Строительные Технологии - Смета, ИСС Зодчий,
Компас-График, ДБН, 
ДСТУ, СНиП, ГОСТ
сметные нормы, 
строительные нормы
Главная страница
О компании
Про компанію
Продукты
Продукти
Составление смет
Складання
кошторисів
Новости
Новини
Контакты
Контакти
Продукты
Будівельні технології — КОШТОРИС ПВР
Будівельні технології — КОШТОРИС 8
ІДС ЗОДЧИЙ
Про результати експлуатації
Зміст нормативної бази
Демо версія
Ціна
Оновлення через Інтернет
Нові документи
Типові вузли, вироби та конструкції

ИСС «Зодчий». Новые документы за период с 01 июля по 31 декабря 2014 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.1 Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация и метрология

 1. ДСТУ Б А.1.1-100:2013. Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

А.2 Изыскания,проектирование и территориальная деятельность

 1. ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво
 2. РСН 324—82. Инструкция по проектированию и производству ликвидационного тампонажа наблюдательных, разведочных, гидрогеологических, инженерногеологических эксплуатационных водозаборных скважин и горных выработок

А.3 Производство продукции в строительстве

 1. ДСТУ-Н Б А.3.1-17:2013. Настанова щодо зварювання технологічних трубопроводів, що експлуатуються під тиском від 9,81 МПа до 245 МПа
 2. ДСТУ-Н Б А.3.1-18:2013. Настанова щодо зварювання конструкцій газопроводів зі сталевих труб
 3. ДСТУ-Н Б А.3.1-20:2013. Настанова щодо ремонту трубних систем парових та водогрійних котлів

Б.1 Система градостроительной документации

 1. ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013. Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час

Б.2 Планировка и застройка населенных пунктов и территорий

 1. ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013. Настанова з улаштування контейнерних майданчиків
 2. ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013. Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови

В.1 Общетехнические требования к среде обитания и продукции строительного назначения

 1. ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво в сейсмічних районах України
 2. ДСТУ-Н Б В.1.1-32:2013. Настанова з проектування захисту від шуму в приміщеннях засобами звукопоглинання та екранування
 3. ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013. Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій
 4. ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013. Настанова з проведення розрахунку шуму в приміщеннях і на територіях
 5. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-6:2011 (EN 1993-1-6:2007, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-6. Міцність та стійкість оболонок

