Строительные Технологии - Смета, ИСС Зодчий,
Компас-График, ДБН, 
ДСТУ, СНиП, ГОСТ
сметные нормы, 
строительные нормы
Главная страница
О компании
Про компанію
Продукты
Продукти
Составление смет
Складання
кошторисів
Новости
Новини
Контакты
Контакти
Продукты
Будівельні технології — КОШТОРИС ПВР
Будівельні технології — КОШТОРИС 8
ІДС ЗОДЧИЙ
Про результати експлуатації
Зміст нормативної бази
Демо версія
Ціна
Оновлення через Інтернет
Нові документи
Типові вузли, вироби та конструкції

ИСС «Зодчий». Новые документы от 21 июня 2012 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.1 Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация и м етрология

 1. ДБН А.1.1-94:2010. (Скан). Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення

А.2 Изыскания,проектирование и территориальная деятельность

 1. ДБН А.2.2-3-2012. Склад та зміст проектної документації на будівництво

А.3 Производство продукции в строительстве

 1. ДБН А.3.2-2-2009. ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (скан)

В.1 Общетехнические требования к среде обитания и продукции строит ельного назначения

 1. ДБН В.1.2-14-2009. Зміна N 1. СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДСТУ Б В.2.1-21:2009. Зміна N1. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Визначення щільності ґрунтів методом заміщення об'єму
 2. ДСТУ Б В.2.1-22:2009. Зміна N1. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення властивостей просідання
 3. ДСТУ Б В.2.1-24:2009. Зміна N1. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань проникності
 4. ДБН В.2.2-5-97. Зміна N2. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони. ДБН В.2.2-18:2007. Зміна N1. Заклади соціального захисту населення
 5. ДБН В.2.5-56:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту
 6. ДСТУ Б В.2.6-147:2010. Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні ребристі. Технічні умови ДСТУ Б В.2.6-148:2010. Конструкції будинків і споруд. Балки перекриттів дерев'яні. Технічні умови
 7. ДСТУ Б В.2.6-150:2010 Конструкції будинків і споруд. Деталі профільні з деревини і деревинних матеріалів для будівництва. Технічні умови
 8. ДСТУ Б В.2.6-152:2010. Конструкції будинків і споруд. Щити перекриттів дерев'яні для малоповерхових будинків. Технічні умови
 9. ДБН В.2.6-160:2010. Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення
 10. ДСТУ Б В.2.6-164:2011. (Скан). Конструкції будинків і споруд. Комплекти скління балконів і лоджій полівінілхлоридні. Загальні технічні умови
 11. ДСТУ Б В.2.7-46:2010. Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови
 12. ДСТУ Б В.2.7-164:2008. Зміна N 1. Будівельні матеріали. Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-246:2010. Будівельні матеріали. Камені бортові і стінові з гірських порід. Технічні умови

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические но рмативы, сметные нормы и правила

 1. ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2011. Определение стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ

Справочные материалы

 1. Перелік стандартів у сфері пожежної безпеки, що розроблені у рамках Технічного комітету зі стандартизації ТК25 і затверджені Держспоживстандартом та Мінрегіонбудом України
 2. ГОСТ 28196-89. Краски водно-дисперсионные. Технические условия
 3. ДСТУ Б EN 12845:2011. Частина 1. (Скан). Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 12845:2004+А2:2009, IDT)
 4. ДСТУ Б EN 12845:2011. Частина 2. (Скан). Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 12845:2004+А2:2009, IDT)
 5. ДСТУ Б EN 13238:2011 (EN 13238:2010, IDT). Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Методи кондиціювання та загальні правила відбирання основи
 6. ДСТУ Б EN 15232:2011 (EN 15232:2007, IDT). Енергоефективність будівель. Вплив автоматизації, моніторингу та управління будівлями
 7. ДСТУ-Н Б CEN/TS 14383-3:2011 (CEN/TS 14383-3:2005, IDT). (Скан). Запобігання злочинам. Міське планування та проектування будівель. Частина 3. Настанова з підвищення безпеки житлових будинків
 8. ДСТУ-Н Б CEN/TS 14383-4:2011 (CEN/TS 14383-4:2006, IDT). (Скан). Запобігання злочинам. Міське планування та проектування будівель. Частина 4. Настанова з підвищення безпеки торговельних та офісних будинків
 9. ДСТУ 4030-2001. Системи тривожної сигналізації. Системи охоронного призначення. Позначення умовні графічні та літерні.
 10. ДСТУ 4466-13:2008 (ISO 14520-13:2005, MOD). Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 13. Вогнегасна речовина IG-100
 11. ДСТУ 4466-15:2008 (ISO 14520-15:2005, MOD). Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 15. Вогнегасна речовина IG-541
 12. ДСТУ ІЕС 60839-2-2-2001. Системи тривожної сигналізації. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації. Розділ 2. Вимоги до сповіщувачів. Загальні принципи
 13. Перелік будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів і виробів України (станом на 01.01.2012 року)
 14. 12.06.2012. Протокол засідання Міжвідомчої комісії з розгляду пропозицій щодо формування переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти
 15. 12.06.2012. Заявка. Протокол засідання Міжвідомчої комісії з розгляду пропозицій щодо формування переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти
 16. Регламент (ЄС) N305/2011 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 9 березня 2011 року, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС (Текст стосується ЄЕП)

