Строительные Технологии - Смета, ИСС Зодчий,
Компас-График, ДБН, 
ДСТУ, СНиП, ГОСТ
сметные нормы, 
строительные нормы
Главная страница
О компании
Про компанію
Продукты
Продукти
Составление смет
Складання
кошторисів
Новости
Новини
Контакты
Контакти
Продукты
Будівельні технології — КОШТОРИС ПВР
Будівельні технології — КОШТОРИС 8
ІДС ЗОДЧИЙ
Про результати експлуатації
Зміст нормативної бази
Демо версія
Ціна
Оновлення через Інтернет
Нові документи
Типові вузли, вироби та конструкції

ИСС «Зодчий». Новые документы за период с 01 января по 31 марта 2016 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.3 Производство продукции в строительстве

 1. ДСТУ-Н Б А.3.1-25:2014. Настанова з улаштування наземних рейкових колій вантажопідіймальних кранів

Б.1 Система градостроительной документации

 1. ДБН Б.1.1-13:2012. Зміна N 1. Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях

В.1 Общетехнические требования к среде обитания и продукции строительного назначения

 1. ДСТУ-Н Б EN 1990:2008. Зміна N 1. (EN 1990:2002, IDT). Єврокод. Основи проектування конструкцій
 2. ДСТУ-Н Б EN 1990:2008. Зміна N 2. (EN 1990:2008, IDT). Єврокод. Основи проектування конструкцій
 3. ДСТУ-Н Б EN 1990:2008. Зміна N 3. (EN 1990:2002, IDT). Єврокод. Основи проектування конструкцій

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДСТУ-Н Б В.2.1-31:2014. Настанова з проектування підпірних стін
 2. ДСТУ-Н Б В.2.1-32:2014. Настанова з проектування котлованів для улаштування фундаментів і заглиблених споруд
 3. ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
 4. ДСТУ Б В.2.4-7:2013 (СН 462-74, МОD). Визначення земельного відводу для спорудження геологорозвідувальних свердловин
 5. ДБН В.2.5-20-2001. Зміна N 2. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання
 6. ДСТУ Б.В.2.5-33:2007. Зміна N 1. Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови
 7. ДСТУ-Н Б В.2.6-205:2015. Настанова з проектування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій будівель та споруд
 8. ДСТУ Б В.2.7-121:2014. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови
 9. ДСТУ Б В.2.7-151:2008 (EN12201-2:2003, MOD). Зміна N 1. Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови
 10. ДСТУ Б EN 1850-1:2013 (EN 1850-1:1999, IDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Визначення видимих дефектів. Частина 1. Листи бітумні для гідроізоляції покрівлі
 11. ДСТУ Б EN 1850-2:2013 (EN 1850-2:2001, IDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Визначення видимих дефектів. Частина 2. Листи пластикові та гумові для гідроізоляції покрівлі

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические нормативы, сметные нормы и правила

 1. Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.01.2016)
 2. Усереднені показники для розрахунку вартості 1 машино-години експлуатації будівельних машин і механізмів (без ПДВ) (станом на 01.01.2016)
 3. Усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом у поточних цінах (станом на 01.01.2016)