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ВБН В.2.3-218-171-2002. Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг
 2. ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013. Настанова з улаштування пожежних ліфтів в будинках та спорудах
 3. ДБН В.2.3-22:2009. (Поправки). Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування
 4. ДСТУ-Н Б В.2.5-65:2013. Настанова з улаштування та використання систем електроопалення об‘єктів житлового і громадського призначення
 5. ДСТУ Б В.2.6-189:2013. Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель
 6. ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013. Настанова з розрахункової оцінки показників теплостійкості та теплозасвоєння огороджувальних конструкцій
 7. ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013. Настанова з розрахункової оцінки тепловологісного стану огороджувальних конструкцій
 8. ДСТУ Б В.2.7-119:2011. Зміна N 1. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови
 9. ДСТУ Б В.2.7-124-2004. Зміна N 1. Будівельні матеріали. Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови
 10. ДСТУ Б В.2.7-127:2006. Зміна N 2. Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови
 11. ДСТУ Б В.2.7-21:2013. Матеріали і вироби полівінілхлоридні багатошарові та одношарові для покриття підлог. Технічні умови
 12. ДСТУ-Н Б В.2.7-298:2013. Настанова щодо приготування та застосування бітумів дорожніх, модифікованих полімерами
 13. ГБН В.2.2-35077234-001:2011. Будинки і споруди. Підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до технологічного проектування
 14. ГБН В.2.3-34620942-001:2013. Проектування телекомунікацій. Лінійно-апаратні цехи
 15. ГБН В.2.3-218-003:2010. Споруди транспорту. Технологія улаштування гідроізоляції проїзної частини автодорожніх мостів і шляхопроводів із застосуванням полімерних матеріалів та водонепроникного бетону
 16. ГБН В.2.3-218-007:2012. Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування
 17. ГБН В.2.3-37472062-1:2012. Споруди транспорту. Сортувальні пристрої залізниць. Норми проектування
 18. ГБН В.2.3-218-534:2011. Споруди транспорту. Оцінювання стану бетонного покриття автомобільних доріг
 19. ГБН В.2.3-218-540:2012. Споруди транспорту. Охорона довкілля при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг
 20. ГБН В.2.3-218-547:2010. Споруди транспорту. Влаштування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу при низьких температурах
 21. ГБН В.2.3-218-548:2010. Споруди транспорту. Армоґрунтові підпірні стінки для автомобільних доріг. Проектування та будівництво
 22. ГБН В.2.3-218-549:2010. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Стоянки і майданчики для відпочинку та короткочасної зупинки автомобілів. Загальні вимоги проектування
 23. ГБН В.2.3-218-550:2010. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування (див. поправки)
 24. ГБН В.2.3-218-551:2011. Автомобільні дороги загального користування. Капітальний ремонт. Вимоги проектування
 25. ГБН В.2.3-37641918-553:2013. Мости та труби. Сталезалізобетонні конструкції
 26. ГБН В.2.3-37641918-554:2013. Автомобільні дороги. Шари дорожнього одягу з кам‘яних матеріалів, відходів промисловості і ґрунтів, укріплених цементом. Проектування та будівництво
 27. ГБН В.2.3-218-550:2010. Поправки. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування
 28. ГБН В.2.5-00013741-72:2013. Зовнішні мережі та споруди. Кабельні лінії напругою до 10000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування
 29. ДСТУ Б EN 1027:2013 (EN 1027:2000, IDT). Блоки віконні та дверні. Водонепроникність. Метод випробування
 30. ДСТУ Б EN 1192:2013 (EN 1192:1999, IDT). Блоки дверні. Класифікація вимог міцності
 31. ДСТУ Б EN 12208:2013 (EN 12208:1999, IDT). Блоки віконні та дверні. Водонепроникність. Класифікація