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Законы Украины

 1. 02.12.2010. Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва (Див. Закон України від 17.05.12 N 4710-VI)
 2. 17.05.2012. Про внесення змін до деяких законів України щодо благоустрою населених пунктів
 3. 24.05.2012. Про внесення змін до Закону України "Про енергозбереження" щодо оплати державної експертизи з енергозбереження

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 26.12.2011. Про внесення зміни до пункту 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва
 2. 27.02.2012. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2009 р. № 759
 3. 29.02.2012. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла
 4. 28.03.2012. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у житловій сфері та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
 5. 31.05.2012. Про внесення змін до Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (N480)
 6. 31.05.2012. Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті для розробленнясхем та проектних рішень масового застосування (N481)
 7. 03.08.98. Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (N1211) /Див. Постанову КМУ від 31.05.2012 N480/

Приказы Госстроя Украины

 1. N 31 від 18.01.2012. "Про затвердження Положення про технічний комітет стандартизації ТК 312 "Інформаційне забезпечення у будівництві"
 2. N 49 від 08.02.2012. "Про внесення змін до наказу Мінрегіону України від 07.07.2011 N 109"
 3. N 54 від 14.02.2012. "Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів"
 4. N 70 від 21.02.2012. "Про створення Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"
 5. N 105 від 12.03.2012. "Про затвердження ДБН Б.1.1-13:2012 "Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях"
 6. N 106 від 12.03.2012. "Про затвердження ДБН Б.2.2-3:2012 "Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту"
 7. N 107 від 12.03.2012. "Про затвердження ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території"
 8. N 111 від 11.04.2012. "Про затвердження Порядку складання, подання та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, та форми для под
 9. N 121 від 21.03.2012. "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України"
 10. N 122 від 23.03.2012. "Про внесення змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів"
 11. N 133 від 28.03.2012. "Про затвердження орієнтовного плану проведення засідань колегії на 2012 рік"
 12. N 135 від 28.03.2012. "Про затвердження плану засідань Науково-технічної ради Мінрегіону на ІІ квартал 2012 року"
 13. N 138 від 23.03.2012. "Про внесення змін до наказу Мінрегіону України від 23.06.2011 N 90"
 14. N 139 від 30.03.2012. "Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 28.10.2011 N 259"
 15. N 141 від 30.03.2012. "Про внесення змін до складу колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"
 16. N 142 від 30.03.2012. "Про створення технічного комітету стандартизації "Цивільпроект"
 17. N 152 від 10.04.2012. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 "Настанова з улаштування системповерхневого водовідведення"
 18. N 156 від 11.04.2012. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.7-254:2012 "Приготування та застосування дорожніх бітумів, модифікованих адгезійними добавками на основі катіонних поверхнево-активних речовин"
 19. N 164 від 17.04.2012. "Про внесення змін до Методики визначення відновної вартості об'єкта благоустрою"
 20. N 186 від 03.05.2012. "Про затвердження Індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 1 січня 2012 року"
 21. N 196 від 04.05.2012. "Про затвердження Правил експлуатації об'єктів поводження з побутовими відходами"
 22. N 202 від 04.05.2012. "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна архітектурно-будівельна інспекція України"
 23. N 219 від 11.05.2012. "Про введення в дію рішення Науково-технічної ради від 02.02.2012 N 20"
 24. N 222 від 11.05.2012. "Про затвердження Зміни N 3 ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"
 25. N 300 від 12.06.2012. "Про внесення змін до деяких наказів Мінрегіону України"