Справочные материалы

 1. ОСТ 102-51-85. Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов. Радиографический метод (див. наказ Міненерговугілля від 12 лютого 2013 року N 56.1)
 2. ОСТ 108.031.09-85. Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность. Методы определения толщины стенки (див. наказ Міненерговугілля від 12 лютого 2013 року N 56.1)
 3. ОСТ 26-2043-91. Болты, шпильки. Гайки и шайбы для фланцевых соединений. Технические требования (див. наказ Міненерговугілля від 12 лютого 2013 року N 56.1)
 4. ГСТУ 36.1-009-99. Ліфти пасажирські та вантажні. Нормативи оснащенності на виконання робіт з монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів
 5. ДСТУ EN 60332-3-10:2013 (EN 60332-3-10:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-10. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Устатковання
 6. ДСТУ EN 60332-3-21:2013 (EN 60332-3-21:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-21. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Категорія А F/R
 7. ДСТУ EN 60332-3-22:2013 (EN 60332-3-22:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-22. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Каттегорія А
 8. ДСТУ EN 60332-3-23:2013 (EN 60332-3-23:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-23. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Категорія В
 9. ДСТУ EN 60332-3-24:2013 (EN 60332-3-24:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-24. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Категорія С
 10. ДСТУ IEC 61558-2-19:2005 (ІEC 61558-2-19:2000, ІDT). Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-19. Додаткові вимоги до трансформаторів з функцією зниження завад
 11. ДСТУ IEC 61558-2-20:2005 (ІEC 61558-2-20:2000, ІDT). Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-20. Додаткові вимоги до реакторів малої потужності
 12. ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості
 13. ГОСТ 13262-79. Скреперы прицепные. Правила приемки и методы испытаний
 14. ГОСТ 2.602-95. (Изменение N 2). ЕСКД. Ремонтные документы
 15. ДСТУ EN 10002-5:2006 (EN 10002-5:2001, ІDT) . Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 5. Метод випробування за підвищених температури
 16. ДСТУ EN 10020:2007 (EN 10020:2000, ІDT). Сталі. Визначення й класифікація
 17. ДСТУ EN 10034:2006 (EN 10034:1993, ІDT). Двотаври сталеві нормальні та широкополичні з паралельними гранями полиць. Допуски на розміри й форму
 18. ДСТУ EN 10055:2006 (EN 10055:1995, ІDT). Таври сталеві гарячекатані рівнополичні із заокругленими крайками й основою стінки. Розміри та допуски на розміри та форму
 19. ДСТУ EN 10061:2006 (EN 10061:2003, ІDT). Прокат сталевий гарячекатаний шестигранний загальної призначеності. Розміри, допуски на розміри та форму
 20. ДСТУ EN 10088-1:2008 (EN 10088-1:2005, ІDT). Сталі нержавкі. Частина 1. Перелік нержавких сталей
 21. ДСТУ EN 10268:2014 (EN 10268:2006+A1:2013, ІDT). Вироби плоскі сталеві холоднокатані з високою границею плинності для холодного формозмінювання. Технічні умови постачання
 22. ДСТУ EN 12023:2007 (EN 12023:1996, ІDT). Стрічки самоклейкі. Вимірювання паропроникності у теплій вологій атмосфері
 23. ДСТУ EN 13018:2005 (EN 13018:2001, ІDT). Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні вимоги
 24. ДСТУ EN 13601:2010 (EN 13601:2002, ІDT). Мідь та мідні сплави. Пруток, шина та дріт мідні загальної електричної призначеності. Технічні умови
 25. ДСТУ EN 13763-23:2013 (EN 13631-23:2002, ІDT). Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле. Частина 23. Визначення швидкості ударної хвилі в ударній трубці
 26. ДСТУ EN 13763-24:2013 (EN 13631-24:2002, ІDT). Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле. Частина 24. Визначення опору електричної ізоляції ударної трубки
 27. ДСТУ EN 13763-25:2013 (EN 13631-25:2004, ІDT). Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле. Частина 25. Визначення передавальної здатності поверхневих з'єднувачів, реле та з'єднувального приладдя
 28. ДСТУ ГОСТ 13955:2008. Резьбовая часть арматуры для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 29. ДСТУ ГОСТ 13956:2008. Ниппели для соединения трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 30. ДСТУ ГОСТ 13957:2008. Гайки накидные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 31. ДСТУ ГОСТ 13958:2008. Гайки для крепления соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 32. ДСТУ ГОСТ 13959:2008. Проходники прямые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 33. ДСТУ ГОСТ 13960:2008. Проходники фланцевые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 34. ДСТУ ГОСТ 13961:2008. Переходники прямые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 35. ДСТУ ГОСТ 13962:2008. Угольники проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 36. ДСТУ ГОСТ 13963:2008. Угольники