 32. ДСТУ Б EN 12400:2013 (EN 12400:2002, IDT). Блоки віконні та дверні. Механічна міцність. Вимоги і класифікація
 33. ДСТУ Б EN 12620:2013 (EN 12620:2002+А1:2008, IDT). Заповнювачі для бетону
 34. ДСТУ-Н Б СEN/ТS 12666-2:2012 (СЕN/TS 12666-2:2005, IDT). Системи підземних безнапірних пластмасових трубопроводів для каналізації й дренажу. Поліетилен (РЕ). Частина 2. Настанова з оцінювання відповідності
 35. ДСТУ Б ЕN 1279-1:2013 (ЕN 1279-1:2004+АС:2006, IDТ). Скло для будівництва. Склопакети. Частина 1: Загальні положення, допуски на розміри і правила опису системи
 36. ДСТУ Б ЕN 1279-2:2013 (ЕN 1279-2:2002, IDТ). Скло для будівництва. Склопакети. Частина 2: Метод випробування на довговічність та вимоги до вологопроникності
 37. ДСТУ Б ЕN 1279-3:2013 (ЕN 1279-3:2002, IDТ). Скло для будівництва. Склопакети. Частина 3: Метод випробування на довговічність та вимоги до швидкості витоку газу і допустимого відхилення концентрації газу
 38. ДСТУ Б ЕN 1279-4:2013 (ЕN 1279-4:2002, IDТ). Скло для будівництва. Склопакети. Частина 4: Методи випробування фізичних характеристик герметизації
 39. ДСТУ Б ЕN 1279-5:2013 (ЕN 1279-5:2005+А1:2008+А2:2010, IDТ). Скло для будівництва. Склопакети. Частина 5: Оцінка відповідності
 40. ДСТУ Б ЕN 1279-6:2013 (ЕN 1279-6:2002, IDТ). Скло для будівництва. Склопакети. Частина 6. Контроль продукції на виробництві та періодичні випробування
 41. ДСТУ Б EN 13164:2013 (ЕN 13164:2008, IDТ). Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби із екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови
 42. ДСТУ Б EN 13598-2:2012 (EN 13598-2:2009, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для безнапірного дренажу та каналізації. Непластифікований полівінілхлорид (PVCU), поліпропілен (PP) та поліетилен (PE). Частина 2. Технічні вимоги до оглядових колодяз
 43. ДСТУ Б EN 15217:2013 (EN 15217:2007, IDT). Енергетична ефективність будівель. Методи представлення енергетичних характеристик та енергетичної сертифікації будівель
 44. ДСТУ Б EN 1555-1:2012 (EN 1555-1:2010, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (PE). Частина 1. Загальні вимоги
 45. ДСТУ Б EN 1555-2:2012 (EN 1555-2:2010, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (PE). Частина 2.Труби
 46. ДСТУ Б EN 1555-5:2012 (EN 1555-5:2010, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (PE). Частина 5. Придатність системи до використання
 47. ДСТУ Б ЕN 15603:2013 (EN 15603:2008, IDT). Енергетична ефективність будівель. Загальне енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки
 48. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010. Зміна N 1. (EN 1993-1-1:2005, IDТ). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій . Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд
 49. ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010 (EN 1996-1-1:2005, IDT). Єврокод 6. Проектування кам‘яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для армованих та неармованих кам‘яних конструкцій.
 50. ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010 (EN 1997-1:2004, IDT). Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 1. Загальні правила
 51. ДСТУ Б ЕN 295-1:2012 (EN 295-1:1991+ А3:1999, IDT). Труби керамічні глазуровані і фітинги та з‘єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 1. Вимоги
 52. ДСТУ Б ЕN 295-2:2012 (EN 295-2:1991+А1:1999, IDT). Труби керамічні глазуровані і фітинги та з‘єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 2. Контроль якості та відбір проб
 53. ДСТУ Б ЕN 295-4:2012 (EN 295-4:1995, IDT). Труби керамічні глазуровані і фітинги та з‘єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 4. Вимоги до спеціальних фітингів, перехідних пристроїв і взаємозамінної арматури
 54. ДСТУ 3819-98. Паркет маломірний з відходів деревообробних виробництв
 55. ПУЕ (ПУЭ). Зміни та доповнення до розділів 1, 2, 4, 6 ПУЕ. (2014 рік)