Инструктивные письма Госстроя Украины

 1. 7/33-12605 від 04.10.2011. "Щодо тлумачення понять "відповідний сертифікат" та "клас наслідків (відповідальності)"
 2. 7/15-1765 від 07.02.2012. "Про врахування вартістю проектно-вишукувальних робіт рекомендованого на 2012 рік рівня середньомісячної заробітної плати"
 3. 7/15-7995 від 16.05.2012. "Про індекси зміни вартості станом на 1 квітня 2012 року"
 4. 7/15-8730 від 25.05.2012. "Про деякі питання порядку проведення експертизи проектів будівництва"
 5. 7/15-8944 від 30.05.2012. "Про індекси балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 1 січня 2012 року"

Документы Госархстройинспекции Украины

 1. N 40-17/6-546 від 31.01.2012. Щодо чинності дозволу на виконання будівельних робіт
 2. N 40-19-3246 від 10.05.2012. Щодо надання роз'яснення стосовно порядку здійснення будівельних робіт
 3. N 40-12-3294 від 11.05.2012. Щодо надання роз'яснень з питань скасування реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації, декларації про початок виконання підготовчих (будівельних) робіт

Документы других министерств и ведомств

 1. 21.03.2012. Про затвердження Санітарних правил в лісах України
 2. 13.02.2012 Про внесення змін та доповнень до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
 3. 11.11.2011. Про правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
 4. 03.04.2012. Относительно предоставления разъяснения по некоторым вопросам выдачи субъектам хозяйствования документов разрешительного характера
 5. 04.08.72. Санитарные правила для предприятий по производству быстрозамороженных готовых блюд
 6. 16.12.2011. Про затвердження узагальнюючої податкової консультації щодо екологічного податку, що справляється за розміщення побутових відходів
 7. 30.12.2011. Про набрання чинності національним класифікатором України ДК 009:2010
 8. 15.01.2009. Інформаційний лист N1-2009. Роз'яснення щодо застосування окремих положень НАПБ Б.03.002 - 2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а саме пункту 7.6.8 розділу
 9. 13.01.2012. Про затвердження Правил безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць
 10. 24.02.2012 Про затвердження Правил пожежної безпеки для об'єктів площею до 300 кв.м
 11. 03.04.2012. Про затвердження Правил безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах
 12. 05.04.2012. Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах
 13. 26.10.67. Санитарные правила по устройству, оборудованию и содержанию предприятий табачной промышленности (ферментационные заводы, табачные фабрики)
 14. 27.12.71. Санитарные правила для предприятий кондитерской промышленности (кроме предприятий, изготавливающих кремовые кондитерские изделия)
 15. 31.05.72. Санитарные правила для предприятий чайной промышленности
 16. 29.08.72. Санитарные правила для предприятий макаронной промышленности
 17. 24.12.79. Санитарные правила для колхозных рынков
 18. 14.03.86. Санитарные правила для предприятий по производству лекарственных препаратов
 19. 12.12.88. Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке
 20. 25.01.89. Санитарные правила для производств материалов на основе углерода (угольных, графитированных, волокнистых, композиционных)
 21. 28.11.89. Санитарные правила при производстве эпоксидных смол и материалов на их основе
 22. 07.12.89. Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов резанием)
 23. 28.11.90. Санитарные правила при производстве синтетическихмоющих средств
 24. 10.12.90. Санитарные правила для катализаторных производствнефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. Методичні рекомендації з визначення професійної спеціалізації, рівня кваліфікації і знань відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктівархітектури
 2. Рішення N 36 НТР від 20.03.2012. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 3. Порядок проведення іспиту відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архі тектури, які проходять професійну атестацію
 4. Регламент атестаційної архітектурно-будівельної комісії
 5. Рішення N 90 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проекту ДСТУ Б EN 480-14 "Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення корозійного впливу хімічних добавок на сталеву арматуру при потенціостатичному електрохімічному ви
 6. Рішення N 91 НТР від 29.12.2011. Про проекти національних стандартів, розроблених методом перевидання (передруку) на заміну міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року