фланцевые проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 37. ДСТУ ГОСТ 13964:2008. Тройники проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 38. ДСТУ ГОСТ 13965:2008. Тройники переходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 39. ДСТУ ГОСТ 13966:2008. Тройники фланцевые проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 40. ДСТУ ГОСТ 13967:2008. Крестовины проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 41. ДСТУ ГОСТ 13968:2008. Крестовины переходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 42. ДСТУ ГОСТ 13969:2008. Проходники ввертные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 43. ДСТУ ГОСТ 13970:2008. Угольники ввертные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 44. ДСТУ ГОСТ 13971:2008. Тройники ввертные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 45. ДСТУ ГОСТ 13972:2008. Крестовины ввертные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 46. ДСТУ ГОСТ 13973:2008. Пробки для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 47. ДСТУ ГОСТ 13974:2008. Заглушки гнезд под ввертную арматуру для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 48. ДСТУ ГОСТ 13976:2008. Крышки для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 49. ДСТУ EN 14511-3:2007 (ІSO 14511-3:2004, ІDT). Кондиціонери повітряні, охолоджувачі рідини агрегатовані та насоси теплові компресорні з електроприводом для обігрівання й охолоджування приміщень. Частина 3. Методи випробування
 50. ДСТУ ГОСТ 15803:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Контргайки. Конструкция
 51. ДСТУ ГОСТ 16039:2008. Резьбовая часть арматуры для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 52. ДСТУ ГОСТ 16048:2008. Кольца упорные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 53. ДСТУ ГОСТ 16049:2008. Проходники прямые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 54. ДСТУ ГОСТ 16050:2008. Проходники прямые удлиненные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 55. ДСТУ ГОСТ 16051:2008. Проходники фланцевые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 56. ДСТУ ГОСТ 16052:2008. Переходники прямые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 57. ДСТУ ГОСТ 16053:2008. Угольники проходные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 58. ДСТУ ГОСТ 16054:2008. Угольники фланцевые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 59. ДСТУ ГОСТ 16055:2008. Угольники фланцевые с углом наклона 135 для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 60. ДСТУ ГОСТ 16056:2008. Угольники фланцевые герметизируемые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 61. ДСТУ ГОСТ 16057:2008. Угольники фланцевые с углом наклона 135 герметизируемые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 62. ДСТУ ГОСТ 16060:2008. Тройники переходные с диаметром резьбы 14 мм на среднем штуцере для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 63. ДСТУ ГОСТ 16061:2008. Тройники фланцевые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 64. ДСТУ ГОСТ 16062:2008. Тройники фланцевые несимметричные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 65. ДСТУ ГОСТ 16063:2008. Тройники фланцевые герметизируемые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 66. ДСТУ ГОСТ 16064:2008. Тройники фланцевые герметизируемые несимметричные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 67. ДСТУ ГОСТ 16065:2008. Крестовины проходные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 68. ДСТУ ГОСТ 16066:2008. Крестовины переходные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 69. ДСТУ ГОСТ 16067:2008. Крестовины переходные несимметричные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 70. ДСТУ ГОСТ 16068:2008. Крестовины переходные с диаметром резьбы 14 мм на одном штуцере для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 71. ДСТУ ГОСТ 16069:2008. Шайбы для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 72. ДСТУ ГОСТ 16070:2008. Проходники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 73. ДСТУ ГОСТ 16071:2008. Проходники ввертные под металлическое уплотнение для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 74. ДСТУ ГОСТ 16072:2008. Угольники ввертные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 75. ДСТУ ГОСТ 16073:2008. Угольники ввертные с углом наклона 135 для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 76. ДСТУ ГОСТ 16074:2008. Тройники ввертные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 77. ДСТУ ГОСТ 16075:2008. Тройники ввертные несимметричные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 78. ДСТУ ГОСТ 16076:2008. Заглушки сферические для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 79. ДСТУ ГОСТ 16077:2008. Заглушки конусные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 80. ДСТУ EN 169-2001 (EN 169:1992, ІDT). Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри під час виконання зварювання та споріднених процесів. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання