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические нормативы, сметные нормы и правила

 1. ДСТУ Б Д.2.4-15:2014. (Збірник 15). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Внутрішні санітарно-технічні роботи
 2. ДСТУ Б Д.2.4-16:2014. (Збірник 16). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Зовнішні інженерні мережі
 3. ДСТУ Б Д.2.4-17:2014. (Збірник 17). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Електромонтажні роботи
 4. ДСТУ Б Д.2.4-18:2014. (Збірник 18). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій
 5. ДСТУ Б Д.2.4-19:2014. (Збірник 19). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ізоляційні роботи
 6. ГБН Г.1-218-182:2011. Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт.
 7. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013. (Зміна N 1). Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва
 8. ДСТУ Б Д.2.2-22:2014. (Збірник 22). Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Водопровід - зовнішні мережі

Справочные материалы

 1. Регламент (ЄС) N 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 року, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС
 2. Орієнтовний перелік міжнародних та європейських стандартів EN, EN ISO та ISO, які забезпечують впровадження Регламенту ЄС 305/2011 та Єврокодів і відносяться до сфери компетенції із стандартизації Мінекономрозвитку
 3. Орієнтовний перелік (коди УКНД 91 та 93) міжнародних та європейських стандартів EN, EN ISO та ISO, які забезпечують впровадження Регламенту ЄС 305/2011 та Єврокодів і відносяться до сфери компетенції із стандартизації Мінрегіону.
 4. ДСТУ EN 12477:2006 (EN 12477:2001, IDT). Рукавиці захисні для зварювальників
 5. ДСТУ ЕN 1434-1:2006 (ЕN 1434-1:1997, IDT). Теплолічильники. Частина 1. Загальні вимоги
 6. ДСТУ ЕN 1434-2:2006 (ЕN 1434-2:1997, IDT). Теплолічильники. Частина 2. Вимоги до конструкції
 7. ДСТУ ЕN 1434-3:2005 (ЕN 1434-3:1997, IDT). Теплолічильники. Частина 3. Обмін даними та інтерфейси
 8. ДСТУ ЕN 1434-4:2006 (ЕN 1434-4:1997, IDT). Теплолічильники. Частина 4. Випробування для затвердження типу
 9. ДСТУ ЕN 1434-5:2006 (ЕN 1434-5:1997, IDT). Теплолічильники. Частина 5. Первинна повірка
 10. ДСТУ ЕN 1434-6:2006 (ЕN 1434-6:1997, IDT). Теплолічильники. Частина 6. Монтаж, уведення в експлуатацію, контроль в експлуатації й технічне обслуговування
 11. ДСТУ ГОСТ 15.001:2009. Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения
 12. ДСТУ 2365-94. Машини електричні асинхронні потужністю до 400 кВт включно. Двигуни. Загальні технічні умови
 13. ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523-97). Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі якісної та звичайної якості загального призначення. Технічні умови
 14. ДСТУ ГОСТ 30763:2006 (ИСО 8130-9-92). Фарби порошкові. Відбір проб
 15. ДСТУ 3951.1-2000 (ISO 9956-1:1995). Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Частина 1. Загальні правила для зварювання плавленням
 16. ДСТУ 3951.2-2000 (ISO 9956-2:1995). Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Частина 2. Технологічна інструкція для дугового зварювання (замінено на ДСТУ ISO 15609-1:2008)
 17. ДСТУ 3951.3-2000 (ISO 9956-3:1995). Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Частина 3. Випробування технологічних процесів дугового зварювання сталей
 18. ДСТУ 4171:2003 (IEC 61293:1994, MOD). Маркування електричного устатковання стосовно показників електроживлення. Вимоги безпеки
 19. ДСТУ 4344:2004. Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умови
 20. ДСТУ-Н 4486:2005.Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов
 21. ДСТУ 4809:2007. Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування
 22. ДСТУ 4832:2007 (EN 694:2001, MOD). Протипожежна техніка. Напівжорсткі рукави для пожежних кран-комплектів. Загальні вимоги
 23. ДСТУ EN 54-2:2003/Зміна N 1:2012 (EN 54-2:1997/А1:2006, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні
 24. ДСТУ EN 54-3:2003/Зміна N 2:2012 (EN 54-3:2001/А2:2006, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові
 25. ДСТУ EN 54-4:2003/Зміна N 2:2012 (EN 54-4:1997/А2:2006, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устатковання електроживлення
 26. ДСТУ prEN 54-13:2004 (prEN 54-13:2001, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 13. Вимоги щодо систем та оцінювання сумісності
 27. ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009. Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2004, IDT)
 28. ДСТУ EN 54-18:2009 (EN 54-18:2005, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 18. Пристрої вводу-виводу
 29. ДСТУ EN 54-20:2009 (EN 54-20:2006, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 20. Сповіщувачі пожежні димові аспіраційні
 30. ДСТУ EN 54-25:2010 (EN 54-25:2008, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 25. Компоненти системи, які використовують радіозв‘язок
 31. ДСТУ IЕС 60687:2004 (IEC 60687:1992, ІDТ). Лічильники активної електроенергії змінного струму статичні (класів точності 0,2 S та 0,5 S)
 32. ДСТУ IЕС 60898-1:2005 (IЕС 60898-1:2003, IDT). Устатковання електричне допоміжне. Автоматичні вимикачі для захисту від надструмів побутового та аналогічного устатковання. Частина 1. Вимикачі змінного струму
 33. ДСТУ 7239:2011. ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Законы Украины