 7. Рішення N 92 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проектів національних стандартів, розроблених Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва
 8. Рішення N 93 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проектів національних стандартів, розроблених ТОВ "Укрінсталькон ім. В.М.Шимановського"
 9. Рішення N 94 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проектів національних стандартів, розроблених ДП "УкрНДІпроцивільсільбуд"
 10. Рішення N 95 НТР від 29.12.2011. Про проекти національних стандартів ДСТУ-Н Б EN 1993-1-6:20ХХ та ДСТУ-Н Б EN 993-1-8:20ХХ
 11. Рішення N 96 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проекту національного стандарту "Настанова експертам з підготовки висновку та проекту Технічного свідоцтва придатності нових будівельних виробів для застосування"
 12. Рішення N 97 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проекту національного стандарту "Настанова з розроблення положень щодо оцінювання відповідності згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель та споруд у проектах національних стандарт
 13. Рішення N 98 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проекту ДБН "Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво"
 14. Рішення N 100 НТР від 29.12.2011. Про проект ДБН "Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво"
 15. Рішення N 101 НТР від 29.12.2011. Про проект ДСТУ-Н "Настанова з облаштування будинків і споруд громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху"
 16. Рішення N 102 НТР від 29.12.2011. Про проект Зміни N 3 до державних будівельних норм ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів"
 17. Рішення N 103 НТР від 29.12.2011. Про проект Зміни N 1 до ДБН В.2.2-18:2006 "Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення"
 18. Рішення N 104 НТР від 29.12.2011. Про проект державних будівельних норм ДБН Б.1.1-2011 "Склад та зміст детального плану території"
 19. Рішення N 105 НТР від 29.12.2011. Про проект державних будівельних норм ДБН Б.1.1-ХХ-201Х "Склад і зміст генерального плану населеного пункту"
 20. Рішення N 106 НТР від 29.12.2011. Про проект державних будівельних норм ДБН Б.2.2-3-20ХХ "Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту"
 21. Рішення N 107 НТР від 29.12.2011. Про проект державних будівельних норм ДБН Б.1.1-…-2011 "Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях"
 22. Рішення N 108 НТР від 29.12.2011. Про проекти національних стандартів розроблених на заміну міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року
 23. Рішення N 109 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проектів національних стандартів, розроблених Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій
 24. Рішення N 110 НТР від 29.12.2011. Про створення технічного комітету стандартизації ТК "Інформаційне забезпечення у будівництві"
 25. Рішення N 111 НТР від 29.12.2011. Про створення технічного комітету стандартизації ТК "Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві"
 26. Рішення N 120 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проекту Методичних рекомендацій з питань організації конкурсу щодо передачі в оренду чи концесію об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, таукладання
 27. Рішення N 121 НТР від 30.12.2011. Про проект національного стандарту
 28. Рішення N 122 НТР від 30.12.2011. Про проект національного стандарту
 29. Рішення N 123 НТР від 29.12.2011. Про проект національного стандарту України ДСТУ Б В.2.4 - …:201Х "Споруди водозабірні, водоскидні та затвори. Терміни та визначення"
 30. Рішення N 15 НТР від 02.02.2012. Про створення технічного комітету стандартизації ТК "Планування територій та населених пунктів"
 31. Рішення N 16 НТР від 02.02.2012. Про створення технічного комітету стандартизації "Системи техногенної і пожежної безпеки будівель і споруд"
 32. Рішення N 17 НТР від 02.02.2012. Про створення технічного комітету стандартизації "Житлове будівництво"
 33. Рішення N 18 НТР від 14.02.2012. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 34. Рішення N 20 НТР від 02.02.2012. Додаток 3. Методичні рекомендації щодо визначення орієнтовної вартості науково-технічних розробок із стандартизації
 35. Рішення N 20 НТР від 02.02.2012. Про схвалення Плану ізнормування і стандартизації на 2012 рік та Методичних рекомендацій щодо визначення орієнтовної вартості проектів науково- технічних розробок