 81. ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 (ІSO/ІEC 17050-1:2004, ІDT). Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги
 82. ДСТУ ISO/IEC 17050-2:2006 (ІSO/ІEC 17050-2:2004, ІDT). Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 2. Підтверджувальна документація
 83. ДСТУ EN 175-2001 (EN 175:1997, ІDT). Засоби індивідуального захисту очей та обличчя під час зварювальних та споріднених процесів
 84. ДСТУ ГОСТ 20188:2008. Проходники прямые герметизируемые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 85. ДСТУ ГОСТ 20189:2008. Угольники фланцевые проходные герметизируемые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 86. ДСТУ ГОСТ 20190:2008. Угольники фланцевые переходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 87. ДСТУ ГОСТ 20191:2008. Тройники фланцевые проходные герметизируемые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 88. ДСТУ ГОСТ 20192:2008. Тройники фланцевые переходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 89. ДСТУ ГОСТ 20194:2008. Проходники ввертные под металлическое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 90. ДСТУ ГОСТ 20195:2008. Проходники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 91. ДСТУ ГОСТ 20196:2008. Переходники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 92. ДСТУ ГОСТ 20197:2008. Угольники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 93. ДСТУ ГОСТ 20198:2008. Угольники ввертные переходные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 94. ДСТУ ГОСТ 20199:2008. Тройники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 95. ДСТУ ГОСТ 20200:2008. Тройники ввертные переходные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 96. ДСТУ ГОСТ 21856:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера проходные. Конструкция
 97. ДСТУ ГОСТ 21857:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера переходные. Конструкция
 98. ДСТУ ГОСТ 21858:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера ввертные. Конструкция
 99. ДСТУ ГОСТ 21859:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Угольники проходные. Конструкция
 100. ДСТУ 2203-93 (ГОСТ 6490-93). Ізолятори лінійні підвісні тарілчасті. Загальні технічні умови
 101. ДСТУ ГОСТ 23359:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Втулки упрочняющие. Конструкция
 102. ДСТУ 2391:2010. Система технологічної документації. Термінита визначення основних понять
 103. ДСТУ ГОСТ 24072:2008. Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом проходные. Конструкция
 104. ДСТУ ГОСТ 24073:2008. Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом переходные. Конструкция
 105. ДСТУ 2420-94. Енергозбереження. Терміни та визначення
 106. ДСТУ 2489-94 (ГОСТ 12.3.047-94). Система стандартів безпеки праці. Контактне зварювання. Вимоги безпеки
 107. ДСТУ ГОСТ 24907:2009. Счетчики механические и электромеханические. Общие технические условия
 108. ДСТУ ГОСТ 28941.2:2008.Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы переходные. Конструкция
 109. ДСТУ ГОСТ 29249-2003 (ИСО 6055-97). Безрейковий долішній транспорт. Навіси захисні. Технічні характеристики і методи випробування (ГОСТ 29249-2001 (ИСО 6055-97), ІDT)
 110. ДСТУ 2986-95. Крани вантажопідіймальні. Частина 1. Терміни та визначення основних понять
 111. ДСТУ 3063-95. Насоси. Класифікація. Терміни та визначення
 112. ДСТУ ГОСТ 30867:2006 (ИСО 5767:1992). Транспорт долішній безрейковий. Навантажувачі та штабелеукладачі, які працюють з нахиленим вперед вантажопідіймачем. Додаткові випробування на стійкість (ГОСТ 30867:2002 (ИСО 5767:1992), ІDT; ІSO 5767:1992, NEQ)
 113. ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 (IEC/ISO 31010:2009, IDT). Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику
 114. ДСТУ ГОСТ 31203:2006 (ИСО 5766:1990). Машини долішнього транспорту. Штабелеукладачі та навантажувачі з платформою з великою висотою підіймання. Методи випробування на стійкість (ГОСТ 31203:2003 (ИСО 5766:1990), ІDT; ІSO 5766:1990, NEQ)
 115. ДСТУ 3120-95. Електротехніка. Літерні позначення основних величин
 116. ДСТУ 3159-95. Ресурсозбереження. Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання
 117. ДСТУ 3278-95. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення
 118. ДСТУ 33.002:2007. Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять
 119. ДСТУ 33.112:2008. Страховий фонд документації. Підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об'єкти будівництва. Технічні вимоги
 120. ДСТУ 33.601:2005. Страховий фонд документації. Матеріали для виготовлення, зберігання та відтворення документів страхового фонду документації. Загальні вимоги