 1. 05.06.2014. Про стандартизацію

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 23.04.2014. Питання функціонування територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції
 2. 06.08.2014. Про внесення змін до правил застосування національного знака відповідності
 3. 01.10.2014. Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об‘єктів

Приказы Госстроя Украины

 1. N 148 від 22.05.2014. "Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 23 вересня 2011 р. N 208"
 2. N 161 від 02.06.2014. "Про прийняття стандарту житлово-комунального господарства України СОУ ЖКГ 04.06-021:2014 «Критерії та методи оцінки відповідності з утримання об‘єктів благоустрою населених пунктів»
 3. N 163 від 04.06.2014. "Про затвердження ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво"
 4. N 167 від 10.06.2014. "Про затвердження ДБН В.2.6-198:2014 "Сталеві конструкції. Норми проектування"
 5. N 169 від 16.06.2014. "Про внесення змін до складу експертної комісії конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України у 2013 році"
 6. N 178 від 25.06.2014. "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 червня 2011 року N 92"
 7. N 179 від 25.06.2014. "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення"
 8. N 180 від 25.06.2014. "Про затвердження Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання"
 9. N 181 від 25.06.2014. "Про затвердження Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення"
 10. N 184 від 01.07.2014. "Про затвердження складу колегії Мінрегіону України"
 11. N 185 від 02.07.2014. "Про затвердження ДБН В.2.4-8:2014 "Визначення розрахункових гідрологічних характеристик" (див. зміни - наказ від 17.12.2014 N 353)
 12. N 186 від 02.07.2014. "Про погодження Положення про Громадську раду при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"
 13. N 189 від 08.07.2014. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-53:2014 "Вироби волокнистоцементні хвилясті. Технічні умови"
 14. N 192 від 09.07.2014. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-135:2014 "Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови"
 15. N 193/507 від 11.07.2014. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288"
 16. N 197 від 14.07.2014. "Про прийняття національного стандарту України, гармонізованого з європейським нормативним документом"
 17. N 198 від 16.07.2014. "Про проведення конкурсу "Кращі практики місцевого самоврядування" у 2014 році"
 18. N 202 від 21.07.2014. "Про підсумки конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України у 2013 році"
 19. N 206 від 28.07.2014. "Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 24.03.2014 N 83"
 20. N 207 від 28.07.2014. "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України" (розраховані станом на 1 липня 2014 року)
 21. N 208 від 30.07.2014. "Про реєстрацію Всеукраїнської громадської організації "Гільдія проектувальників у будівництві" як саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності і внесення відомостей про неї до відповідного державного реєстру"
 22. N 212 від 01.08.2014. "Про створення технічного комітету стандартизації"Технічні аспекти стандартизації у будівництві та промисловості будівельних матеріалів"
 23. N 217 від 06.08.2014. "Про реєстрацію Всеукраїнської громадської організації "Асоціації експертів будівельної галузі" як саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності і внесення відомостей про неї до відповідного державного реєстру"
 24. N 218 від 06.08.2014. "Про реєстрацію Громадської організації "Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об‘єктів архітектури" як саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності і внесення відомостей про неї до відповідного
 25. N 220 від 12.08.2014. "Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 23 вересня 2011 р. N 208"
 26. N 232 від 27.08.2014. "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов‘язаної із створенням об‘єктів архітектури"
 27. N 252 від 15.09.2014. "Про затвердження ДБН В.2.5-77:2014 "Котельні"
 28. N 253 від 15.09.2014. "Про прийняття національних стандартів"
 29. N 255 від 17.09.2014. "Про прийняття національного стандарту"
 30. N 269 від 29.09.2014. "Про внесення змін до наказів Мінрегіону України від 14 січня 2014 року N 8 та N 9"
 31. N 270 від 29.09.2014. "Про внесення змін до складу колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"
 32. N 275 від 02.10.2014. "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 "Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва"
 33. N 280 від 13.10.2014. "Про внесення змін до складу експертної комісії з підготовки рекомендацій щодо надання статусубазової організації з науково-технічної діяльності у будівництві"
 34. N 281 від 13.10.2014. "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 грудня 2011 року N 342"
 35. N 282 від 13.10.2014. "Про затвердження Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності"
 36. N 285 від 20.10.2014. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10 травня 2011 року N 43"
 37. N 290 від 23.10.2014. "Про внесення змін у додатки 1 і 2 до наказу Мінрегіону України від 22 лютого 2012 р. N 76"
 38. N 296 від 30.10.2014. "Про внесення змін до наказу Мінрегіону України від 04 жовтня 2011 р. N 219 та визнання таким, що втратив чинність, пункту 2 наказу Мінрегіону України від 05 серпня 2014 р. N 213"
 39. N 300 від 04.11.2014. "Про внесення змін до складу Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"
 40. N 302 від 04.11.2014. "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких державних будівельних норм і правил, прийнятих до набрання чинності Законом України "Про будівельні норми"
 41. N 306 від 11.11.2014. "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України" (втратив чинність - наказ від 06.02.2015 N 17)
 42. N 307 від 11.11.2014. "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2015 рік"
 43. N 312 від 13.11.2014. "Про затвердження ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"
 44. N 313 від 13.11.2014. "Про затвердження ДБН В.2.4-20:2014 "Греблі з ґрунтових матеріалів. Основні положення"
 45. N 316 від 18.11.2014. "Про внесення змін до пункту 3 Порядку реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності"
 46. N 325 від 24.11.2014. "Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві"
 47. N 328 від 25.11.2014. "Про прийняття національних стандартів"
 48. N 347 від 12.12.2014. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.7-301:2014 "Настанова щодо приготування та застосування сумішей асфальтобетонних та асфальтобетону, модифікованих природними бітумами"
 49. N 348 від 12.12.2014. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014 "Настанова з улаштування антикригових електричних кабельних систем на покриттях будівель і споруд та в їх водостоках"
 50. N 354 від 18.12.2014. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 1090-2:2014 Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 2. Технічні вимоги до сталевих конструкцій (EN 1090-2:2008+A1:2011, IDT)"
 51. N 355 від 18.12.2014. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 1090-1:2014 Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 1. Вимоги до оцінки відповідності компонентів конструкцій (EN 1090-1:2009+A1:2011, IDT)"