 36. Рішення N 21 НТР від 16.02.2012. Про розгляд проекту СОУ БД.2.2-33090871-001:201Х
 37. Рішення N 22 НТР від 16.02.2012. Про розгляд проекту стандарту СОУ 45.2-37641918-022.1:20ХХ
 38. Рішення N 23 НТР від 16.02.2012. Про розгляд проектів СОУ БД.2.2-13617440-001:20ХХ, СОУ БД.2.7-13617440-002:20ХХ, СОУ БД.2.7-13617440-006:20ХХ
 39. Рішення N 25 НТР від 24.02.2012. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві труб з композиції поліетилену марки TAISOX 8001BL, ідентифікованих як труби напірні з поліетилену типу ПЕ 100
 40. Рішення N 26 НТР від 24.02.2012. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві систем EBS, ERS, LC-L та віброізоляційних матів TRACKELAST для залізничних колій
 41. Рішення N 27 НТР від 24.02.2012. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві труб з композиції поліетилену марки El-lene® H1000PC, ідентифікованих як труби напірні з поліетилену типу ПЕ 100
 42. Рішення N 28 НТР від 24.02.2012. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві клейових (хімічних) анкерів "ELEMENTA" типів EAF,EРF, ЕРХ
 43. Рішення N 29 НТР від 24.02.2012. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві трубчастих гвинтових штанг "TITAN" та комплектуючих елементів до них
 44. Рішення N 30 НТР від 24.02.2012. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві труб склопластикових та фасонних частих до них "SUPERLIT"
 45. Рішення N 32 НТР від 15.03.2012. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві труб "ИЗОПРОФЛЕКС А"
 46. Рішення N 33 НТР від 15.03.2012. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві труб поліетиленових "КОРСИС ПЛЮС"
 47. Рішення N 34 НТР від 15.03.2012. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві труб "ИЗОПЕКС К"
 48. Рішення N 35 НТР від 15.03.2012. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві труб поліетиленових "КОРСИС АРМ"
 49. Рішення N 37 НТР від 22.03.2012. Про створення технічного комітету стандартизації "Цивільпроект"
 50. Рішення N 39 НТР від 22.03.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.5-ХХ:201х "Улаштування систем поверхневого водовідведення. Загальні технічні вимоги"
 51. Рішення N 40 НТР від 22.03.2012. Про розгляд проекту ДСТУ-Н "Приготування та застосування дорожніх бітумів, модифікованих адгезійними добавками на основі катіонних поверхнево-активних речовин"
 52. Рішення N 41 НТР від 22.03.2012. Про розгляд проекту ДСТУ "Покриття вогнезахисні для будівельних несучих залізобетонних конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності (ENV 13381-3:2002, MOD)"
 53. Рішення N 42 НТР від 22.03.2012. Про розгляд проекту національного стандарту "Настанова з проектування конструкцій дерев'яних клеєних"
 54. Рішення N 45 НТР від 23.03.2012. Про розгляд проекту СОУ ЖКГ "Застосування рідкого протиожеледного реагенту на основі хлористого кальцію для зимового утримання вулично-дорожньої мережі в населених пунктах. Загальні технічні вимоги"
 55. Рішення N 55 НТР від 13.04.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатностідля застосування в будівництві
 56. Рішення N 56 НТР від 17.04.2012. Про розгляд проекту СОУ 45.2-00018112-060:20ХХ "Автомобільні дороги. Метод оцінки приживлення тонких шарів зносу до дорожніх покриттів за допомогою пристрою "ЦП-НТУ"
 57. Рішення N 57 НТР від 26.04.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатностідля застосування в будівництві
 58. Рішення N 58 НТР від 27.04.2012. Про погодження проектутехнічних умов та проекту зміни технічних умов
 59. Рішення N 60 НТР від 10.05.2012. Про проект Зміни N 3 ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"
 60. Рішення N 62 НТР від 24.05.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатностідля застосування в будівництві
 61. Рішення N 63 НТР від 24.05.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві сіток полімерних "Tenax"
 62. Рішення N 64 НТР від 24.05.2012. Про розгляд проекту ДСТУ-Н "Настанова з проектування та монтажу систем опалення з застосуванням сталевих панельних радіаторів"
 63. Технічні комітети стандартизації у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (Станом на 30.03.2012)

Всего новых документов: 163

Copyright © 2005–2010
ППФ «АИСТ»
Тел.: +38 (050) 401-14-39
Email: info@aist.com.ua
Про компанію | Продукти | Послуги | Новини | Контакти
Продукти: Будівельні Технології - КОШТОРИС ПВР | Будівельні Технології - КОШТОРИС | ІДС ЗОДЧИЙ | ТУзИК-с | Посилання