 121. ДСТУ 33.701:2007. Страховий фонд документації. Тест-оригінал для контролю якості мікрофільмів. Технічні вимоги
 122. ДСТУ 3667-97 (ГОСТ 30564-98). Труби безшовні гарячедеформовані із вуглецевих та легованих сталей із спеціальними властивостями. Технічні умови
 123. ДСТУ 3715-98. Метали. Види поверхонь руйнування (зломів). Терміни та визначення
 124. ДСТУ 3716-98. Кераміка. Метод визначення границі міцності під час згинання
 125. ДСТУ 3833-98 (ГОСТ 1435-99). Прутки, штаби та мотки з інструментальної нелегованої сталі. Загальні технічні умови
 126. ДСТУ 3932-2000 (ГОСТ 30688-2000) (ISO 8643:1997) Машини млерийні. Гідравлічні екскаватори і зворотні лопати-навантажувачі. Пристрій обмеження швидкості опускання стріли. Технічні вимоги і методи випробувань
 127. ДСТУ 3974-2000. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення
 128. ДСТУ 4147-2003 (ГОСТ 8.570-2000, MOD). Метрологія. Резервуари сталеві вертикальні циліндричні. Методика повірки
 129. ДСТУ 4611:2006. Магістральні трубопроводи. Терміни та визначення основних понять
 130. ДСТУ 4616:2006. Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на PN до 10 МПа. Типи, основні параметри та розміри
 131. ДСТУ 4676:2006. Системи розроблення та поставлення продукції на виробництво. Засоби індивідуального захисту. Основні положення
 132. ДСТУ 4737:2007/ГОСТ 2879-2006 (EN 10061:2003, NEQ; ГОСТ 2879-2006, ІDT). Прокат сортовий сталевий гарячекатаний шестигранний. Сортамент
 133. ДСТУ 4746:2007/ГОСТ 2591-2006 (EN 10059:2003, NEQ; ГОСТ 2591-2006, ІDT). Прокат сортовий сталевий гарячекатаний квадратний. Сортамент
 134. ДСТУ EN 50133-2-1:2012 (EN 50133-2-1:2000, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи контролювання доступу охоронного призначення. Частина 2-1. Загальні вимоги до складників систем
 135. ДСТУ IEC 60173:2004 (ІEC 60173:1964, ІDT). Кольори ізольованих жил гнучких кабелів і шнурів
 136. ДСТУ IEC/TR 60668:2005 (ІEC/TR 60668:1980, ІDT). Розміри фронтальних частин приладів вимірювання та керування в промислових процесах і вирізів у панелях для їх розташування
 137. ДСТУ IEC/TR 60909-4:2008 (ІEC/TR 60909-4:2000, ІDT). Струми короткого замикання в трифазних системах змінного струму. Частина 4. Приклади обчислення сили струму короткого замикання
 138. ДСТУ IEC 61038:2002 (ІEC 61038:1998, ІDT). Вимірювання електричне. Тарифікація і контроль навантаження. Окремі вимоги до реле часу
 139. ДСТУ IEC 61140:2005 (ІEC 61140:2001, ІDT). Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання
 140. ДСТУ IEC 61549:2008 (ІEC 61549:2005, ІDT). Лампи різні
 141. ДСТУ EN 622-3:2006 (EN 622-3:2004, ІDT). Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 3. Вимоги до плит середньої твердості
 142. ДСТУ IEC/PAS 62612:2012 (ІEC/PAS 62612:2009, ІDT). Лампи світлодіодні загального освітлення, поєднані з допоміжними пристроями. Вимоги до характеристик
 143. ДСТУ 7051:2009 (EN 12416-1:2001+A2:2007, MOD). Протипожежна техніка. Системи порошкового пожежогасіння стаціонарні. Частина 1. Складові елементи. Загальні вимоги
 144. ДСТУ 7052:2009 (EN 12416-2:2001+A1:2007, MOD). Протипожежна техніка. Системи порошкового пожежогасіння стаціонарні. Частина 2. Проектування, конструкція та технічне обслуговування
 145. ДСТУ 7068:2009. Розрахунки і випробування на міцність. Методика визначення характеристик динамічної тріщиностійкості металів за поздовжнього зсуву за температур від мінус 196 С до плюс 400 С
 146. ДСТУ 7134:2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів. Основні положення
 147. ДСТУ 7136:2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг потенційно небезпечних об'єктів. Порядок проведення
 148. ДСТУ 7175:2010. Метали та сплави. Методи металографічного контролювання. Терміни та визначення понять
 149. ДСТУ-Н РМГ 74:2009 (РМГ 74-2004, ІDT). Метрологія. Методи визначення міжповіркового та міжкалібрувального інтервалів засобів вимірювання
 150. ГОСТ 8959-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Гайки соединительные. Основные размеры
 151. Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов. Проект производства работ. Порядок разработки, состав и содержание
 152. Перелік Технічних свідоцтв з підтвердження придатності нових будівельних виробів до застосування станом на 01.01.2016
 153. СОУ 75.2-00010103-007- 2007. Страховий фонд документації. Система управління якістю. Атестація виробничих приміщень, робочих місць та викон авців. Порядок проведення
 154. МР-75.2-37763687-011:2014. Методичні рекомендації. Страховий фонд документації. Створення та формування галузевого страхового фонду документації.
 155. МР-84.2-37552598-014:2014. Методичні рекомендації.Страховий фонд документації. Ведення та використання галузевих та регіональних страхових фондів документації
 156. ТУ У 20.5-37552598-001:2012. Мікрофільм страхового фонду документації. Технічні умови