Инструктивные письма Госстроя Украины

 1. 8/15-386-13 від 22.10.2013. Щодо витрат, пов‘язаних із здійсненням авторського нагляду
 2. 8/18.1-208-14 від 16.06.2014. Про окремі питання при обстеженні і паспортизації будинків і споруд
 3. 7/15-8560 від 16.07.2014. Про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 липня 2014 року
 4. 7/15-9993 від 19.08.2014. О разработке, проведении экспертизы и утверждении проектной документации на строительство объектов по очередям
 5. 7/15-12745 від 27.10. 2014. Щодо виду ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні та ремонтно-будівельні роботи, їх розроблення та затвердження
 6. 7/15-12809 від 28.10.2014. Про індекси зміни вартості станом на 1 жовтня 2014 року
 7. 7/15-13296 від 10.11.2014. Про погодження проектів будівництва

Документы Госархстройинспекции Украины

 1. N 40-19-3477 від 18.08 2014 . Щодо плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності, пов‘язаної із створенням об‘єктів архітектури у будівництві
 2. N 40-16-3516 від 19.08.2014. Щодо територіальних обмежень господарської діяльності, пов‘язаної із створенням об‘єктів архітектури

Документы других министерств и ведомств

 1. ГІД 34.01.103-2004. Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівницва для використання на об‘єктах електроенергетичної галузі (ВСН) (за станом на 01.01.2015 р.)
 2. 20.05.2010. Про затвердження Типової методики "Загальні вимоги до організації та проведення енергетичного аудиту"
 3. 15.11.2010. Про затвердження форми Акта здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю) та внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 24.12.2004 N 817 (див. зміни - наказ від 03.11.2014 N 770)
 4. 20.06.2014. Про внесення змін та доповнень до розділу 1 Правил улаштування електроустановок
 5. 20.08.2014. Про затвердження Правил охорони праці під час оброблення і використання алюмінієвих і титанових сплавів
 6. 20.08.2014. Про затвердження Правил охорони праці при нанесенні металопокриттів
 7. 20.08.2014. Про затвердження Правил охорони праці для водних господарств у чорній металургії
 8. 22.08.2014. Про внесення змін та доповнень до розділу 4 Правил улаштування електроустановок
 9. 22.08.2014. Про внесення змін та доповнень до розділу 6 Правил улаштування електроустановок
 10. 22.08.2014. Про внесення змін та доповнень до розділу 2 Правил улаштування електроустановок (глави 2.3 - 2.5)
 11. 24.09.2014. Про внесення змін до Правил безпеки у вугільних шахтах
 12. 24.10.2014. Про затвердження Правил охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів
 13. 24.10.2014. Про затвердження Правил безпечної експлуатації наземних складів синтетичного рідкого аміаку
 14. 24.10.2014. Про затвердження Правил охорони праці у цементній промисловості
 15. 03.11.2014. Про затвердження Правил охорони праці у ливарному виробництві
 16. 21.11.2014. Про затвердження форми висновку за результатами оцінювання технічного стану та організації експлуатації силового трансформатора на відповідність вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів
 17. 05.09.2003. Про затвердження Методичних рекомендацій з питань технічної інвентаризації об‘єктів нерухомого майна
 18. 07.07.2008. Про затвердження Методичних рекомендацій з прибирання території об‘єктів благоустрою населених пунктів
 19. 14.04.2009. Про затвердження Методичних рекомендацій для визначення норм часу з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів в населених пунктах
 20. 11.06.2013. Про затвердження Перелiку нацiональних стандартiв, добровiльне застосування яких може сприйматися як доказ вiдповiдностi обладнання вимогам Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання
 21. 10.12.2013. Про затвердження Переліку національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності ліфтів вимогам Технічного регламенту ліфтів
 22. 16.06.2014. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при ураженні електричним струмом та блискавкою
 23. 16.06.2014. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при травмах та пошкодженнях очей
 24. 16.06.2014. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при перегріванні
 25. 16.06.2014. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим з переохолодженням/відмороженням
 26. 16.06.2014. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на шок
 27. 16.06.2014. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при позиційному стисканні м‘яких тканин
 28. 16.06.2014. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при травматичній ампутації
 29. 16.06.2014. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при рані кінцівки, в тому числі ускладненій кровотечею
