ІDT). Якість води. Відбирання проб. Частина 13. Настанови щодо відбирання проб мулу на спорудах для очищення стічних вод і для водоготування
 22. ДСТУ ISO 5667-6:2009 (ІSO 5667-6:2005, ІDT). Якість води. Відбирання проб. Частина 6. Настанови щодо відбирання проб з річок і струмків
 23. ДСТУ ISO 657.2-2001. Профілі сталеві гарячекатані. Частина 2. Кутики нерівнополочні. Розміри
 24. ДСТУ ISO 657.5-2001. Профілі сталеві гарячекатані. Частина 5. Кутики рівнополочні й нерівнополочні. Допуски в метричній та дюймовій серіях
 25. ДСТУ ISO 7005-2:2005 (ІSO 7005-2:1988, ІDT). Металеві фланці. Частина 2. Фланці чавунні
 26. ДСТУ EN ISO 7200:2005 (EN ІSO 7200:2004, ІDT). Розроблення технічної документації. Графи у штампах та основних написах
 27. ДСТУ ISO 7573:2006 (ІSO 7573:1983, ІDT). Кресленики технічні. Специфікація
 28. ДСТУ ISO 845:2007 (ІSO 845:2006, ІDT). Поропласти і пористагума. Метод визначення уявної щільності
 29. ДСТУ ISO 888:2005 (ІSO 888:1976, ІDT). Болти, гвинти і шпильки. Номінальні довжини та довжини нарізей болтів загального призначення (ІSO 888:1976, ІDT)
 30. ДСТУ EN ISO 9606-1:2015 (EN ISO 9606-1:2013, IDT; ISO 9606-1:2013, IDT). Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі
 31. ДСТУ ISO 9606-3:2005 (ІSO 9606-3:1999, ІDT). Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 3. Мідь та мідні сплави
 32. ДСТУ ISO 9606-4:2005 (ІSO 9606-4:1999, ІDT). Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 4. Нікель та сплави нікелю
 33. ДСТУ ISO 9606-5:2005 (ІSO 9606-5:2000, ІDT). Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 5. Титан та сплави титану, цирконій та сплави цирконію
 34. ДСТУ EN ISO 9863-2:2007 (EN ІSO 9863-2:1996, ІDT). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Частина 2. Процедура визначення товщини окремих шарів багатошарового виробу за обумовленими тисками

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. ЗБІРНИК ПРИМІРНИХ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ (528 шт.)
 2. Примірний порядок атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці
 3. Журнал обліку та зберігання засобів захисту
 4. 14.07.2016. Інформаційна довідка про нормативно-правове регулювання з питань містобудування, архітектури та планування територій у 2015 - 2016 роках
 5. Рішення N 70 - 97 НТР за період з 26.05.2016 по 17.06.2016
 6. 18.07.2016. Про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 липня 2016 року
 7. 13.07.2016. Про припинення повноважень Мінрегіону у сфері стандартизації
 8. 13.07.2016. Щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок
 9. 14.07.2016. Щодо визначення окремих параметрів містобудівних умов та обмежень

Всего новых документов: 332

Copyright © 2005–2010
ППФ «АИСТ»
Тел.: +38 (050) 401-14-39
Email: info@aist.com.ua
Про компанію | Продукти | Послуги | Новини | Контакти
Продукти: Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР | Будівельні Технології - КОШТОРИС | ІДС ЗОДЧИЙ | ТУзИК-с | Посилання