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Законы Украины

 1. 16.10.1997. Про електроенергетику

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 16.05.2002. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації України
 2. 03.10.2007. Про затвердження Правил користування тепловою енергією
 3. 25.11.2015. Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року
 4. 16.12.2015. Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання
 5. 16.12.2015. Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
 6. 30.12.2015. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність здійснення планових заходів
 7. 20.01.2016. Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства (набирає чинності з 1 січня 2017 року)
 8. 28.10.97. Про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств

Приказы Госстроя Украины

 1. N 49 від 06.03.2015. "Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 28 жовтня 2013 року N 511"
 2. N 210 від 28.08.2015 "Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 28 жовтня 2013 року N 511"
 3. N 217 від 07.09.2015. "Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру"
 4. N 356/247 від 01.10.2015. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Державного комітету України з енергозбереження від 26 вересня 2002 року № 369/100"
 5. N 272 від 26.10.2015. "Про затвердження Змін до положень про територіальні органи Держгеокадастру"
 6. N 283 від 06.11.2015. "Про затвердження форм документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду"
 7. N 294 від 18.11.2015. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН Б.1.1-13:2012 "Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівні"
 8. N 299 від 24.11.2015. "Про внесення зміни у додаток до наказу Мінрегіону від 3 липня 2015 р. N 152"
 9. N 314 від 08.12.2015. "Про внесення зміни до пункту 2 наказу Мінрегіону від 21 вересня 2015 року N 234"
 10. N 336 від 29.12.2015. "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-151:2008 "Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови (EN 12201-2:2003, MOD)"
 11. N 337 від 30.12.2015. "Про затвердження форм адміністративної звітності з кількісного обліку земель (форми NN 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем) та Інструкцій щодо їх заповнення"
 12. N 338 від 30.12.2015. "Про затвердження ДБН А.3.1-9:2015 "Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна придатність закінчених будівництвом об'єктів"
 13. N 339 від 30.12.2015. "Про затвердження Зміни N 2 ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання"
 14. N 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350,351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367 від 30.12.2015" Про прийняття національних стандартів"
 15. N 11 від 28.01.2016. "Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів"
 16. N 12 від 28.01.2016. "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її ..."
 17. N 13 від 28.01.2016. "Про затвердження Порядку складання, подання та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи, та форм для ..."
 18. N 32 від 19.02.2016. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016 "Настанова з улаштування земляного полотна автомобільних доріг"

Инструктивные письма

 1. 7/15-14638 від 14.12.2015 "Щодо порядку затвердження та проведення експертизи проектів будівництва"
 2. 7/15-1172 від 05.02.2016. "Щодо усереднених показників вартості експлуатації машин і механізмів та вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом".

Документы Госархстройинспекции Украины

 1. N 1189 від 12.11.2015. Про затвердження форм звітності

Документы других министерств и ведомств

 1. 01.07.2015. Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва вапна в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день, або в інших печах...
 2. 01.07.2015. Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва сталі (первинна та вторинна плавка), продуктивністю, яка перевищує 2,5 тонни на годину (установки ...
 3. 01.07.2015. Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин з устаткування (установки) для виробництва сталі (первинна та вторинна плавка), включаючи безперервний розлив, продуктивність якого перевищує 2,5 тонни ...
 4. 01.12.2003. Про затвердження правил застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження частоти в енергосистемах
 5. 12.02.2013. Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго України від 19 червня 2002 N 364 (Про чинність галузевих нормативних документів колишнього СРСР)
 6. 01.09.92. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
 7. 07.11.2002. Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду
 8. 21.05.2003. Про приведення проектної документації на об'єкти систем життєзабезпечення у відповідність до фактичного стану цих об'єктів та вимог нормативних документів системи страхового фонду документації
 9. 22.10.2003. Про Порядок підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України
 10. 09.03.2006. Про затвердження Інструкції про загальні вимоги... для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців
 11. Методичні рекомендації зі створення регіонального страхового фонду документації
 12. 05.11.2015. Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні

Документы по вопросам управления качеством и обеспечению качества в строительстве