 30. 16.06.2014. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на перелом кісток кінцівок
 31. 16.06.2014. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на травму грудної клітки
 32. 16.06.2014. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на пошкодження живота
 33. 16.06.2014. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на травму голови (черепно-мозкова травма)
 34. 16.06.2014. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на пошкодження хребта
 35. 16.06.2014. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим з опіками
 36. 16.06.2014. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на гостре отруєння невідомою речовиною
 37. 16.06.2014. Порядок надання домедичної допомоги при наявності декількох постраждалих
 38. 16.06.2014. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при падінні з висоти
 39. Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 5 червня 2014 року (НПАОП)

Документы по вопросам управления качеством и обеспечению качества в строительстве

Стандарты, методические и инструктивные материалы

 1. ДСТУ ISO 1035-2:2004 (ISO 1035-2:1980, IDT). Прокат сталевий гарячекатаний. Частина 2. Прокат квадратний. Розміри
 2. ДСТУ ISO 1035-3:2004 (ISO 1035-3:1980, IDT). Прокат сталевий гарячекатаний. Частина 3. Прокат штабовий. Розміри
 3. ДСТУ ISO 10642:2006 (ISO 10642:2004, IDT). Ґвинти з потайною головкою та шестигранною заглибиною «під ключ». Технічні умови
 4. ДСТУ Б EN ISO 1167-1:2012 (EN ISO 1167-1:2006, IDT). Труби, фітинги й вузли з термопластів для транспортування рідких і газоподібних середовищ. Визначення опору внутрішньому тиску. Частина 1. Загальний метод
 5. ДСТУ Б EN ISO 1167-2:2012 (EN ISO 1167-2:2006, IDT). Труби, фітинги й вузли з термопластів для транспортування рідких і газоподібних середовищ. Визначення опору внутрішньому тиску. Частина 2. Підготовка зразків труб для випробувань
 6. ДСТУ Б EN ISO 1167-3:2012 (EN ISO 1167-3:2006, IDT). Труби, фітинги й вузли з термопластів для транспортування рідких і газоподібних середовищ. Визначення опору внутрішньому тиску. Частина 3. Підготовка компонентів
 7. ДСТУ Б EN ISO 1167-4:2012 (EN ISO 1167-4:2007, IDT). Труби, фітинги й вузли з термопластів для транспортування рідких і газоподібних середовищ. Визначення опору внутрішньому тиску. Частина 4. Підготовка вузлів
 8. ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 (ISO/IEC 17000:2004, IDT). Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи
 9. ДСТУ ISO 4200:2006 (ISO 4200:1991, IDT). Труби сталеві з гладкими кінцями, зварні та безшовні. Загальні таблиці розмірів і мас на одиницю довжини
 10. ДСТУ ISO 4762:2006 (ISO 4762:2004, IDT). Гвинти з цилідричною головкою та шестигранною заглибиною «під ключ». Технічні умови
 11. ДСТУ ISO/IEC Guide 60:2007 (ISO/IEC Guide 60:2004, IDT). Оцінювання відповідності. Кодекс усталеної практики
 12. ДСТУ IEC 60519-1:2003 (ІЕС 60519-1:1984, IDT). Безпечність електротермічного устатковання. Частина 1. Загальні технічні вимоги
 13. ДСТУ ISO 6433:2006 (ISO 6433:1981, IDT). Кресленики технічні. Позиції
 14. ДСТУ ISO 65:2006 (ISO 65:1981, IDT). Труби з вуглецевої сталі, придатні для нарізування нарізі у відповідності до ISO 7/1. Технічні умови
 15. ДСТУ ISO/IEC Guide 67:2008 (ISO/IEC Guide 67:2004, IDT). Оцінювання відповідності. Засади сертифікації продукції
 16. ДСТУ ІSО 7046-1:2006 (ISO 7046-1:1994, IDT). Ґвинти з пласкою потайною головкою (звичайного вигляду) і хрестоподібним шліцом типу Н або Z. Клас точності А. Частина 1. Ґвинти сталеві класу міцності 4.8. Технічні вимоги
 17. ДСТУ ISO 7438:2005 (ISO 7438:1985, IDT). Матеріали металеві. Випробування на згин
 18. ДСТУ ISO 7721:2006 (ISO 7721:1983, IDT). Ґвинти з потайною головкою. Конфігурація головки і контролювання розмірів
 19. ДСТУ ISO 7799:2005 (ISO 7799-1985, IDT). Металеві матеріали. Лист і штаба завтовшки до 3 мм. Випробування на згин з перегином
 20. ДСТУ ISO 8491:2005 (ISO 8491:1998, IDT). Металеві матеріали. Випробування на згин зразків труб повного перерізу
 21. ДСТУ ISO 8992:2006 (ISO 8992:1986, IDT). Вироби кріпильні. Загальні вимоги до болтів, ґвинтів, шпильок і гайок
 22. ДСТУ Б EN ISO 15876-1:2012 (EN ISO 15876-1:2003+A1:2007, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для гарячого та холодного водопостачання. Полібутилен (PB). Частина 1. Загальні вимоги
 23. ДСТУ Б EN ISO 15876-2:2012 (EN ISO 15876-2:2003+A1:2007, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для гарячого та холодного водопостачання. Полібутилен (PB). Частина 2. Труби

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. Рішення N 58 НТР від 29.05.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 2. Рішення N 59 НТР від 23.06.2014. Про розгляд проекту СОУ Д.2.2-38148386-001:20ХХ
 3. Рішення N 60 НТР від 26.06.2014. Про погодження проектів змін до технічних умов
 4. Рішення N 61 НТР від 26.06.2014. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-ХХХ:201_ "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон, модифіковані природними бітумами. Технічні умови"
 5. Рішення N 62 НТР від 27.06.2014. Про розгляд проекту Зміни №1 СОУ 42.1-37641918-050:2012
 6. Рішення N 63 НТР від 15.07.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 7. Рішення N 64 НТР від 15.07.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 8. Рішення N 65 НТР від 15.07.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 9. Рішення N 66 НТР від 15.07.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 10. Рішення N 68 НТР від 15.07.2014. Про удосконалення механізмів нормування та стандартизації шляхом запровадження видання та розповсюдження офіційних текстів нормативних актів та документів у сфері будівництва і промисловості будівельних матеріалів
 11. Рішення N 69 НТР від 15.07.2014. Про розгляд проекту ДСТУ Б В.2.6-ххх:201х "Сталеві будівельні конструкції. Правила виготовлення"
 12. Рішення N 70 НТР від 15.07.2014. Про розгляд проекту ДСТУ Б А.3.1-ххх:201х "Монтаж металевих конструкцій. Загальні технічні вимоги"
 13. Рішення N 73 НТР від 15.07.2014. Про стан впровадження в Україні проектування за Єврокодами
 14. Рішення N 74 НТР від 15.07.2014. Про розгляд проекту ГБН "Захист конструкцій будівель і споруд залізничного транспорту від агресивних дій"
 15. Рішення N 75 НТР від 15.07.2014. Про розгляд проекту ДБН В.2.5-ХХ:201Х "Котельні"
 16. Рішення N 76 НТР від 15.07.2014. Про уточнення назв проектів національних стандартів
 17. Рішення N 77 НТР від 15.07.2014. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б А.2.2-ХХХ:201Х "Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанн
 18. Рішення N 78 НТР від 15.07.2014. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б А.2.2-ХХХ:201Х "Енергетична ефективність будівель. Настанова з проведення енергетичної оцінки та енергетичної сертифікації будівель"
 19. Рішення N 79 НТР від 15.07.2014. Про проект ДСТУ Б В.2.1-ХХ:201Х "Ґрунти. Методи вимірювання деформацій основ будинків і споруд"
 20. Рішення N 80 НТР від 15.07.2014. Про проекти національних стандартів
 21. Рішення N 82 НТР від 09.09.2014. Про розгляд питання щодо внесення змін до структури технічного комітету
 22. Рішення N 85 НТР від 16.09.2014. Про погодження проектів технічних умов та зміни до технічних умов
 23. Рішення N 86 НТР від 18.09.2014. Про розгляд проектів СОУ Д.2.2-32796896-001:201Х, СОУ Д.2.7-32796896-002:201Х
 24. Рішення N 87 НТР від 18.09.2014. Про розгляд проекту Зміни № 1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013
 25. Рішення N 88 НТР від 23.09.2014. Про уточнення назв проектів національних стандартів, гармонізованих з європейськими нормативними документами
 26. Рішення N 89 НТР від 23.09.2014. Про розгляд проектів СОУ Д.2.2-00131305-001:201Х, СОУ Д.2.7-00131305-002:201Х
 27. Рішення N 90 НТР від 14.10.2014. Про уточнення назви проекту національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-ххх:201х "Сталеві будівельні конструкції. Правила виготовлення"
 28. Рішення N 91 НТР від 14.10.2014. Про уточнення назви проекту національного стандарту ДСТУ Б А.3.1-ххх:201х "Монтаж металевих конструкцій. Загальні технічні вимоги"
 29. Рішення N 92 НТР від 15.10.2014. Про розгляд висновків перевіряння державних будівельних норм і правил, прийнятих до набрання чинності Законом України "Про будівельні норми"
 30. Рішення N 93 НТР від 23.10.2014. Про здійснення супроводження підрозділами Мінрегіону чинних ДБН, СНиП та СН
 31. Рішення N 94 НТР від 23.10.2014. Про розгляд ДСТУ Б EN 508-1:201Х "Вироби покрівельні металеві листові. Вимоги до самонесучих виробів із сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі. Частина 1. Сталь" (EN 508-1:2008, IDT)
 32. Рішення N 95 НТР від 23.10.2014. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.5-ХХ:201Х "Настанова з улаштування антикригових електричних кабельних систем на покриттях будівель і споруд та в їх водостоках"
 33. Рішення N 96 НТР від 23.10.2014. Про розгляд проекту ДСТУ-Н Б В.2.7-ххх:201х "Настанова щодо приготування та застосування сумішей асфальтобетонних та асфальтобетону, модифікованих природними бітумами"
 34. Рішення N 97 НТР від 23.10.2014. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б EN 1090-3:201Х Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 3. Технічні вимоги до алюмінієвих конструкцій (EN 1090-3:2008, IDT)
 35. Рішення N 98 НТР від 23.10.2014. Про розгляд проекту ДБН В.2.5-56:201Х "Системи протипожежного захисту"
 36. Рішення N 99 НТР від 23.10.2014. Про розгляд проекту ГБН "Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування"
 37. Рішення N 100 НТР від 23.10.2014. Про розгляд проекту ДБН В.2.4-Х:201Х "Греблі з ґрунтових матеріалів. Основні положення"
 38. Рішення N 104 НТР від 23.10.2014. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б Х.Х.Х-ХХ:201Х "Лінії та споруди телекомунікацій. Визначення ширини смуги та площі відведення земельних ділянок"
 39. Рішення N 106 НТР від 03.11.2014. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-ХХХ:201_ "Автомобільні дороги. Визначення вібраційного навантаження. Оцінка впливу на будівлі та споруди"
 40. Рішення N 107 НТР від 04.11.2014. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін до технічних умов
 41. Рішення N 109 НТР від 18.11.2014. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-111:201_ "Деформаційні шви автодорожніх мостів. Вимоги до вибору та влаштування"
 42. Рішення N 110 НТР від 20.11.2014. Про розгляд проектів національних стандартів
 43. Рішення N 111 НТР від 20.11.2014. Про уточнення назви проекту національного стандарту ДСТУ Б А.3.1-ххх:201х "Монтаж металевих конструкцій. Загальні технічні вимоги"
 44. Рішення N 112 НТР від 24.11.2014. Про розгляд доопрацьованого проекту національного стандарту ДСТУ Б В 2.7-ХХХ:201Х Шлак доменний гранульований для цементів, бетонів і будівельних розчинів. Технічні умови та оцінка відповідності (EN 15167-1:2006,
 45. Рішення N 113 НТР від 24.11.2014. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-112:201_ "Ремонт залізобетонних конструкцій мостів з використанням технології торкретування"
 46. Щодо проведення експертизи проектів будівництва дорожньої галузі
 47. Про розроблення проектної документації та реалізацію проектів будівництва за чергами
 48. Інформація щодо розгляду Мінрегіоном України з метою погодження проектів технічних умов та проектів змін до технічних умов на продукцію будівельного призначення

Всего новых документов: 284

Copyright © 2005–2010
ППФ «АИСТ»
Тел.: +38 (050) 401-14-39
Email: info@aist.com.ua
Про компанію | Продукти | Послуги | Новини | Контакти
Продукти: Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР | Будівельні Технології - КОШТОРИС | ІДС ЗОДЧИЙ | ТУзИК-с | Посилання