Стандарты, методические и инструктивные материалы

 1. ДСТУ ISO 2768-1-2001 (ІSO 2768-1:1989, ІDT). Основні допуски. Частина 1. Допуски на лінійні та кутові розміри без спеціального позначення допусків
 2. ГОСТ ИСО 5006-1-2000. Машины землеройные. Обзорность с рабочего места оператора. Часть 1. Метод испытаний
 3. ДСТУ ISO 10012:2005 (ІSO 10012:2003, ІDT). Системи управління вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального оснащення
 4. ДСТУ ISO/TR 10013:2003 (ІSO/TR 10013:2001, ІDT). Настанови з розробляння документації системи управління якістю
 5. ДСТУ ISO/TR 10017:2005 (ІSO/TR 10017:2003, ІDT). Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ІSO 9001:2000
 6. ДСТУ ISO 10266-2001 (ІSO 10266:1992, ІDT). Машини землерийні. Визначення границь нахилу для роботи гідравлічних систем машин. Метод статичного випробування
 7. ДСТУ ISO 1098:2006 (ІSO 1098:1975, ІDT). Фанера облицювальна загальної призначеності. Загальні технічні вимоги
 8. ДСТУ ISO 15480:2007 (ІSO 15480:1999, ІDT). Гвинти самосвердлувальні самонарізувальні з шестигранною головкою з буртом. Технічні умови
 9. ДСТУ ISO 15607:2008 (ІSO 15607:2003, ІDT). Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Загальні правила
 10. ДСТУ ISO 16426:2007 (ІSO 16426:2002, ІDT). Кріпильні вироби. Системa забеспечування якості
 11. ДСТУ ISO/IEC 17011:2005 (ІSO/ІEC 17011:2004, ІDT). Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання відповідності
 12. ДСТУ ISO/IEC 17040:2007 (ІSO/ІEC 17040:2005, ІDT). Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до рівноправного оцінювання органів оцінювання відповідності та органів акредитації
 13. ДСТУ ISO 286-1-2002 (ІSO 286-1:1988, ІDT). Допуски і посадки за системою ІSO. Частина 1. Основи допусків, відхилів та посадок
 14. ДСТУ ISO 3098-0:2006 (ІSO 3098-0:1997, ІDT). Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 0. Загальні вимоги
 15. ДСТУ ISO 5459:2009 (ІSO 5459:1981, ІDT). Кресленики технічні. Геометричні допуски. Бази та системи баз геометричних допусків
 16. ДСТУ ISO 703-1:2005 (ІSO 703-1:1999, ІDT). Стрічки конвеєрні. Поперечна гнучкість і схильність до лоткоутворення. Частина 1. Метод випробування
 17. ДСТУ ISO 7464:2004 (ІSO 7464:1983, ІDT). Машини землерийні. Метод випробовування для вимірювання тягового зусилля
 18. ДСТУ ISO 7546:2003 (ІSO 7546:1983, ІDT). Машини землерийні. Ковші навантажувачів та екскаваторів із завантажуванням спереду. Розраховування місткості
 19. ДСТУ ISO 8015:2009 (ІSO 8015:1985, ІDT). Кресленики технічні. Принципи базових допусків
 20. ДСТУ ISO 9606-2:2008 (ІSO 9606-2:2004, ІDT). Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній та алюмінієві сплави
 21. ДСТУ ISO 9612:2008 (ІSO 9612:1997, ІDT). Акустика. Настанови щодо вимірювання та оцінювання експозиції шуму у виробничому середовищі

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. (Зміна N 8) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміна N 8 до розділу 1. Керівники, професіонали, фахівці
 2. Інструкція з охорони праці для скляра
 3. Рішення N 1 - 8 НТР від 11.02.2016
 4. Лист Мінрегіону від 22.01.2016 N 7/15-613 "Про скасування листа Мінрегіону від 28.12.2015 N 7/15-15193 (щодо рекомендованого рівня заробітної плати при визначенні вартості будівництва)"
 5. 14.03.2016. Щодо уточнення індексів визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показників цієї вартості в розрахунку на один людино-день
 6. 24.03.2016. Щодо врахування у кошторисних розрахунках вартості будівництва коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами

Всего новых документов: 244

Copyright © 2005–2010
ППФ «АИСТ»
Тел.: +38 (050) 401-14-39
Email: info@aist.com.ua
Про компанію | Продукти | Послуги | Новини | Контакти
Продукти: Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР | Будівельні Технології - КОШТОРИС | ІДС ЗОДЧИЙ | ТУзИК-с | Посилання